Immergas Kombi Arıza Kodları

IMMERGAS KOMBİ ARIZA KODLARI

 

 

Immergas Eolo Star 24 3E Arıza Kodları
( Immergas Star Hata Kodları)

Immergas Eolo Star 24 3E

Eolo Star 01 Hatası Yanma olmadığı için arıza hali Yanma olmadığı için arıza hali. kalorifer ısınmasının veyahut da kullanım suyu ısıtılmasının her gereksiniminde kombi otomatik olarak ateşleme yapacak ve devreye girecektir. 10 saniye içerisinde boylerin ateşlemesi gerçekleşmezse kombi “ateşleme arızası” olarak arızaya geçer
(kod 01). “Ateşleme arızası” hatasının giderilebilmesi amacıyla Reset (1) düğmesine basılması gerekmektedir. Cihazın ilk çalıştırılmasında veyahut da uzun bir süre çalışmamasından sonra “ateşleme olmadığı için arıza” halinin arındırılması işleminin yapılması gerekebilir. Bu durumun sıklıkla tekrarlanması halinde uzman bir teknisyene müracaat ediniz.
Eolo Star 02 Hatası Aşırı ısı termostatı arızası (emniyet), bekte alev kontrolü hatası Aşırı ısı termostatı arızası. Normal çalışma evresi süresince herhangi bir arızadan ötürü içeride aşırı ısınma oluşursa kombi aşırı ısınmadan ötürü arızaya geçer (kod 02). Gerekli soğumayı müteakiben “aşırı ısıdan dolayı arıza durumunu” Reset düğmesine basmak suretiyle gideriniz. Bu durumun sıklıkla tekrarlanması halinde uzman bir teknisyene müracaat ediniz.
Eolo Star 04 Hatası Elektromekanik kontaklar Elektromekanik kontaklar. Emniyet termostatının, duman presostatının veyahut da tesisat presostatının arızalı çalışmasından ötürü oluşması halinde (kod 04) kombi devreye girmez;
kombiyi resetlemeye çalışınız, çalışmaması halindeyetkili bir teknik servise müracaat ediniz.
Eolo Star 05 Hatası Gönderim sondasında anormallik Gönderim sondasında anormallik. Tesisat aktarımına ait gönderim sondasında (kod 05) ana kart tarafından arıza tespit edilmesi halinde ve kombinin çalışmaması durumunda uzman bir teknisyene müracaat ediniz.
Eolo Star 06 Hatası Kullanım suyu sondasında anormallik Kullanım suyu sondasında anormallik. Tesisat aktarımına ait kullanım suyu sondasında (kod 06) ana kart tarafından arıza tespit edilmesi halinde ve kombinin sıcak su üretmemesi durumunda uzman bir teknisyene müracaat ediniz.
Eolo Star 10 Hatası Tesisat basıncı yeterli değil Tesisat basıncı yeterli değil. Kombinin sağlıklı ve düzgün çalışabilmesi için yeterli derecede basınç tesisat içerisinde tespit edilemiyor (kod 10). Tesisat basıncının 1÷1,2 bar olmasını kontrol ediniz.
Eolo Star 11 Hatası Duman presostatında arıza Duman presostatında arıza. Fanın arızaya geçmesi veyahut da emiş ya da tahliye borularının tıkanmış olması durumunda oluşur (kod 11). Arızaya sebebiyet veren şartların giderilmesiyle kombi, “resetlemeye” gerek kalmaksızın tekrar devreye girer. Bu durumun tekrarlanması halinde uzman bir teknisyene müracaat ediniz.
Eolo Star 20 Hatası Parazit alev Parazit alev. Alev kontrol veyahut da tesisat algılamasının arızalı çalışmasından ötürü oluşması halinde (kod 20) kombi devreye girmez;
kombiyi resetlemeye çalışınız, çalışmaması halinde yetkili bir teknik servise müracaat ediniz.
Eolo Star 27 Hatası Yetersiz devir daim Yetersiz su devr-i daimi. Ana devrede yetersiz su devr-i daimi olmasından ötürü oluşan aşırı ısınma halinde oluşur (kod 27); sebepleri aşağıdakilerden biri olabilir:
– tesisatta yetersiz devr-i daim; devrede hava olmamasından emin olunuz ve gerekirse termosifonların havasını alınız (hava boşaltımı);
– devr-i daim arızalı; devr-i daim arızasının giderilmesi gerekir.
Bu durumun sıklıkla tekrarlanması halinde uzman bir teknisyene müracaat ediniz.
Eolo Star 28 Hatası Sızıntı durumu Kullanım suyu sızıntısı. Kalorifer konumunda çalışma esnasında kullanım suyunun ısısında artış gözlemlenmesi durumunda kombi hata bildirir (kod 28) ve kalorifer ısısını düşürerek değiştiricide kireç birikimi oluşmasına mani olur.
Tüm kullanım suyu musluklarının kapalı olduğundan ve sızıntı olmadığından, ayrıca da tesisatta kaçak olmadığından emin olunuz.
Kullanım suyu devresi üzerindeki şartların düzeltilmesini müteakiben kombi normal çalışma düzenine geri döner.Bu durumun tekrarlanması halinde uzman bir teknisyene müracaat ediniz.
Eolo Star 31 Hatası CRD ile bağlantı kopması Dijital Uzaktan Kumanda ile bağlantı kopması. Kombi ile CRD arasındaki bağlantının kesilmesini müteakip 1 dakika sonra oluşur (kod 31). Hata kodunu resetlemek için, kombinin elektrik girişini kesiniz ve yeniden elektrik girişi sağlayınız. Bu durumun sıklıkla tekrarlanması halinde uzman bir teknisyene müracaat ediniz.

 

Immergas Eolo Star 24 5E Arıza Kodları
(Immergas Star Hata Kodları)

Immergas Eolo Star 24 5E

Hata kodu Arıza Nedeni Kombi durumu / Çözüm
Eolo Star 01 Arıza Kodu Ateşleme yok Odanın merkezi ısıtma ya da evsel sıcak su üretimi talebi olması halinde kombi, önceden ayarlanan zamanda çalışmaya başlamıyor. Cihazın çalıştırılmasından sonra ya da uzatılmış çalışmama süreler-inden sonra, engelin kaldırılması gerekli olabilir. Reset buttona basınız (1).
Eolo Star 02 Arıza Kodu Emniyet termostatı bloğu (aşırı sıcaklık) Normal çalışma evresi süresinceherhangibirarızadanötürüiçeri de- aşırıısınma oluşursa kombi aşırı ısınmadan ötürü arızaya geçer . Reset buttona basınız(1).
Eolo Star E03 Arıza Kodu Baca emniyet termo-statı bloğu Baca basınç şalterini tanıma hatası. Herhangi bir resetlemeye gerek duyul-maksızın, normal şartlara dönülmesi du-rumunda kombi otomatikman 30 dakika sonra tekrar çalışır. İki saatten daha kısa bir süre zarfından duman termostatının üç kez devreye girmesi durumunda kombi durduktan sonra Reset düğmesine(1) basarak manuel olarakkombinindevreye alınması gerekmektedir
Eolo Star E05 Arıza Kodu Akış probu hatası Panel, akış NTC probunda bir arıza olduğunu belirler. Kombi çalışmaz (1).
Eolo Star E06 Arıza Kodu Evsel sıcak su probu arızası Panel, evsel sıcak su NTC probunda bir arıza olduğunu belirler. Bu durumda antifriz fonksiyonu da engellenir. Kombi, evsel sıcak su üretmez (1).
Eolo Star E08 Arıza Kodu Maksimum reset sayısı İzin verilen resetlerin sayısı gerçekleştirilmiştir. Dikkat: arıza, çalışmanın en az bir saat süresince durması halinde ardışık olarak 5 kez resetlenebilir. Maksimum 5 girişim olmak üzere her saatte bir girişim yapılır. Cihazı açarak ve kapatarak 5 girişim tekrar sağlanabilir
Eolo Star E10 Arıza Kodu Yetersiz sistem basıncı Kombinin doğru şekilde çalışmasını garanti etmesi için yeterli olacak şekilde merkezi ısıtma devresindeki su basıncı belirlenmedi. Sistem basıncının 1÷1.2 bar arasında old-uğunu kombinin basınç ölçerinden kontrol ediniz ve gerekli olması halinde doğru basıncı uygulayınız.
Eolo Star E11 Arıza Kodu Baca preostatı hatası Bu durum, baca preostatında ya da vantilatörde arıza olması duru­munda meydana gelir. Eğer normal koşullar sağlanırsa kombi, resetlenmeye gerek kalmadan tekrar çalışmaya başlar (1).
Eolo Star E20 Arıza Kodu Parazitli alev Alev kontrol veyahut şebeke geriliminde kaçak algılamasından ötürü oluşan arıza. Bu durumda kombi devreye girmez Reset butonuna basınız (1).
Eolo Star E24 Arıza Kodu Kontrol paneli butonu arızası Panel, buton panelinde bir arıza olduğunu belirler. Normal koşullar sağlanırsa kazan, resetle-nmeden yeniden çalışır (1).
Eolo Star E27 Arıza Kodu Yetersiz su devridaimi Bu durum, birincil devrede yetersiz suyun devri daim yapmasından ötürü kombide aşırı ısınma olursa meydana gelir; nedenleri:

– düşük devridaim;

– tıkalı devridaim pompası olabilir.

Eğer normal koşullar sağlanırsa kombi, resetlenmeye gerek kalmadan tekrar çalışmaya başlar (1).
Eolo Star E28 Arıza Kodu Evsel sıcak su sızıntısı Eğer ısıtma aşaması esnasında evsel sıcak su sıcaklığında bir artış olursa, arıza sinyali verilir ve ısıtma sıcaklığı, ısı eşanjöründe kireç oluşumunu kısıtlamak için azaltılır. Tüm kullanım suyu musluklarının kapalı olduğundan ve sızıntı olmadığından, ayrı-ca da tesisatta kaçak olmadığından emin olunuz. Kullanım suyu devresi üzerindeki şartların düzeltilmesini müteakiben kombi normal çalışma düzenine geri döner (1)
Eolo Star E31 Arıza Kodu Uzaktan kumanda iletişiminin kaybedil-mesi Bu durum, uygun olmayan bir uzaktan kumandanın bağlanması halinde ya da kombi ile uzaktan kumanda arasındaki iletişim kaybolması durumunda meydana gelir. Kombinin güç bağlantısını kesiniz ve yeniden bağlayınız. Eğer uzaktan ku­man- da, yeniden çalıştırma durumunda belir- lenmezse, kombi; “Yaz” işletim mo­duna geçecektir. Bu durumda kombinin kontrol panelindeki kontroller, yeniden etkileşir((1).
Eolo Star E36 Arıza Kodu IMG BUS iletişim kaybı IMG BUS protokolünde iletişim kaybı Ko m b i , o d a nın ı sı t m a t a lep ler ini karşılamaz(1).
Eolo Star E37 Arıza Kodu Düşük güç kaynağı gerilimi Bu durum, güç geriliminin doğru kombi işlemi için izin verilen limitlerden düşük olması durumunda meydana gelir. Eğer normal koşullar sağlanırsa kombi, resetlemeye gerek olmadan yeniden çalışır (1).
Eolo Star E38 Arıza Kodu Alev sinyali kaybı Kazanın doğru şekilde ateşlenmesi ve brülör alevinin beklenmey-en şekilde sönmesi durumunda meydana gelir, yeni bir ateşleme denemesi yapılır ve normal koşullar sağlanırsa kombinin resetle-nmesine gerek kalmaz.. (1).
Eolo Star E43 Arıza Kodu Alev sinyali kaybından ötürü blokaj Bu durum, ön ayarlı bir süre içerisinde bir satırda bir çok kez “Alev sinyali hatası (38) meydana gelmesi halinde görülür. Reset butonuna basınız (1).
Eolo Star E44 Arıza Kodu Gaz valfinin uzun süre açık kalması durumun­da blokaj Bu durum, kombinin çalıştırılmaması halinde normal işletim için gaz valfinin normalden uzun süre açık kalması durumunda meydana gelir. Reset butonuna basınız (1).
Eolo Star E59 Arıza Kodu Besleme gerilimi frekansı arızası Panel, ana besleme gerilimi frekansı hatasını belirler. Kombi Çalışmaz (1).
Eolo Star E80 Arıza Kodu Gaz valfi sürücüsü sorunu Gaz valfini kontrol eden kartta problem olması durumunda ortaya çııkar Reset butonuna basınız (1)..
Eolo Star E98 Arıza Kodu maksimum yazılım hatası sayısı Maksimum yazılım hatası sayısına ulaşılmıştır. Reset butonuna basınız (1).

 


 

Immergas Eolo Mini Arıza Kodları
(Immergas Mini Hata Kodları)

Immergas Eolo Mini

 

Eolo Mini 01 Arıza Kodu Ateşleme eksikliği engeli Ateşleme eksikliği nedeniyle bloke olma.kalorifer ısınmasının veyahut da kullanma suyu ısıtılmasının her gereksiniminde kombi otomatik olarak ateşleme yapacak ve devreye girecektir. 10 saniye içerisinde brülörün ateşlemesi gerçekleşmezse kombi “ateşleme engellemesine” girer (kod 01). “Ateşleme engellemenin” giderilebilmesi amacıyla Reset düğmesine basılması gerekmektedir. Cihazın ilk açılışında veya sürekli hareketsizliğinden sonra “ateşleme eksikliği engelinin” ortadan kaldırılması için müdahale gerekebilir. Bu durumun sıklıkla tekrarlanması halinde uzman bir teknisyene müracaat edin (mesela Immergas Yetkili Teknik Servisi).
 

Eolo Mini 02 Arıza Kodu

Aşırı sıcaklık nedeniyle termostat engelleme (emniyet), alev kontrol anormalliği Termostatı aşırı sıcaklık engeli. Normal çalışma evresi süresince herhangi bir arızadan ötürü içeride aşırı ısınma oluşursa kombi aşırı ısınmadan ötürü engelleme safhasına girer (kod 02). Gerekli soğumayı müteakiben “aşırı sıcaklıktan dolayı engelleme durumunu” Reset düğmesine basmak suretiyle giderin. Bu durumun sıklıkla tekrarlanması halinde uzman bir teknisyene müracaat edin (mesela Immergas Yetkili Teknik Servisi).
Eolo Mini 03 Arıza Kodu Fan arızası Fan arızası. Fanın bloke olması veya emişve tahliye borularının tıkanması halinde meydana gelir. Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır. Eğer arıza devam ederse uzman bir teknisyen çağırmak gerekir (mesela Immergas Yetkili Teknik Servisi).
Eolo Mini 04 Arıza Kodu Kombi kartında genel arıza Kombi kartında genel arıza. Kombi kartının mikro işlemcisi hatalı sinyal okuma yaptığında oluşur (kod 04). “Kombi kartında genel arıza engellemenin” giderilebilmesi amacıyla Reset düğmesine basılması gerekmektedir. Bu durumun sıklıkla tekrarlanması halinde uzman bir teknisyene müracaat edin (mesela Immergas Yetkili Teknik Servisi).
Eolo Mini 05 Arıza Kodu Çıkış sensöründe arıza Gidiş sensöründe arıza. Eğer kart gidiş sensöründe bir anormallik gösterirse (kod 05) kombi çalışmaz, uzman bir teknisyen çağırmak gerekir(mesela Immergas Yetkili Teknik Servisi).
Eolo Mini 06 Arıza Kodu Kullanma suyu sensöründe arıza Kullanım suyu sensörü arızası. Kart, NTC kullanım suyu sensöründe arıza veya hata tespit ederse kombi bu hata durumunu bildirir. Bu durumda kombi sıcak kullanma suyu üretmeye devam eder fakat iyi verim alınamaz. Ayrıca bu koşulda kullanma suyu buzlanma önleyici işlevi durur, uzman bir teknisyen çağırılması gerekir (örneğin Immergas Yetkili Teknik Servisi).
Eolo Mini 08 Arıza Kodu Maksimum reset sayısı Azami reset sayısı. Maksimum reset sayısına ulaşıldı. 
Eolo Mini 10 Arıza Kodu Tesisat basıncı yetersiz Yetersiz tesisat basıncı. Kombinin sağlıklı ve düzgün çalışabilmesini garantilemek için tesisat içerisinde yeterli su basıncı tespit edilemiyor (kod 10). Tesisat basıncının 1÷1,2 bar arasında olmasını kontrol edin.
Eolo Mini 11 Arıza Kodu Atık gaz basınç şalteri arızası Atık gaz basınç şalterinde arıza. Fanın çalışmasına hatalı şekilde onay veren elektronik kartta veya atık gaz basınç şalterinde arıza oluşması durumunda meydana gelir (kod 11). Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır. Eğer arıza devam ederse uzman bir teknisyen çağırmak gerekir (mesela Immergas Yetkili Teknik Servisi).
Eolo Mini 15 Arıza Kodu Konfigürasyon hatası Konfigürasyon hatası. Elektronik kart, elektrik kablolarında bir tutarsızlık veya anormallik tespit ettiğinde kombi çalışmaz. Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır. Eğer arıza devam ederse uzman bir teknisyen çağırmak gerekir (mesela Immergas Yetkili Teknik Servisi).
Eolo Mini 20 Arıza Kodu Parazit alev Parazit alev. Saptama tesisatı kaybı veya alev kontrol anormalliğinde meydana gelir (kod 20); kombiyi resetlemeye çalışın, anormalliğin devamı halinde yetkili bir teknik servise müracaat edin (örneğin Immergas Yetkili Teknik Servisi).
Eolo Mini 24 Arıza Kodu Tuş takımı anormalliği Tuş takımı anormalliği. Elektronik kartın tuş takımında bir arıza belirlemesi halinde ortaya çıkar. Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır. Eğer arıza devam ederse uzman bir teknisyen çağırmak gerekir (mesela Immergas Yetkili Teknik Servisi).
Eolo Mini 27 Arıza Kodu Yetersiz sirkülasyon Yetersiz dolaşım. Kombide ana devrelerdeki su devri kıtlığına bağlı aşırı ısınma görülüyor (kod 27), olası sebepler:
– tesisatta yetersiz sirkülasyon; kapalı kalorifer devresinde bir kesinti olmamasından ve tesisatın havasının mükemmel şekilde alınmış olduğundan emin olun (havasını alma);
– engellenmiş sirkülasyon; sirkülasyon engelinin kaldırılması gerekir. Bu durumun sıklıkla tekrarlanması halinde uzman bir teknisyene müracaat edin (mesela Immergas Yetkili Teknik Servisi).
Eolo Mini 31 Arıza Kodu Uzaktan kumanda ile iletişim kaybı Uzaktan Kumanda ile iletişim kaybı. Kombi ile uzaktan kumanda arasındaki iletişimin kesilmesinden 1 dakika sonra oluşur (kod 31). Hata kodunu resetlemek için, kombinin elektrik girişini kesin ve yeniden elektrik girişi sağlayın. Bu durumun sıklıkla tekrarlanması halinde uzman bir teknisyene müracaat edin (mesela Immergas Yetkili Teknik Servisi).
Eolo Mini 37 Arıza Kodu Alçak güç kaynağı gerilimi Alçak güç kaynağı gerilimi.Güç kaynağı gerilimi, kombinin doğru çalışması için ön görülen sınırların altına indiğinde görülür. Kombi, normal koşulların sağlanması ile, resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır. Bu durumun sıklıkla tekrarlanması halinde uzman bir teknisyene müracaat edin (mesela Immergas Yetkili Teknik Servisi).
Eolo Mini 38 Arıza Kodu Alev sinyali kaybı Alev sinyali kaybı. Kombinin doğru şekilde ateşlendiği ve brülör alevinin beklenmedik bir sönüşü meydana geldiği durumlarda görülür; yeniden ateşleme denemesi yapılır ve kombinin normal koşullarının sağlanması durumunda reset edilmesine gerek duyulmaz. Bu durumun sıklıkla tekrarlanması halinde uzman bir teknisyene müracaat edin (mesela Immergas Yetkili Teknik Servisi).
Eolo Mini 43 Arıza Kodu Sürekli alev sinyali kaybı için engel Sürekli alev sinyali kaybı için engel. Eğer 8,5 dakikalık bir “Alev sinyali kaybı (38)” hatası süresi içinde 6 kez deneme yapılırsa görülür. Engeli kaldırmak için Reset düğmesine basılması gerekmektedir. Bu durumun sıklıkla tekrarlanması halinde uzman bir teknisyene müracaat edin (mesela Immergas Yetkili Teknik Servisi).

 


 

Immergas Eolo Mythos Arıza Kodları
(Eolo Mythos Hata Kodları)

Immergas Eolo Mythos

Hata kodu Açıklaması Nedeni Çözüm
Mythos 01 Arıza Kodu Ateşleme eksikliği engeli Oda ısıtma veya sıcak kullanma suyu üretimi talebi durumunda önceden belirlenmiş süre içinde ateşlenmiyor. Cihazın ilk kez ateşlenmesinde veya uzun bir süre çalıştırılmamasından sonra “ateşleme engeli” halinin kaldırılması için müdahalede bulunulması gerekebilir. Reset düğmesine basın.
Mythos 02 Arıza Kodu Emniyet termostatı arızası (aşırı ısınma- dan ötürü) Normal çalışma evresi süresince herhangi bir arızadan ötürü içeride aşırı ısınma oluşursa kombi aşırı ısınmadan ötürü durur. Reset (1) düğmesine basın.
Mythos 03 Arıza Kodu Atık gaz termostatında arıza P14 parametresi hatalı ayarlama (Parag. 3.7). Kullanımdaki kombi türüne göre P14 para- metresini ayarlayın. Eğer gerekiyorsa, Reset düğmesine basın.
Mythos 05 Arıza Kodu Çıkış sensöründe arıza Bağdaştırıcı bir anomali tespit eder akış NTC sondasında. Kombi çalışmıyor (1).
Mythos 06 Arıza Kodu Kullanma suyu sensö- ründe arıza Elektronik kart sıcak kullanım suyu hattı NTC sensöründ bir anor- mallik tespit etmiştir. Bu durumda da donmaya karşı koruma işlevi devreden çıkmıştır!. Kombi sıcak kullanma suyu üretmeye devam eder fakat iyi verim alınamaz (1).
Mythos 10 Arıza Kodu Tesisat basıncı yetersiz Kombinin sağlıklı ve düzgün çalışabilmesi için yeterli derecede basınç tesisat içerisinde tespit edilemiyor. Kombinin manometresini kontrol ediniz, doğru basınç değerinin 1÷1,2 bar arasında olması gerekmektedir, gerekli olması halinde doğru basıncı sağlayınız.
Mythos 11 Arıza Kodu Atık gaz pressosatında arıza Atık gaz basınç şalteri ve vantilatör arızası durumunda görülür. Normal koşulların eski hallerine getirilme- leri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1).
Mythos 20 Arıza Kodu Parazit alev engelleme – Gösterge devresinin dağılması veya alev kontrol anormalliklerinde görülür. Reset (1) düğmesine basın.
Mythos 24 Arıza Kodu Tuş takımı anormal- liği Kart tuş takımında bir arıza tespit eder. Normal koşulların eski hallerine getirilme- leri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1).
Mythos 27 Arıza Kodu  Yetersiz sirkülasyon Kombide ana devrelerdeki su devri kıtlığına bağlı aşırı ısınma görü- lüyor, olabilecek sebepler;
–  tesisatta yetersiz su dolaşımı; devrede hava olmamasından emin olunuz ve gerekirse termosifonların havasını alınız (hava boşaltımı);
–  pompa arızalı; pompa arızasının giderilmesi gerekir.
Normal koşulların eski hallerine getirilme- leri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1).
Mythos 31 Arıza Kodu CAR ile iletişim kaybıV2 Kombi ve CAR arasında ile iletişim kaybıV2. Kombiyi açıp kapatarak yeniden güç verin (1).
Mythos 37 Arıza Kodu Alçak güç kaynağı gerilimi Elektrik voltajı, kombinin doğru çalışması için ön görülen sınırların altına indiğinde görülür. Normal koşulların eski hallerine getirilme- leri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1).
Mythos 38 Arıza Kodu  Alev sinyali kaybı Kombinin doğru şekilde ateşlendiği ve brülör alevinin beklenmedik bir sönüşü meydana geldiği durumlarda görülür; yeniden ateşleme denemesi yapılır ve kombinin normal koşullarının sağlanması duru- munda reset edilmesine gerek duyulmaz.

NOT: açma işlemi sırasında arka arkaya maksimum iki açmanin kazanın minimum termik gücü artar; minimum termik güç koşulla- rına dönüş yapılır, gaz valfı ayarlaması gibi, “ELEKTRONİK KART PERİYODİK OTO KONTROL” fonksiyonundan sonra veya kombiden elektrik güç beslemesini devre dışı bırakarak.

Mythos 43 Arıza Kodu Alev sinyal kaybı nedeniyle kilit Önceden belirlenmiş bir hatası içerisinde daha fazla ardışık kez “Alev sinyal kaybı (38)” oluştuğunda görülür. Reset (1) düğmesine basın.
Mythos 44 Arıza Kodu Gaz valfinin açık kalma süresi zaman aşımı nedeniyle bloke oldu. Kombinin normal çalışması esnasında kombiden talep gelmemesi- ne rağmen gaz vanası beklenenden daha fazla bir zaman açık kalırsa oluşur. Reset (1) düğmesine basın.
Mythos 59 Arıza Kodu Güç besleme şebeke- sinde frekans arızası Kart anormal elektrik şebeke beslemesi üzerinde bir frekans tespit etti. Kombi çalışmıyor (1).
Mythos 80 Arıza Kodu Bloke olma gaz valfı sürücü problemi – Vanayı kontrol eden elektronik kart hatası oluştuğunda ortaya çıkar. Reset (1) düğmesine basın.
Mythos 85 Arıza Kodu Yanma sonrası prob- lem blokesi Gaz valfı, elektrot veya elektronik kart problem ihtimali. Reset (1) düğmesine basın.
Mythos 86 Arıza Kodu Bloke olma maksimum hata sayısı Maksimum hata sayısına ulaşır. Reset (1) düğmesine basın.

 


 

Immergas Victrix 26 Arıza Kodları
( Victrix 26 Hata Kodları )

Immergas Victrix 26

Hata Kodu Açıklaması Açıklaması
Victrix 26 E01 Arıza Kodu Ateşleme eksikliği engeli Ateşleme eksiklik engelleme. Her kalorifer veya kullanım suyu ısıtma gereksiniminde kombi otomatik olarak ateşleme yapacak ve devreye girecektir. 10 saniye içerisinde brülörde ateş­leme saptanmaz ise kombi “ateşleme eksikliği engeline” girer. “Ateşleme eksikliği engelinin” kaldırılması için genel selektörü (2) anlık olarak Reset üzerine getirmek için çevirmek gerekir. Cihazın ilk çalıştırılmasında veya uzun bir süre çalıştırılmamasından sonra “ateşleme eksiklik engeli” halinin kaldırılması için müdahalede bulunulması gerekebilir. Bu durumun sıklıkla tekrarlanması halinde uzman bir teknisyene müracaat edin (mesela Immergas Yetkili Teknik Servisi).
Victrix 26 E02 Arıza Kodu Güvenlik termostat engeli (sıcaklık aşımı), anormallik alev kontrolü Yüksek-ısı engeli. Normal çalışma düzeninde herhangi bir anormallik sebebiyle aşırı ısınma gözlemlenir veyahut da alev kontrol bölümünde bir anormallikte kombi aşırı ısınmadan ötürü sıcaklık aşımı engeline girer. “Aşırı ısınmadan dolayı arıza” halinin giderilmesi için ana ayar düğmesinin (2) geçici olarak “Reset” konumuna getirilmesi gerekmektedir. Bu durumun sıklıkla tekrarlanması halinde uzman bir teknisyene müracaat edin (mesela Immergas Yetkili Teknik Servisi).
Victrix 26 E05 Arıza Kodu Gönderme sondasında anormallik Tesisat gönderme sondası anormalliği. Eğer elektronik kart, NTC tesisat gönderme sonda­sında bir anormallik saptarsa kombi çalışmaz, uzman bir teknisyen çağırmak gerekir (örneğin Immergas Yetkili Teknik Servisi).
Victrix 26 E06 Arıza Kodu Kullanma suyu sondasında anormallik Kullanım suyu sondasında anormallik. Kart, NTC kullanım suyu sondasında arıza veyahut da hata tespit ederse kombi bu hata durumunu bildirir. Bu durumda kombi sıcak kullanma suyu üretmeye devam eder fakat iyi verim alınamaz. Ayrıca bu koşulda buzlanma önleyici işlevi durur, uzman bir teknisyen çağırılması gerekir (örneğin Immergas Yetkili Teknik Servisi).
Victrix 26 E08 Arıza Kodu Reset selektör arızası Reset selektör arızası Eğer selektör (2) her hangi bir kötü çalışmadan dolayı 30 saniyeden fazla Reset üzerinde kalırsa kombi anormallik sinyali verir. Kombiyi kapatın ve tekrar açın. Kombi yeniden açıldığında da anormallik sinyali veriliyorsa uzman bir teknisyen çağırın (mesela Immergas Yetkili Teknik Servisi).
Victrix 26 E09 Arıza Kodu Dara ayar fonksiyonu aktif (CAR üzerinde görüntülenen) Bu durumun tekrarlanması halinde uzman bir teknisyene müracaat ediniz (örneğin Immergas Yetkili Teknik Servisine).
Victrix 26 E10 Arıza Kodu Sirkülasyon eksikliği Devirdaim eksikliği. Doğru işleyişi garanti et­mek için yeterli devirdaim olmadığında saptanır (kod 10); olası nedenleri şunlardır:

– tesisatta yetersiz devirdaim; kapalı kalorifer devresinde bir kesinti olmamasından ve te­sisatın havasının mükemmel şekilde alınmış olduğundan emin olun (havasını alma);

– Devirdaim bloke veya doğru şekilde bağlı değil; engelinin kaldırılması veye elektrik bağlantılarının kontrol edilmesi gerekir;

– tesisatta su eksikliği; devre koşullarına riayet edilerek doldurulması öngörülür: tank açık veya kapalı.

Bu durumun tekrarlanması halinde uzman bir teknisyene müracaat ediniz (örneğin Immergas Yetkili Teknik Servisine).

Victrix 26 E15 Arıza Kodu Konfigurasyon hatası Konfigurasyon hatası. Elektronik kart, elektrik kablolarında bir tutarsızlık veya anormallik tespit ettiğinde kombi çalışmaz. Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kombi resetleme­ye gerek kalmadan tekrar çalışır. Bu durumun tekrarlanması halinde uzman bir teknisyene müracaat ediniz (örneğin İmmergas Yetkili Teknik Servisine).
Victrix 26 E16 Arıza Kodu Vantilatör anormalliği Vantilatör anormalliği. Fanda mekanik veya­hut da elektronik bir arıza halinde ortaya çıkar. Kapatıp tekrar açmayı deneyin. Bu durumun tekrarlanması halinde uzman bir teknisyene müracaat ediniz (örneğin Immergas Yetkili Teknik Servisine).
Victrix 26 E20 Arıza Kodu Parazit alev engelleme Asalak alev engeli. Tesisat devresinde kaçak olması halinde veyahut da alev kontrolünde anormallikler oluşması halinde saptanır. Yeni bir ateşleme denemesi için kombiyi reset etmek mümkündür. Kombi çalışmaz ise, uzman bir tek­nisyen çağırmak gereklidir (örneğin Immergas Yetkili Teknik Servisi).
Victrix 26 E27 Arıza Kodu Yetersiz devirdaim Yetersiz su devirdaimi. Kombide ana devreki yetersiz su devirdaimine bağlı aşırı ısınma gö­rülüyor, olası sebepler:

– tesisatta yetersiz devirdaim; kapalı kalorifer devresinde bir kesinti olmadığından ve tesisa­tın havasının alınmış olduğundan emin olun (hava boşaltımı);

– engellenmiş devirdaim; devirdaim engelinin kaldırılması gerekir.

Bu durumun sıklıkla tekrarlanması halinde uzman bir teknisyene müracaat edin (mesela Immergas Yetkili Teknik Servisi).

Victrix 26 E31 Arıza Kodu Uzaktan kumanda ile irtibat kesikliği Uzaktan kumanda ile iletişim kaybı. Uygun olmayan bir uzaktan kumandaya bağlanması halinde oluşur, veyahut da kombi ile CAR arasındaki bir iletişim kaybı halinde saptanır. Bağlantı işlemini tekrar denemek için kombiyi kapatın ve selektörü (2) (). pozisyo­nuna getirin. Eğer yeniden çalıştırmada CAR saptanmaz ise kombi lokal işlem moduna geçer ve kombide mevcut kumandaları kullanır. Bu durumun sıklıkla tekrarlanması halinde uzman bir teknisyene müracaat edin (mesela Immergas Yetkili Teknik Servisi).
Victrix 26 E37 Arıza Kodu Düşük güç kaynağı gerilimi Düşük güç kaynağı gerilimi Güç kaynağı gerilimi, kombinin doğru çalışması için ön görülen sınırların altına indiğinde görülür Normal koşulların sağlanması ile kombi reset­leme zorunluluğu olmaksızın tekrar çalışır. Bu durumun sıklıkla tekrarlanması halinde uzman bir teknisyene müracaat ediniz (örneğin Im­mergas Yetkili Teknik Servisine).

 


 

Immergas VICTRIX 24 TT Arıza Kodları
( Victrix 24 TT Hata Kodları )

Immergas Victrix 24 TT

Hata kodu İşaretlenmiş anormallik Nedeni Kazan durumu/ Çözüm
Victrix 24 TT E01 Ateşleme eksikliği engeli Oda ısıtma veya sıcak kullanma suyu üretimi talebi durumunda önceden belirlenmiş süre içinde ateşlenmiyor. Cihazın ilk kez ateşlenmesinde veya uzun bir süre çalıştırılmamasından sonra “ateşleme engeli” halinin kaldırılması için müdahalede bulunulması gerekebilir. Reset (1) düğmesine basın
Victrix 24 TT E02 Emniyet termostatı arızası (aşırı ısınmadan ötürü) Normal çalışma evresi süresince herhangi bir arızadan ötürü içeride aşırı ısınma oluşursa kombi aşırı ısınmadan ötürü engelleme safha- sına girer. Reset (1) düğmesine basın
Victrix 24 TT E03 Baca (atık gaz) termos- tat arızası Normal çalışma evresi süresince herhangi bir arızadan ötürü içeride atık gazın aşırı sıcaklığı nedeniyle kombi arızaya geçer. Reset (1) düğmesine basın
Victrix 24 TT E04 Bağlantıların dayanık- lılık engeli Elektronik kart (P.C.B.) gidiş NTC sensöründe arıza belirledi. Aynı bağlantıyı denetleyin. (anomali sadece bir istek üzerine tespit edilir ve görünür). Kombi çalışmıyor (1)
Victrix 24 TT E05 Gidiş Suyu Sensöründe arıza Elektronik kart (P.C.B.) gidiş NTC sensöründe arıza belirledi. Kombi çalışmıyor (1)
Victrix 24 TT E06 Sıcak kullanım suyu sensör arızası Kartın NTC kullanım suyu sensöründe arıza veya hata tespit etmesi durumunda kombi bu hata durumunu bildirir. Kombi sıcak kullanma suyu üretmeye devam eder fakat iyi verim alınamaz (1)
Victrix 24 TT E08 Maksimum reset sayısı Kullanılabilir reset sayısı mevcut zaten. Dikkat: arızayı üst üste en fazla 5 defa resetlemek mümkündür, ardından en azından bir saat boyunca fonksiyon durdurulur ve en fazla 5 deneme olmak üzere, saat başına bir deneme hakkı daha kazanılır. Kaldırma ve güçü cihazı yeniden uygulama suretiyle 5 deneme olanağı daha kazanılır.
Victrix 24 TT E10 Tesisat basıncı yetersiz Kombinin sağlıklı ve düzgün çalışabilmesi için yeterli derecede basınç tesisat içerisinde tespit edilemiyor. Kombinin manometresini kontrol ediniz, doğru basınç değerinin 1-1,2 bar arasında olması gerekmektedir, gerekli olması halin- de doğru basıncı sağlayınız.
Victrix 24 TT E15 Konfigurasyon hatası Elektronik kart bir anomali tespit eder ya da bir tutarsızlık elektrik tesisatında kazan başlamaz. Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır. Kombinin doğru yapılandırıl- mış olduğundan emin olun (1)
Victrix 24 TT E16 Fan arızası Fanın elektronik veya mekanik bir arızası olması halinde görülür. Reset (1) düğmesine basın
Victrix 24 TT E20 Parazit alev engelleme Tesisat devresinde kacak olması halinde veya alev kontrol anormal- liklerinde görülür. Reset (1) düğmesine basın
Victrix 24 TT E24 Tuş takımı anormalliği Elektronik kart tuş takımında bir arıza belirledi. Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1).
Victrix 24 TT E29 Atık gaz sensörü arızası Elektronik kart, atık gaz sensöründe bir anormallik belirledi. Kombi çalışmıyor (1)
Victrix 24 TT E31 CAR ile iletişim kaybıV2 Kombi ve CAR arasında ile iletişim kaybıV2. Kaldırın ve yeniden güç verin kombiye (1).
Victrix 24 TT E36 IMG Bus bağlantısı koptu Kazan biriminde anomali durumunda, üstünde belgili tanımlık eti- ket(optional) ya da IMG Bus arasındaki çeşitli bileşenlerin iletişimi durur. Kombinin kumanda panelinde oluşan bir arıza nedeniyle, bölgeleri kontrol eden ünite (D.I.M.) (isteğe bağlı) kumanda paneli arasında veya IMG Bus üzerinde iletişim kaybolur, Kombi ortamın ısıtma isteklerini karşılamıyor (1)
Victrix 24 TT E37 Alçak güç kaynağı gerilimi Elektrik voltajı, kombinin doğru çalışması için ön görülen sınırların altına indiğinde görülür. Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1)
Victrix 24 TT E38 Alev sinyali kaybı Kombi doğru şekilde ateşlendiği ve brülör alevinin beklenmedik bir sönüşü meydana geldiği durumlarda görülür; yeniden ateşleme dene- mesi yapılır ve kombinin normal koşullarının sağlanması durumunda reset edilmesine gerek duyulmaz. Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1) (2)
Victrix 24 TT E43 Sürekli Alev Sinyali Kaybı Nedeniyle Arıza Önceden oluşan bir hatanın “sinyal kayb ı (38)” ard arda bir kaç kez olduğunda görülen bir blokajdır. Blokajı (arıza durumunu) kaldırmak için RESET (2) butonuna basılması gerekmek- tedir (1).
Victrix 24 TT E44 Gaz Valfinin Mak- simum Açık Kalma Süresinin Aşılması Arızası Gaz vanası beklenenden daha büyük bir saat açık kalırsa oluşur normal işleyişi için daha kombi yanar. Reset (1) düğmesine basın
Victrix 24 TT E46 Düşük sıcaklık ter- mostatı müdahalesi (opsiyonel) Normal işletim sırasında, arıza nedeniyle düşük sıcaklık çıkışında aşırı sıcaklık artışı meydana gelirse kombi bloke olur Bu durumda, yeterli bir soğutma sonrasında termostat resetlenebilir (kullanım kılavuzu- na bakınız). (1).
Victrix 24 TT E47 Düşük brülör gücü Eğer yakalanan yüksek baca gazı sıcaklığı kombi kendi zarar görmesini önlemek için çıkış gücü azaltır.
Victrix 24 TT E51 CAR Wireless ile ileti- şim kaybı Kombi ve CAR arasında iletişim arızası durumunda Wireless versiyonu belirtilir anomali, bu andan itibaren kontrol sadece kombi kontrol paneli üzerindedir. CAR Wireless çalışmasını denetleme , pil şarj kontrol edin( bakınız onun talimat kitapçığı).
Victrix 24 TT E59 Elektrik enerjisi ağ frekans bloğu Güç frekansı bağdaştırıcısını algılar anormal elektriksel güç kaynağı Kombi çalışmıyor (1)
Victrix 24 TT E62 Kalibrasyon isteğini ta- mamlar Elektronik yönetim kurulumunda kalibrasyon yokluğunu algılar. Elektronik kartın değiştirilmesi durumunda kontrol edin veya parametreler bölümünde bir varyasyon hava ve gaz için gerektirir “kalibrasyon tamamlandı Kombi çalışmıyor (1)
Victrix 24 TT E72 Hızlı kalibrasyon isteği Bazı parametre değişikliği algılar gerektirir ” hızlı kalibrasyon “ Kombi çalışmıyor (1)
Victrix 24 TT E73 Yüksek akış sonda ofset algılandı ve emanet sondası dır. Bağdaştırıcı bir anomali algılar NTC sıcaklık okumunda ve nedenleri olabilir: hatalı sondası, yanlış konumlandırma, dolaşım yetersizliği, su yan ısı eşanjörü birincil tıkanma. Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1)
Victrix 24 TT E74 Gidiş sensörü hatası Elektronik kart bir anomali tespit eder akış NTC gidiş sensöründe Kombi çalışmıyor (1)
Victrix 24 TT E77 Yakıt kontrolünde ano- mali Akım tespit edilir range dışı Kombi çalışmıyor (1)
Victrix 24 TT E78 Yakıt kontrolünde ano- mali Gaz vanasında yüksek akım tespit edildi. Kombi çalışmıyor (1)
Victrix 24 TT E79 Yakıt kontrolünde ano- mali Gaz vanasında düşük akım tespit edildi. Kombi çalışmıyor (1)
Victrix 24 TT E80 Elektronik kartı arıza- sından engelleme Elektronik kart hatası oluştuğunda ortaya çıkar vanayı kontrol eden. Reset (1) düğmesine basın
Victrix 24 TT E84 Yanma anomali -devam eden güç azaltma Gaz hattı kaynağında düşük basınç tespit edildi . Bu nedenle cihazın gücü sınırlanır ve sorun bildirir. Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1) (2)
Victrix 24 TT E87 Gaz vanası denetim bloğu Bir arıza tespit edildi bir gaz vanası kontrol bileşenleri Kombi çalışmıyor (1)
Victrix 24 TT E88 Gaz vanası denetim bloğu Gaz vanası bileşenlerinde bir arıza tespit edildi Kombi çalışmıyor (1)
Victrix 24 TT E89 Kararsız yakıt sinyali Alevin kararsız olduğu ortaya çıkıyor: baca gazı devridaim varlığı, kararsız gaz basıncı, fan hızı kararsız veya sistemin bir arıza nede- niyle. Isıtıcı çalışmaya devam eder (1)(2)
Victrix 24 TT E90 Yakıt dışarı sınırı sinyali Yatma sinyali tespit eder range dışı uzun bir süre için beklenen ayarlama Isıtıcı çalışmaya devam eder (1)(2)
Victrix 24 TT E91 Hatalı ateşleme kiliti Kurulu tüm olası eylemlerin tüketti bir optimal brülör ateşleme elde etmek için Reset (1) düğmesine basın
Victrix 24 TT E92 Fan hızı ayarını limitler Sistem tüm olası düzeltmeleri tüketti solunum devir sayısı Isıtıcı çalışmaya devam eder (1)(2)
Victrix 24 TT E93 Yakıt dışarı sınırı sinyali Yanma sinyali tespit eder range dışı belirli bir süre için beklenen ayarlama. Isıtıcı çalışmaya devam eder (1)(2)
Victrix 24 TT E94 Yakıtta anormallik Yanma kontrolü üzerinde bir sorunla karşılaşılır bu neden olabilir: düşük gaz basıncı, baca gazı devridaim, gaz vanası veya hatalı elektronik kartı Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1) (2)
Victrix 24 TT E95 Süreksizlik yakıt sinyali Sistem bir süreksizlik sinyali algılar. Isıtıcı çalışmaya devam eder (1)(2)
Victrix 24 TT E96 Engellenen bacalar Duman borusu sisteminde bir obstrüksiyon oluşur ortaya çıkar ise. Normal koşulların eski hallerine getirilme- leri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır
Victrix 24 TT E98 Blok n ° maksimum hata software En fazla hata sayısı ulaşır software kabul edilmektedir . Reset (1) düğmesine basın
Victrix 24 TT E99 Genel arıza/blokaj Kombi içinde bir hata algılandı Reset (1) düğmesine basın

 


 

Immergas VICTRIX EXA Arıza Kodları
( Victrix Exa Hata Kodları )

Immergas Victrix Exa

 

 

Hata kodu İşaretlenmiş anormallik Nedeni Kazan durumu/ Çözüm
 

Victrix Exa E01

 

Ateşleme eksikliği engeli

Oda ısıtma veya sıcak kullanma suyu üretimi talebi durumunda önceden belirlenmiş süre içinde ateşlenmiyor. Cihazın ilk kez ateşlenmesinde veya uzun bir süre çalıştırılmamasından sonra “ateşleme engeli” halinin kaldırılması için müdahalede bulunulması gerekebilir.  

Reset (1) düğmesine basın.

 

Victrix Exa E02

Emniyet termostatı arızası (aşırı ısın- madan ötürü) Normal çalışma evresi süresince herhangi bir arızadan ötürü içeride aşırı ısınma oluşursa kombi aşırı ısınmadan ötürü engelleme safhasına girer.  

Reset (1) düğmesine basın.

Victrix Exa E03 Baca güvenlik ter- mostatı arızası Normal çalışma evresi süresince herhangi bir arızadan ötürü içeride aşırı ısınma durumunda kombi arızaya geçer. Reset (1) düğmesine basın.
 

Victrix Exa E04

Bağlantıların daya- nıklılık engeli Elektronik kart bir anomali tespit eder gaz vanası güç kaynağında. Aynı bağlantıyı denetleyin. (anomali sadece bir istek üzerine tespit edilir ve görünür).  

Kombi çalışmıyor (1).

Victrix Exa E05 Çıkış sensöründe arıza Elektronik kart gidiş NTC sensöründe bir anomali tespit eder. Kombi çalışmıyor (1).
 

Victrix Exa E06

Kullanma suyu sensöründe arıza Elektronik kart sıcak kullanım suyu hattı NTC sensöründe bir anormallik tespit etmiştir. Kombi sıcak kullanma suyu üretmeye de- vam eder fakat iyi verim alınamaz. Ayrıca antifriz fonksiyonu engellidir (1).
 

Victrix Exa E08

 

Maksimum reset sayısı

 

Kullanılabilir reset sayısı mevcut zaten.

Dikkat: arızayı üst üste en fazla 5 defa re- setlemek mümkündür, ardından en azından bir saat boyunca fonksiyon durdurulur ve en fazla 5 deneme olmak üzere, saat başına bir deneme hakkı daha kazanılır. Cihazı açıp kapatarak 5 deneme hakkı elde edilir.
 

Victrix Exa E10

 

Tesisat basıncı yetersiz

 

Kombinin sağlıklı ve düzgün çalışabilmesi için yeterli derecede basınç tesisat içerisinde tespit edilemiyor.

Kombinin manometresini kontrol ediniz, doğru basınç değerinin 1÷1,2 bar arasında olması gerekmektedir, gerekli olması halin- de doğru basıncı sağlayınız.
 

Victrix Exa E15

 

Konfigurasyon hatası

 

Elektronik kart bir anomali tespit eder ya da bir tutarsızlık elektrik tesi- satında kombi çalışmaz.

Normal koşulların eski hallerine getirilme- leri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır. Kombinin doğru yapılandırıl- mış olduğundan emin olun (1).
Victrix Exa E16 Fan arızası Fanın elektronik veya mekanik bir arızası olması halinde görülür. Reset (1) düğmesine basın.
Victrix Exa E20 Parazit alev engelleme Gösterge devresinin dağılması veya alev kontrol anormalliklerinde görülür. Reset (1) düğmesine basın.
Victrix Exa E23 Geri dönüş sondası anormalliği Kart NTC geri dönüş sensöründe bir arıza tespit etti. Kombi çalışmıyor (1).
 

Victrix Exa E24

Tuş takımı anor- malliği  

Kart tuş takımında bir arıza tespit eder.

Normal koşulların eski hallerine getirilme- leri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1).
 

Victrix Exa E25

Baca gazı sıcaklık değerindeki düşüş nedeniyle engelleme Kartın, sirkülasyon pompasının bloke olması veya eşanşörde su olmaması nedeniyle baca gazı sıcaklığında ani bir artış tespit etmesi halinde, kombi bloke olur.  

Reset (1) düğmesine basın.

 

Victrix Exa E27

 

Yetersiz sirkülasyon

Kombide ana tesisatında su düşük su sirkülasyonu nedeniyle aşırı ısınma görülüyor, olabilecek sebepler;

–  tesisatta yetersiz su dolaşımı; devrede hava olmadığından emin olunuz ve gerekirse radyatörlerin havasını alınız (hava boşaltımı);

–  pompa arızalı; pompa arızasının giderilmesi gerekir.

 

Reset (1) düğmesine basın.

Victrix Exa E29 Baca gazı sensörü Kart Baca gazı sensöründe bir arıza tespit ediyor. Kombi çalışmıyor (1).
 

Victrix Exa E31

 

Uzaktan kumanda ile iletişim kaybı

 

Kombi ile uzaktan kumanda arasındaki iletişimin kesilmesinden 1 dakika sonra oluşur.

Kombideki voltajı kesin ve yeniden verin. Eğer yeniden çalıştırmada Uzaktan Kuman- da belirtilmezse kombi lokal işlem moduna geçer böylelikle kombide halihazırda mev- cut kumandaları kullanır (1).
Victrix Exa E36 IMG Bus bağlantısı koptu Kazan biriminde anomali durumunda, üstünde belgili tanımlık etiket(op- tional) ya da IMG Bus arasındaki çeşitli bileşenlerin iletişimi durur. Kombi sıcak kullanımı suyu üretim talebini karşılamıyor (1).
 

Victrix Exa E37

Alçak güç kaynağı gerilimi Elektrik voltajı, kombinin doğru çalışması için ön görülen sınırların altına indiğinde görülür. Normal koşulların eski hallerine getirilme- leri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1).
 

Victrix Exa E38

 

Alev sinyali kaybı

Kombi, doğru bir şekilde çalıştırılmış olmasına rağmen, brülördeki alevin beklenmedik bir şekilde sönmesi durumunda oluşur; cihazın yeniden çalıştırılması denenir ve kombi normal değerlerine dönmüşse, reset iş- lemi yapmak gerekli değildir (bu hata durumu sadece “Bilgiler” menüsü içerisinde yer alan hata listesinden kontrol edilebilir).  

Normal koşulların eski hallerine getirilme- leri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1).

 

Victrix Exa E43

Alev sinyal kaybı nedeniyle bloke  

Sürekli “alev sinyal kaybı” (38) nedeniyle oluşan arıza.

Reset düğmesine basın, kombi başlamadan önce bir döngü yapmalı havalandırma sonrası (1).
 

Victrix Exa E44

Gaz valfinin mak- simum açık kalma süresi aşıldı. Kombinin normal çalışması esnasında kombiden talep gelmemesine rağmen gaz vanası beklenenden daha fazla bir zaman açık kalırsa oluşur. daha kazan yanar.  

Reset (1) düğmesine basın.

 

Victrix Exa E45

 

Yüksek ΔT

Kart, (kombi gidiş) ve geri dönüş sensörleri arasında ani ve beklenmeyen bir ΔT artışı algılarsa, kombi brülör gücünü azaltarak yoğuşma suyu modülüne herhangi bir zarar gelmesini önler, doğru ΔT değeri tekrar sağlandığında, kombi normal çalışmasına geri döner. Kombide su sirkülasyonu olup olmadığını, sirkülasyon pompasının tesisatın ihtiyaçla- rına uygun şekilde konfigüre edilip edilme- diğini ve geri dönüş sensörünün (1) doğru şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
 

Victrix Exa E46

Düşük sıcaklık ter- mostatı müdahalesi (opsiyonel) Normal işletim sırasında, arıza nedeniyle düşük sıcaklık çıkışında aşırı sıcaklık artışı meydana gelirse kombi bloke olur. Bu durumda, yeterli bir soğutma sonrasında termostat resetlenebilir (kullanım kılavuzu- na bakınız) (1).
Victrix Exa E47 Düşük brülör gücü Eğer yakalanan yüksek baca gazı sıcaklığı kombi kendi zarar görmesini önlemek için çıkış gücü azaltır. (1).
 

Victrix Exa E49

 

Geri dönüş sen- söründe yüksek sıcaklık engeli

 

Eşanjör geri dönüş devresinde aşırı yüksek bir sıcaklığa ulaşıldığında meydana gelir.

Kombi içinde sirkülasyonun doğru şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini ve üç yollu valfın çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Sorunu ortadan kaldırmak için Reset (C) düğmesine basılması gerekmektedir (1).

 


 

Immergas VICTRIX TERA Arıza Kodları
( Victrix Tera Hata Kodları )

Immergas Tera

Hata Kodu Hatanın anlamı Neden Kombi durumu / Çözüm
 

Victrix Tera E01

 

Ateşleme bloğu yok

Merkezi ısıtma odasının ya da evsel sıcak su üretiminin talebi durumunda kombi, ön ayarlı süre içinde çalışmaz. Cihazın işletmeye alınmasından sonra ya da uzayan arıza süresinden sonra, bloğun giderilmesi gerekli olabilir.  

Reset butonuna basınız (1)

Victrix Tera E02 Güvenlik termostatı bloğu (aşırı sıcaklık) Normal işletim esnasında eğer bir arıza, dahili olarak aşırı ısınmaya neden oluyorsa kombi, aşırı ısınma bloğuna geçer. Reset butonuna basınız (1)
Victrix Tera E03 Baca güvenlik termo- stat bloğu Normal işletim esnasında eğer bir arıza, baca gazının aşırı ısınmasına neden oluyorsa kombi bloke olur. Reset butonuna basınız (1)
Victrix Tera E04 Kontak direnci bloğublock P.C.B., gaz besleme valfinde bir arıza belirler. Bağlantıyı kontrol ediniz. (hata belirlenir ve yalnız talep olması durumunda görüntülenir). Reset butonuna basınız (1)
Victrix Tera E05 Akış sensörü hatasi Panel, akış NTC probunda bir hatayi belirler. Kombi çalışmaz (1)
 

Victrix Tera E06

Evsel sıcak su probu hatasi Panel, sıcak su NTC probunda bir hatayi belirler. Bu durumda donma fonksiyonu da engellenir. Bu durumda kombi evsel sıcak su üretmeye devam eder ama optimal performansta çalışmaz (1)
 

Victrix Tera E08

 

Maksimum reset sayısı

 

Daha önceden gösterilen şekilde izin verilen resetlerin sayısı

Dikkat: arıza art arda 5 kez resetlenebilir ve ardından kısıtlanan fonksiyon en az bir saat boyunca kullanılamaz. Maksimum her 5 girişim için her saatte bir girişim yapılır. Cihazın kapatılıp açılması ile 5 girişim daha yapılabilir.
 

Victrix Tera E10

 

Yetersiz sistem basıncı

 

Kombinin doğru şekilde çalışmasını garanti etmek için yeterli olan merkezi ısıtma devresindeki su basıncı belirlenememiştir.

Sistem basıncının 1÷1.2 bar arasında olduğunu kombinin basınç ölçerinden (1) kontrol ediniz ve gerekli olması halinde doğru basıncı ayarlayınız.
 

Victrix Tera E15

 

Konfigürasyon hatası

 

Eğer panel, elektrik kablolarında bir hatayi ya da uyuşmazlığı belirlerse kombi çalışmayacaktır.

Eğer normal koşullar sağlandıysa kombi, re- setlemeye gerek olmadan yeniden çalışmaya başlar. Kombinin doğru şekilde konfigüre edildiğini kontrol ediniz (1).
Victrix Tera E16 Fan hatasi Fanın mekanik ya da elektrik arızası olması durumunda meydana gelir. Reset butonuna basınız (1)
Victrix Tera E20 Parazit alevi bloğu Alev kontrol ünitesinde bir hata olması ya da belirleme devresinde bir sızıntı olması durumunda meydana gelir. Reset butonuna basınız (1)
Victrix Tera E23 Dönüş probu hatasi Panel, dönüş NTC probunda bir hatayi belirler. The boiler does not start (1)
Victrix Tera E24 Kontrol paneli butonu hatasi Panel, tuşlu panel üzerinde bir hatayi belirler. Normal koşullar sağlandıysa kombi, rese- tlenmeden yeniden çalışmaya başlar (1)
 

Victrix Tera E27

 

Yetersiz sirkülasyon

Birincil devrede sirkülasyon yapan yetersiz miktarsa su olmasından ötürü kombida aşırı ısınma varsa meydana gelir, nedenleri:

–  Düşük sistem sirkülasyonu; ısıtma devresindeki kapatma ciha- zlarının kapalı olmadığını ve sistemde hava olmadığını kontrol ediniz;

–  sirkülasyon pompası tıkalı; sirkülasyon pompasını temizleyiniz..

 

Reset butonuna basınız (1).

Victrix Tera E29 Baca probu hatasi Panel, baca gazı probunda bir hatayi belirler. Kombi çalışmaz (1)
 

Victrix Tera E31

 

Uzaktan kontrol iletişim kaybı

 

Uygun olmayan bir uzaktan kontrolün bağlanması durumunda ya da kombi ile uzaktan kontrol arasındaki iletişimin kaybolması durumunda meydana gelir.

Kombinin güç bağlantısını kesiniz ve yeniden bağlayınız. Eğer Uzaktan Kontrol, yeniden başlatma durumunda hala belir- lenmediyse kombi, lokal işletim moduna geçer, yani kontrol panelindeki kontrolleri kullanır. Bu durumda “Merkezi Isıtma” (1) fonksiyonu aktive edilemez.
Victrix Tera E37 Düşük güç kaynağı gerilimi Güç kaynağı geriliminin, doğru kombi işletimi için izin verilen limitlerden düşük olması durumunda meydana gelir. Normal koşullar sağlandıysa kombi, rese- tlenmeden yeniden çalışmaya başlar (1)
 

Victrix Tera E38

 

Alev sinyali kaybı

Kombinin doğru şekilde ateşlenmesi ve brülör alevinin beklen- meyen şekilde kapanması durumunda meydana gelir; ateşleme için yeni bir girişimde bulunulur ve eğer normal koşullara dönülürse kombinin resetlenmesine gerek yoktur.  

Normal koşullar sağlandıysa kombi, rese- tlenmeden yeniden çalışmaya başlar (1) (2)

 

Victrix Tera E43

alev sinyali kaybından ötürü tıkanıklık Ön ayarlı süre içinde bir dizi halinde birkaç kez “Alev sinyali kaybı” hatası meydana geldiğinde ortaya çıkar. (38) Reset butonuna basınız, tekrar çalıştırma- dan önce kombi, havalandırma sonrası döngüyü başlatacaktır (1)
 

Victrix Tera E45

 

Yüksek ΔT

 

Kombi, akış probu ve sistem dönüş probu arasında ΔT’de beklenmeyen ani bir artış olduğu belirler.

Brülörün gücü, yoğuşma modülünün zarar görmesini önlemek için sınırlıdır ve doğru ΔT bir kez sağlandığında kombi, normal işletimi yeniden başlatır. Kombi içinde sirküle eden su olduğundan emin olounuz, pompanın, sistem gerekliliklerine göre kon- figüre edildiğinden ve dönü probunun doğ- ru şekilde çalıştığından emin olunuz(1) (2)
Victrix Tera E47 Brülör gücünün kısıt- lanması Yüksek sıcaklık olduğu belirlenirse kombi, zarar görmemek için temin edilen gücü azaltır. (1)
 

Victrix Tera E51

CAR Kablosuz iletişim arızası Eğer kombi ile Kablosuz CAR versiyonu arasında iletişim yoksa bir hatanın anlamı verilir. Bu andan sonra sistemin yalnız kombinin kendi kontrol panelinden kontrol edilmesi mümkün olacaktır. Kablosuz CAR’ın çalışmasını kontrol ediniz, batarya şarjını kontrol ediniz (bkz. ilgili talimat kitapçığı).
 

Victrix Tera E60

 

Hata pompası tıkalı

Aşağıdaki nedenlerden birinden ötürü pompa durur: Pervane bloke, elektrik arızası. İlgili bölümde açıklanan şekilde pompanın tıkanıklığı gidermeye çalışınız. Eğer normal koşullar sağlanırsa kombi, resetlenmeye gerek olmadan yeniden çalışır (1)
 

Victrix Tera E61

Sirkülatör pompasında hava  

Pompa içinde hava olduğu belirlendi, pompa çalışmıyor.

Pompayı ve merkezi ısıtma devresini hav- alandırınız. Eğer normal koşullar sağlanırsa kombi, resetlenmeden yeniden çalışır (1))
Victrix Tera E70 Dönüş/akış probu değişimi Hatalı kombi kablo bağlantısı olması halinde hata meydana gelir. Kombi çalışmaz (1)
Victrix Tera E75 Dönüş ve/veya akış probu arızası Sistem dönüş ve akış problarının birinde ya da her ikisinde olası arıza Kombi çalışmaz (1)
 

Victrix Tera E76

Dönüş ve/veya akış problarının sıcaklık kayması Sistem dönüş ve akış problarının birinde ya da her ikisinde arıza belirlenmiştir  

Kombi çalışmaz (1)

 


 

Immergas VICTRIX SUPERIOR Arıza Kodları
( Victrix Superior Hata Kodları )

Immergas Victrix Superior

Hata kodu İşaretlenmiş anormallik Nedeni Kazan durumu/ Çözüm
 

Victrix Superior E01

 

Ateşleme eksikliği engeli

Oda ısıtma veya sıcak kullanma suyu üretimi talebi durumunda önceden belirlenmiş süre içinde ateşlenmiyor. Cihazın ilk kez ateşlenmesinde veya uzun bir süre çalıştırılmamasından sonra “ateşleme engeli” halinin kaldırılması için müdahalede bulunulması gerekebilir.  

Reset (1) düğmesine basın

 

Victrix Superior E02

Güvenlik termostat engeli (sıcaklık aşımı), anormallik alev kontrolü  

Normal çalışma evresi süresince herhangi bir arızadan ötürü içeride aşırı ısınma oluşursa kombi aşırı ısınmadan ötürü engelleme safhasına girer.

 

Reset (1) düğmesine basın

Victrix Superior E03 Termostat duman engeli Normal çalışma evresi süresince herhangi bir arızadan ötürü içeride aşırı ısınma duman kazan blokta gider. Reset (1) düğmesine basın
Victrix Superior E04 Bağlantıların dayanıklılık engeli Güvenlik termostatında arıza (aşırı sıcaklık) veya alev kontrolünde anormallik. Kombi çalışmıyor (1)
Victrix Superior E05 Çıkış sensöründe arıza Elektronik beyin NTC sensöründe bir anormallik tespit eder. Kombi çalışmıyor (1)
 

Victrix Superior E06

Kullanma suyu sensöründe arıza  

Elektronik beyin NTC sensöründe bir anormallik tespit eder.

Bir arıza saptandı, kombi sıcak kullanma suyu üretmeye devam eder fakat iyi verim alınamaz.
 

Victrix Superior E08

 

Maksimum reset sayısı

 

Kullanılabilir reset sayısı mevcut zaten.

Dikkat: arızayı üst üste en fazla 5 defa re- setlemek mümkündür, ardından en azından bir saat boyunca fonksiyon durdurulur ve en fazla 5 deneme olmak üzere, saat başına bir deneme hakkı daha kazanılır. Cihazı açıp kapatarak 5 deneme hakkı elde edilir.
 

Victrix Superior E10

 

Tesisat basıncı yetersiz

 

Kombinin sağlıklı ve düzgün çalışabilmesi için yeterli derecede basınç tesisat içerisinde tespit edilemiyor.

Kombinin manometresini kontrol ediniz, doğru basınç değerinin 1÷1,2 bar arasında olması gerekmektedir, gerekli olması halin- de doğru basıncı sağlayınız.
 

Victrix Superior E12

Kullanma suyu sonda girişi anormalliği  

Kart bir kullanım giriş sensöründe bir arıza tespit eder.

Kombi sıcak kullanma suyu üretmeye devam eder fakat iyi verim alınamaz. (1)
 

Victrix Superior E15

Konfigürasyon arızası Bağdaştırıcı bir anomali tespit eder ya da bir tutarsızlık elektrik tesisatında kombi başlamaz. Normal koşulların eski hallerine getirilme- leri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır.
Victrix Superior E16 Vantilatör arızası Vantilatörün elektronik veya mekanik bir arızası olması halinde görülür. Reset (1) düğmesine basın
Victrix Superior E20 Parazit alev engelleme Gösterge devresinin dağılması veya alev kontrol anormalliklerinde görülür. Reset (1) düğmesine basın
 

Victrix Superior E22

 

Genel alarm

Bu tür bir hata, elektronik kartlar veya kombinin kullanımına direkt bağlı olmayan parçaların arızaları veya anormallikleri durumunda CARV2 veya SUPER CAR’da görüntülenirler: yardımdı istasyon veya güneş devresi kontrol ünitesi alanlarında anormallik.  

(1)

Victrix Superior E23 Geri dönüş sondası anormalliği Kart NTC geri dönüş sensöründe bir arıza tespit etti Kombi çalışmıyor (1)
 

Victrix Superior E24

 

Tuş takımı -arızası

 

Kart tuş takımında bir arıza tespit eder

Normal koşulların eski hallerine geti- rilmeleri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1)
 

Victrix Superior E25

Duman sıcaklık değerindeki düşüş nedeniyle engelleme Kartın, sirkülasyon pompasının bloke olması veya eşanşörde su olmaması nedeniyle duman sıcaklığında ani bir artış tespit etmesi halinde, kombi bloke olur.  

Reset (1) düğmesine basın

 

Victrix Superior E27

 

Sirkülasyon yetersiz

Kombide ana devrelerdeki su devri kıtlığına bağlı aşırı ısınma görülüyor, olabilecek sebepler;

–  tesisatta yetersiz sirkülasyon; ısıtma devresinde bir engelleme olmadığını ve tesisatın havasının alınmış olduğundan emin olun (hava boşaltımı);

–  pompa bloke; pompa blokesinin giderilmesi gerekir.

 

Reset (1) düğmesine basın.

 

Victrix Superior E29 Duman sondası arızası Eğer kart duman sensöründe bir arıza belirlerse kombi çalışmaz (1)
 

Victrix Superior E31

 

Uzaktan kumanda ile iletişim kaybı

 

Uygun olmayan bir uzaktan kumandaya bağlanması halinde oluşur, veya kombi ile CARV2 ya da Super CAR uzaktan kumandaları ara- sındaki iletişimin kopması halinde meydana gelir.

Elektriği kesin ve yeniden güç verin kom- biye. Eğer yeniden çalıştırmada Uzaktan Kumanda belirtilmezse kombi lokal işlem moduna geçer böylelikle kombide hali- hazırda mevcut kumandaları kullanır. Bu durumda kombi “CH ON” işlevini hare- kete geçirmek mümkün değildir. Kombiyi “CH ON” modunda çalıştırmak için “M3” menüsünde mevcut “P33” fonksiyonunu aktive edin (1) (2).
Victrix Superior E36 IMG Bus iletişimi düştü Kombi biriminde veya IMG Bus’ta arıza durumunda, üniteler arasındaki iletişim durur. Kombi sıcak kullanımı suyu üretim talebini karşılamıyor (1) (2).
 

Victrix Superior E37

Alçak güç kaynağı gerilimi Elektrik voltajı, kombinin doğru çalışması için ön görülen sınırların altına indiğinde görülür. Normal koşulların eski hallerine getirilme- leri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1) (2).
 

Victrix Superior E38

 

Alev sinyali kaybı

Kombi, doğru bir şekilde çalıştırılmış olmasına rağmen, brülördeki alevin beklenmedik bir şekilde sönmesi durumunda oluşur; cihazın yeniden çalıştırılması denenir ve kombi normal değerlerine dönmüşse, reset işlemi yapmak gerekli değildir (bu hata durumu sadece “Bilgiler” menüsü içerisinde yer alan hata listesinden kontrol edilebilir).  

Normal koşulların eski hallerine getirilme- leri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1) (2).

 

Victrix Superior E45

 

ΔT yüksek

 

Kombi sistem gidiş sensörü ve geri dönüş sensörü arasında ΔT öngörülmeyen ve ani bir yükselme belirledi.

Yoğuşmalı modüle gelebilecek olası zarar- ları önlemek için brülörün -gücünü sınır- landırılır, doğru ΔT bir kez sıfırlandığında kombi normal çalışmasına -döner. Kombide su sirkülasyonu olup olmadığını, sirkü- lasyon pompasının tesisatın ihtiyaçlarına uygun şekilde konfigüre edilip edilmediğini ve geri dönüş sensörünün doğru şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. (1) (2)
Victrix Superior E47 Düşük brülör gücü Eşanşör tıkanması durumunda kombi zarar vermemek için verilen gücü azaltır. (1) (2)
 

Victrix Superior E49

 

Geri dönüş sen- söründe yüksek sıcaklık engeli

 

Eşanşör geri dönüş devresinde aşırı yüksek bir sıcaklığa ulaşıldığında meydana gelir.

Kombi içinde sirkülasyonun doğru şekil- de gerçekleşip gerçekleşmediğini ve üç yollu valfın çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Reset düğmesine basın (1)

 


 

Immergas VICTRIX MAIOR TT Arıza Kodları
( Victrix Maior TT Hata Kodları )

Immergas Victrix Maior TT

Hata kodu İşaretlenmiş anor- mallik Nedeni Kazan durumu/ Çözüm
 

Victrix Maior TT E01

 

Ateşleme eksikliği engeli

Oda ısıtma veya sıcak kullanma suyu üretimi talebi durumunda önceden belirlenmiş süre içinde ateşlenmiyor. Cihazın ilk kez ateşlenmesinde veya uzun bir süre çalıştırılmamasından sonra “ateşleme engeli” halinin kaldırılması için müdahalede bulunulması gerekebilir.  

Reset (1) düğmesine basın.

 

Victrix Maior TT E02

Emniyet termostatı arızası (aşırı ısınmadan ötürü) Normal çalışma evresi süresince herhangi bir arızadan ötürü içeride aşırı ısınma oluşursa kombi aşırı ısınmadan ötürü engelleme safhasına girer.  

Reset (1) düğmesine basın.

Victrix Maior TT E03 Termostat duman engeli Normal çalışma evresi süresince herhangi bir arızadan ötürü dumanlar aşırı ısınırsa kazan bloke olur. Reset (1) düğmesine basın.
 

Victrix Maior TT E04

Bağlantıların dayanık- lılık engeli Elektronik kart gaz vanası güç kaynağında bir anomali tespit ediyor. Aynı bağlantıyı denetleyin. (anomali sadece bir istek üzerine tespit edilir ve görünür).  

Kombi çalışmıyor (1).

Victrix Maior TT E05 Çıkış sensöründe arıza Bağdaştırıcı bir anomali tespit eder akış NTC sondasında. Kombi çalışmıyor (1).
 

Victrix Maior TT E06

Kullanma suyu sensö- ründe arıza Elektronik kart sıcak kullanım suyu hattı NTC sensöründe bir anor- mallik tespit etmiştir. Bu durumda donmaya karşı koruma devreden çıkmıştır Kombi sıcak kullanma suyu üretmeye devam eder fakat iyi verim alınamaz (1).
 

Victrix Maior TT E08

 

Maksimum reset sayısı

 

Kullanılabilir reset sayısı mevcut zaten.

Dikkat: arızayı üst üste en fazla 5 defa resetlemek mümkündür, ardından en azından bir saat boyunca fonksiyon durdurulur ve en fazla 5 deneme olmak üzere, saat başına bir deneme hakkı daha kazanılır. Kaldırma ve güçü cihazı yeniden uygulama suretiyle 5 deneme olanağı daha kazanılır.
 

Victrix Maior TT E10

 

Tesisat basıncı yetersiz

 

Kombinin sağlıklı ve düzgün çalışabilmesi için yeterli derecede basınç tesisat içerisinde tespit edilemiyor.

Kombinin manometresini kontrol ediniz, doğru basınç değerinin 1-1,2 bar arasında olması gerekmektedir, gerekli olması halinde doğru basıncı sağlayınız.
 

Victrix Maior TT E15

 

Konfigurasyon hatası

 

Bağdaştırıcı bir anomali tespit eder ya da bir tutarsızlık elektrik tesisatında kazan başlamaz.

Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır. Kombinin doğru yapılandırılmış olduğundan emin olun (1).
Victrix Maior TT E16 Fan arızası Vantilatörün elektronik veya mekanik bir arızası olması halinde görülür. Reset (1) düğmesine basın.
Victrix Maior TT E20 Parazit alev engelleme Gösterge devresinin dağılması veya alev kontrol anormalliklerinde görülür. Reset (1) düğmesine basın.
Victrix Maior TT E23 Geri dönüş sondası anormalliği Kart NTC geri dönüş sondasında bir arıza tespit etti Kombi çalışmıyor (1).
 

Victrix Maior TT E24

 

Tuş takımı anormalliği

 

Bağdaştırıcı bir anomali tespit eder tuş takımında.

Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1).
Victrix Maior TT E29 Duman sondası arızası Kart duman sondasında bir arıza tespit ediyor. Kombi çalışmıyor (1).
 

Victrix Maior TT E31

 

CAR ile iletişim kaybıV2

 

Uygun olmayan bir uzaktan kumandaya bağlanması halinde oluşur, veyahut da kombi ile CARV2 arasında iletişim kesilmesi halinde meydana gelir.

Kombideki voltajı kesin ve yeniden verin. Eğer yeniden çalıştırmada Uzaktan Kumanda belirtilmezse kombi lokal işlem moduna geçer böylelikle kombide halihazırda mevcut kumandaları kullanır. Bu durumda kombi “Isıtma” (1) işlevini harekete geçirmek mümkün değildir.
 

Victrix Maior TT E36

IMG Bus bağlantısı koptu Kazan biriminde anomali durumunda, üstünde belgili tanımlık etiket(optional) ya da IMG Bus arasındaki çeşitli bileşenlerin iletişimi durur.  

Kazan ısıtma talebini (1) karşılamıyor.

 

Victrix Maior TT E37

Alçak güç kaynağı gerilimi Elektrik voltajı, kombinin doğru çalışması için ön görülen sınırların altına indiğinde görülür. Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1).
 

Victrix Maior TT E38

 

Alev sinyali kaybı

Kombinin doğru şekilde ateşlendiği ve brülör alevinin beklenmedik bir sönüşü meydana geldiği durumlarda görülür; yeniden ateşleme denemesi yapılır ve kombinin normal koşullarının sağlanması durumunda reset edilmesine gerek duyulmaz. Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1) (2).
 

Victrix Maior TT E43

Alev sinyal kaybı nede- niyle kilit Kullanıcının olduğunda oluşur önceden belirlenmiş bir hatası içeri- sinde daha fazla ardışık kez için “sinyal kaybı(38)”. Reset düğmesine basın, kombi çalışmaya başlamadan önce, bir post havalandırma

(1) devri yürütür.

 

Victrix Maior TT E44

Depolama için kilit aşılır maksimum diyaf- ram açılışlar yakından aralıklı gaz vanası. Kombinin normal çalışması esnasında kombiden talep gelmemesine rağmen gaz vanası beklenenden daha fazla bir zaman açık kalırsa oluşur.

 

 

Reset (1) düğmesine basın.

 

Victrix Maior TT E45

 

Yüksek ΔT

 

Kombi sistem gönderme sondası ve geri dönüş sondası arasında ΔT öngörülmeyen ve ani bir yükselme belirledi.

Yoğuşumlu modüle gelebilecek olası zararları önlemek için brülörün gücünü sınırlandırılır, doğru ΔT değeri sağlandığında kombi normal çalışmasına döner. Kombide su sirkülasyonu olup olmadığını, sirkülasyon pompasının tesisatın ihtiyaçlarına uygun şekilde konfigüre edilip edilmediğini ve geri dönüş sondasının (1) (2) doğru şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
 

Victrix Maior TT E46

Düşük sıcaklık ter- mostatı müdahalesi (opsiyonel) Normal işletim sırasında, arıza nedeniyle düşük sıcaklık çıkışında aşırı sıcaklık artışı meydana gelirse kombi bloke olur Bu durumda, yeterli bir soğutma sonrasında termostat resetlenebilir (kullanım kılavuzuna bakınız) (1).
Victrix Maior TT E47 Düşük brülör gücü Eğer yakalanan yüksek baca gazı sıcaklığı kombi kendi zarar görmesini önlemek için çıkış gücü azaltır. (1).
 

Victrix Maior TT E51

CAR Wireless kazası ile iletişim Kazan ve CAR arasında iletişim arızası durumunda Wireless versiyonu belirtilir anomali, şu andan itibaren kontrol belgili tanımlık sistemi sadece kazan kontrol paneli. CAR Wireless çalışmasını denetleme , pil şarj kontrol edin( bakınız onun talimat kitapçığı).
Victrix Maior TT E59 Elektrik enerjisi ağ frekans bloğu Kart anormal elektrik şebeke beslemesi üzerinde bir frekans tespit etti. Kombi çalışmıyor (1).
 

Victrix Maior TT E60

 

Bloke sirkülatör arızası

 

Sirkülatör aşağıdaki sebeplerden biri nedeniyle durmuş: Pervane bloke oldu, elektrik arızası.

İlgili paragrafta belirtildiği gibi sirkülatörün serbest kalmasını deneyin. Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1).
 

Victrix Maior TT E61

 

Sirkülatörde hava mevcudiyeti

 

Sirkülatör içinde hava saptandı; sirkülatör çalışamaz.

Sirkülatör ve ısıtma devresindeki havanın boşaltılmasını sağlayın. Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1).
 

Victrix Maior TT E62

 

Kalibrasyon isteğini ta- mamlar

Elektronik yönetim kurulumunda kalibrasyon yokluğunu algılar. Elektronik kartın değiştirilmesi durumunda kontrol edin veya parametreler bölümünde bir varyasyon hava ve gaz için gerektirir “kalibrasyon tamamlandı  

Kombi çalışmıyor (1).

Victrix Maior TT E72 Hızlı kalibrasyon isteği Bazı parametre değişikliği algılar gerektirir ” hızlı kalibrasyon “ Kombi çalışmıyor (1).
 

Victrix Maior TT E73

Yüksek akış sonda of- set algılandı ve emanet sondası dır. Bağdaştırıcı bir anomali algılar NTC sıcaklık okumunda ve nedenleri olabilir: hatalı sondası, yanlış konumlandırma, dolaşım yetersizliği, su yan ısı eşanjörü birincil tıkanma. Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1).
Victrix Maior TT E74 Akış sensörü hatası Kart NTC güvenlik sevkıyat sondasında bir arıza tespit etti. Kombi çalışmıyor (1).
Victrix Maior TT E77 Yakıt kontro- lünde anomali Gaz vanasında range dışı akım tespit edildi. Kombi çalışmıyor (1).
Victrix Maior TT E78 Yakıt kontro- lünde anomali Gaz vanasında yüksek bir akım tespit edildi. Kombi çalışmıyor (1)
Victrix Maior TT E79 Yakıt kontro- lünde anomali Küçültülmüş gaz vanası üzerinde yüksek bir akım tespit edildi. Kombi çalışmıyor (1).
Victrix Maior TT E80 Elektronik kartı arıza- sından engelleme Elektronik kart hatası oluştuğunda ortaya çıkar vanayı kontrol eden. Reset (1) düğmesine basın.
 

Victrix Maior TT E84

Yanma anomali -devam eden güç azaltma Tespit eder düşük basınç gaz ağ kaynağında. Bu nedenle cihazın gücünü sınırlanır ve sorun bildir. Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1) (2).

 


 

Immergas VICTRIX OMNIA Arıza Kodları
( Victrix Omnia Hata Kodları )

Immergas Victrix Omnia

Hata Kodu Belirlenen hata Neden Kombi durumu / Çözüm
 

Victrix Omnia E01

 

Ateşleme eksikliği nedeniyle bloke olma

Oda ısıtma veya sıcak kullanma suyu üretimi talebi durumunda önceden belirlenmiş süre içinde ateşlenmiyor. Cihazın ilk kez ateşlenmesinde veya uzun bir süre çalıştırılmamasından sonra bloke halinin kaldırılması için müdahalede bulunulması gerekebilir.  

Reset (1) düğmesine basın

 

Victrix Omnia E02

Güvenlik termostat fonksiyon bloke (gidiş/ dönüş NTC aşırı sıcak- lığı) Normal çalışma evresi süresince herhangi bir arızadan ötürü içeride aşırı ısınma oluşursa kazan aşırı ısınmadan ötürü engelleme safhasına girer.  

Reset (1) düğmesine basın

Victrix Omnia E03 Termostat duman engeli Normal çalışma evresi süresince herhangi bir arızadan ötürü içeride aşırı ısınma duman kazan bloke olur Reset (1) düğmesine basın
 

Victrix Omnia E04

Bağlantıların direnç blokajı Elektronik kart gaz vanası beslemesinde bir hata tespit ediyor. Bağlantısını kontrol edin. (arıza sadece talep üzerine tespit edilir ve görüntülenir).  

Reset (1) düğmesine basın

Victrix Omnia E05 Çıkış sensöründe hata Kart NTC çıkış sensöründe bir hata tespit eder. Kombi çalışmıyor (1)
 

Victrix Omnia E06

Kullanma suyu sensöründe arıza Kart kullanım suyu NTC sensöründe bir hata tespit eder. Bu durumda donmaya karşı koruma devreden çıkmıştır Kombi sıcak kullanma suyu üretmeye devam eder fakat iyi verim alınamaz (1)
 

Victrix Omnia E08

 

Maksimum reset sayısı

 

Önceden gerçekleştirilen mevcut reset sayısı.

Arızayı üst üste en fazla 5 defa resetlemek mümkündür, ardından en azından bir saat boyunca fonksiyon durdurulur ve en fazla 5 deneme olmak üzere, saat başına bir deneme hakkı daha kazanılır. Cihazda beslemeyi keserek ve yeniden uygulayarak 5 deneme elde edilir.
 

Victrix Omnia E10

 

Tesisat basıncı yetersiz

 

Kombinin sağlıklı ve düzgün çalışabilmesi için yeterli derecede basınç tesisat içerisinde tespit edilemiyor.

Kombinin basıncının 1-1,2 bar arasında olduğunu kombinin manometrosu (1) üzerinde kontrol edin ve gerekirse basıncı doğru haline getirin.
Victrix Omnia E16 Fan arızası Fanın elektronik veya mekanik bir arızası olması halinde görülür. Reset (1) düğmesine basın
Victrix Omnia E20 Parazit alev engelleme Tesisat devresinde kaçak olması halinde ya da alev kontrolünde hatalar oluşması halinde görülür. Reset (1) düğmesine basın
Victrix Omnia E23 Dönüş sensörü hatası Kart NTC geri dönüş sensöründe bir arıza tespit etti Kombi çalışmıyor (1)
 

Victrix Omnia E24

 

Klavye hatası

 

Kart klavyede bir hata tespit eder.

Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1).
 

Victrix Omnia E27

 

Sirkülasyon yetersiz

Ana devrede yetersiz su sirkülasyonundan kaynaklanan kazanın aşırı ısınması durumunda gerçekleşir; nedenleri aşağıdakiler olabilir:

–  tesisatta yetersiz sirkülasyon; ısıtma devresinde bir engelleme olmadığını ve tesisatın havasının alınmış olduğundan emin olun (hava boşaltımı);

–  engellenmiş sirkülasyon; sirkülasyon engelinin kaldırılması gerekir.

 

Reset (1) düğmesine basın.

Victrix Omnia E29 Duman sensör arızası Kart, duman sensöründe bir hata tespit eder Kombi çalışmıyor (1)
 

Victrix Omnia E31

 

Uzaktan kumanda ile iletişim kaybı

 

Uygun olmayan bir uzaktan kumandaya bağlanması halinde oluşur, veyahut da kazan ile uzaktan kumanda arasındaki bir iletişim kaybı halinde saptanır.

Kombideki gerilimi kesin ve yeniden gerilim verin. Eğer yeniden çalıştırmada Uzaktan Kumanda belirtilmezse kombi lokal işlem moduna geçer ve böylece kombi halihazırda mevcut kumandaları kullanır. Bu durumda kombi “Isıtma”

(1) işlevini harekete geçirmek mümkün

değildir.

 

Victrix Omnia E36

IMG Bus bağlantısı koptu Kombi biriminde hata durumunda, üstünde belgili tanımlık etiket (opsiyonel) ya da IMG Bus arasındaki çeşitli bileşenlerin iletişimi durur.  

Kombi ısıtma taleplerini karşılamıyor (1)

 

Victrix Omnia E37

Alçak güç kaynağı gerilimi Besleme gerilimi, kazanın doğru çalışması için izin verilen sınırların altında olduğunda oluşur. Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kazan resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1)
 

Victrix Omnia E38

 

Alev sinyali kaybı

Kombinin doğru şekilde ateşlendiği ve brülör alevinin beklenmedik bir sönüşü meydana geldiği durumlarda görülür; yeniden ateşleme denemesi yapılır ve kombinin normal koşullarının sağlanması durumunda reset edilmesine gerek duyulmaz.  

Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1) (2)

 

Victrix Omnia E43

Alev sinyal kaybı nedeniyle bloke Kullanıcının olduğunda oluşur önceden belirlenmiş bir hatası içerisinde daha fazla ardışık kez için “sinyal kaybı (38)”. Reset düğmesine basın, başlamadan önce kombi havalandırma sonrası bir çevrim yapar. (1)
 

Victrix Omnia E44

Gaz vanası yakın açıklık maksimum süresi zaman birikimi aşımı nedeniyle bloke oldu.  

Gaz valfinin kombinin açılmadan normal işleyişi için öngörü- len süre boyunca açık kalması halinde görülür.

 

Reset (1) düğmesine basın

 

Victrix Omnia E45

 

ΔT yüksek

 

Kombi sistem gönderme sondası ve geri dönüş sensörü arasında ΔT öngörülmeyen ve ani bir yükselme belirledi.

Yoğuşumlu modüle gelebilecek olası zararları önlemek için brülörün gücü sınırlandırılır, doğru ΔT eski haline getirildiğinde kombi normal çalışmasına döner. Kombide su sirkülasyonu olup olmadığını, sirkülasyon pompasının tesisatın ihtiyaçlarına uygun şekilde konfigüre edilip edilmediğini ve geri dönüş sensörünün doğru şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. (1) (2)
Victrix Omnia E47 Düşük brülör gücü Yüksek baca gazı sıcaklığı belirlenmesi durumunda kombi kendi zarar görmesini önlemek için çıkış gücü azaltır. (1)
 

Victrix Omnia E51

CAR Kablosuz haberleş- mesinin düşmesi Kombi ve CAR arasında iletişim arızası durumunda kablosuz versiyonu belirtilir hata, şu andan itibaren sistem sadece kombi kontrol panelin ile kontrol edilebilir. CAR Kablosuz çalışmasını denetleyin, pil şarjını kontrol edin (talimat kitapçığına bakın).
Victrix Omnia E59 Elektrik enerjisi şebeke frekans bloke Kart anormal elektrik şebeke beslemesi üzerinde bir frekans tespit eder Kombi çalışmıyor (1)
 

Victrix Omnia E60

 

Bloke pompa arızası

 

Pompa aşağıdaki sebeplerden biri nedeniyle durmuş: Pervane bloke oldu, elektrik arızası

İlgili paragrafta belirtildiği gibi sirkülatörün serbest kalmasını deneyin. Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kazan resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1)
 

Victrix Omnia E61

 

Pompa hava mevcudi- yeti

 

Pompa içinde hava saptandı; pompa çalışamıyor

Pompa ve ısıtma devresindeki havanın boşaltılmasını sağlayın. Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kazan resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1)
 

Victrix Omnia E62

 

Tam kalibrasyon isteği

Elektronik kartın kalibrasyon yokluğunu algılar. Elektronik kartın değiştirilmesi durumunda veya “tam kalibrasyonun” gerekli görüldüğü hava ve gaz bölümünde parametrelerin değişimi durumunda gerçekleşebilir.  

Kombi çalışmıyor (1)

Victrix Omnia E70 Gönderme / dönüş sensör değişimi Kombi kablajının bağlantısını hata olması durumunda hata belirlenir Kombi çalışmıyor (1)
Victrix Omnia E72 Hızlı kalibrasyon isteği Bazı parametrelerin bir değişikliği belirlenir bu nedenle “hızlı ayarlama” gerekli kılınır. Kombi çalışmıyor (1)
Victrix Omnia E76 Gidiş ve/veya dönüş sen- sörleri sıcaklık sapması Tesisat gidiş ve dönüş sensörlerinin birinde veya her ikisinde bir arızalı çalışma belirlendi Kombi çalışmıyor (1)
Victrix Omnia E77 Yanma kontrolü arızası Gaz valfinde aralık dışı akım tespit edildi Kombi çalışmıyor (1)
Victrix Omnia E78 Yanma kontrolü arızası Yüksek gaz valfinde bir akım belirlendi Kombi çalışmıyor (1)
Victrix Omnia E79 Yanma kontrolü arızası Azaltılmış gaz valfinde bir akım belirlendi Kombi çalışmıyor (1)
Victrix Omnia E80 Elektronik kartı arızalı işleyişten bloke olma Gaz valfini kontrol eden elektronik kart hatası oluştuğunda gerçekleşir. Reset (1) düğmesine basın
 

Victrix Omnia E84

Yanma hatası -devam eden güç azalması Gaz şebeke kaynağında düşük bir besleme basıncı belirlendi. Bu nedenle cihazın gücü sınırlanır ve sorun bildirilir. Normal koşulların eski hallerine getirilme- leri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1) (2)
Victrix Omnia E87 Gaz vanası kontrol bloke Gaz vanasını kontrol eden aksamlardan birisinde bir çalışma bozukluğu tespit edildi Kombi çalışmıyor (1)
Victrix Omnia E88 Gaz vanası kontrol bloke Gaz vanasını kontrol eden aksamlardan birisinde bir çalışma bozukluğu tespit edildi Kombi çalışmıyor (1)
 

Victrix Omnia E89

 

Kararsız yanma sinyali

Alev aşağıdaki nedenlerden dolayı istikrarsız: duman, rüzgar, gaz basıncı sirkülasyon istikrarsız mevcudiyeti nedeniyle, fan hızı istikrarsız veya bir sistem hatası nedeniyle .  

Kombi çalışmaya devam eder (1) (2)

Victrix Omnia E90 Yanma limit dışı sinyali Yanma sinyali uzun bir süre için öngörülen ayarlama aralığı dışında belirlendi Kombi çalışmaya devam eder (1) (2)
Victrix Omnia E91 Hatalı ateşleme bloke Kartın, brülörün en iyi şekilde ateşlenmesini sağlamak için tüm olası eylemleri tükendi Reset (1) düğmesine basın
Victrix Omnia E92 Fan dönüş düzeltme li- miti Sistem fanın tüm olası devir sayısı düzeltmelerini bitirdi. Kombi çalışmaya devam eder (1) (2)
Victrix Omnia E93 Yanma limit dışı sinyali Yanma sinyali belli bir süre için öngörülen ayarlama aralığının dışında belirlendi. Kombi çalışmaya devam eder (1) (2)
 

Victrix Omnia E94

 

Yanmada hata

Yanma kontrolü üzerinde bir sorunla karşılaşılır bu neden olabilir: düşük gaz basıncı, baca gazı devridaim, gaz vanası veya hatalı elektronik kartı Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1) (2)
Victrix Omnia E95 Kesintili yanma sinyali Sistem bir yakıt kesintili yanma sinyali algılar. Kombi çalışmaya devam eder (1) (2)
 

Victrix Omnia E96

 

Baca tıkalı

 

Duman borusu sisteminde bir tıkanma olabilir.

Kombi çalışmıyor (1)

Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır.

Victrix Omnia E98 Yazılımda maksimum hata En fazla hata sayısına ulaşılmıştır. Reset (1) düğmesine basın
Victrix Omnia E99 Genel bloke Kombide bir arıza tespit edildi Reset (1) düğmesine basın

 


 

Immergas VICTRIX ZEUS Arıza Kodları
( Victrix Zeus Hata Kodları )

immergas victrix zeus

ARIZA KODU ARIZA TANIMI ÇÖZÜM
Immergas Victrix Zeus E01 Arıza Kodu Eksik blok ateşleme Oda ısıtma veya sıcak kullanma suyu üretimi talebi durumunda önceden belirlenmiş süre içinde ateşlenmiyor. Cihazın ilk kez ateşlenmesinde veya uzun bir süre çalıştırılmamasından sonra “ateşleme engeli” halinin kaldırılması için müdahalede bulunul- ması gerekebilir.
Immergas Victrix Zeus E02 Arıza Kodu Güvenlik termostat fonksiyon bloke Normal çalışma evresi süresince herhangi bir arızadan ötürü içe- ride aşırı ısınma oluşursa kazan aşırı ısınmadan ötürü engelleme safhasına girer.
Immergas Victrix Zeus E03 Arıza Kodu Termostat duman engeli Normal çalışma evresi süresince herhangi bir arızadan ötürü içeride aşırı ısınma duman kazan bloke olur
Immergas Victrix Zeus E04 Arıza Kodu Bağlantıların dayanıklı- lık engeli Elektronik kart gaz vanası güç kaynağında bir anomali tespit ediyor. Bağlantısını kontrol edin. (arıza sadece talep üzerine tespit edilir ve görüntülenir).
Immergas Victrix Zeus E05 Arıza Kodu Çıkış sensöründe arıza Kart NTC çıkış sensöründe bir arıza tespit eder.
Immergas Victrix Zeus E08 Arıza Kodu Maksimum reset sayısı Kullanılabilir reset sayısı mevcut zaten.
Immergas Victrix Zeus E10 Arıza Kodu Tesisat basıncı yetersiz Kazanın sağlıklı ve düzgün çalışabilmesi için yeterli derecede basınç tesisat içerisinde tespit edilemiyor.
Immergas Victrix Zeus E12 Arıza Kodu Boyler sensörü arızası Kart ısıtıcı sondasında bir arıza tespit etti.
Immergas Victrix Zeus E15 Arıza Kodu Konfigurasyon hatası Bağdaştırıcı bir anomali tespit eder ya da bir tutarsızlık elektrik tesisatında kazan başlamaz.
Immergas Victrix Zeus E16 Arıza Kodu Fan arızası Fanın elektronik veya mekanik bir arızası olması halinde görülür.
Immergas Victrix Zeus E20 Arıza Kodu Parazit alev engelleme Göstergedevresinindağılmasıveyaalevkontrolanormalliklerindegörülür.
Immergas Victrix Zeus E23 Arıza Kodu Dönüş probu hatasi Panel, dönüş NTC probunda bir hatayi belirler.
Immergas Victrix Zeus E24 Arıza Kodu Tuş takımı anormalliği Kart klavyede bir arıza tespit etti.
Immergas Victrix Zeus E29 Arıza Kodu Duman sensör arızası Kart, duman sensöründe bir arıza tespit etti
Immergas Victrix Zeus E31 Arıza Kodu Uzaktan kumanda ile iletişim kaybı Uygun olmayan bir uzaktan kumandaya bağlanması halinde oluşur, veyahut da kazan ile uzaktan kumanda arasındaki bir iletişim kaybı halinde saptanır.
Immergas Victrix Zeus E43 Arıza Kodu Alev sinyal kaybı nede- niyle bloke Kullanıcının olduğunda oluşur önceden belirlenmiş bir hatası içerisinde daha fazla ardışık kez için “sinyal kaybı (38)”.
Immergas Victrix Zeus E44 Arıza Kodu Gaz vanası yakın açıklık maksimum süresi zaman birikimi aşımı nedeniyle bloke oldu. Kazanın normal çalışması esnasında kazandan talep gelmeme- sine rağmen gaz vanası beklenenden daha fazla bir zaman açık kalırsa oluşur.
Immergas Victrix Zeus E45 Arıza Kodu Yüksek ΔT Kombi, akış probu ve sistem dönüş probu arasında ΔT’de beklen- meyen ani bir artış olduğu belirler.
Immergas Victrix Zeus E46 Arıza Kodu Düşük sıcaklık termos- tatı müdahalesi (opsi- yonel) Normal işletim sırasında, arıza nedeniyle düşük sıcaklık çıkışında aşırı sıcaklık artışı meydana gelirse kombi bloke olur
Immergas Victrix Zeus E47 Arıza Kodu Düşük brülör gücü Eğer yakalanan yüksek baca gazı sıcaklığı kazan kendi zarar görmesini önlemek için çıkış gücü azaltır.
Immergas Victrix Zeus E51 Arıza Kodu CAR Wireless haberleş- mesinin düşmesi Kazan ve CAR arasında iletişim arızası durumunda Wireless versiyonu belirtilir anomali, şu andan itibaren kontrol belgili tanımlık sistemi sadece kazan kontrol paneli.
Immergas Victrix Zeus E59 Arıza Kodu Elektrik enerjisi ağ frekans bloke Güç frekansı bağdaştırıcısını algılar anormal elektriksel güç kaynağı
Immergas Victrix Zeus E60 Arıza Kodu Bloke sirkülatör arızası Sirkülatör aşağıdaki sebeplerden biri nedeniyle durmuş: Pervane bloke oldu, elektrik arızası.
Immergas Victrix Zeus E61 Arıza Kodu Sirkülatörde hava mev- cudiyeti Sirkülatör içinde hava saptandı; sirkülatör çalışamıyor
Immergas Victrix Zeus E62 Arıza Kodu Tam kalibrasyon isteği Elektronik yönetim kurulumunda kalibrasyon yokluğunu algılar. Elektronik kartın değiştirilmesi durumunda veya “tam kalibrasyonun” gerekli görüldüğü hava ve gaz bölümünde para- metrelerin değişimi durumunda gerçekleşebilir.
Immergas Victrix Zeus E72 Arıza Kodu Hızlı kalibrasyon isteği “Hızlı kalibrasyon” gerekli olduğu bazı parametrelerin bir değişimi belirlenir.
Immergas Victrix Zeus E73 Arıza Kodu Yüksek akış sonda ofset algılandı ve emanet sondası dır. Bağdaştırıcı bir anomali algılar NTC sıcaklık okumunda ve nedenleri olabilir: hatalı sondası, yanlış konumlandırma, dolaşım yetersizliği, su yan ısı eşanjörü birincil tıkanma.
Immergas Victrix Zeus E74 Arıza Kodu Güvenlik gönderme sensör arızası Bağdaştırıcı bir anomali tespit eder akış NTC akış sensörü sondasında
Immergas Victrix Zeus E77 Arıza Kodu Yakıt kontrolü arızası Gaz vanasında aralık dışı akım tespit edildi
Immergas Victrix Zeus E78 Arıza Kodu Yakıt kontrolü arızası Gaz vanasında yüksek bir akım tespit edildi
Immergas Victrix Zeus E79 Arıza Kodu Yakıt kontrolü arızası Gaz vanasında düşük bir akım tespit edildi
Immergas Victrix Zeus E80 Arıza Kodu Elektronik kartı arızalı işleyişten bloke olma Valfi kontrol eden elektronik kartın arızalı işleyişinde görülür.
Immergas Victrix Zeus E84 Arıza Kodu Güç azalma – yanma arızası devam ediyor Gaz şebekesinde düşük bir besleme basıncı belirlendi. Bu ne- denle cihazın gücü sınırlanır ve sorun bildirilir.
Immergas Victrix Zeus E87 Arıza Kodu Gaz vanası kontrol bloke Gaz valfini kontrol eden bileşenlerin birinde arıza tespit edildi
Immergas Victrix Zeus E88 Arıza Kodu Gaz vanası kontrol bloke Gaz valfini kontrol eden bileşenlerin birinde arıza tespit edildi
Immergas Victrix Zeus E89 Arıza Kodu Kararsız yakıt sinyali Alevin sabit olmadığı ortaya çıkıyor: baca gazı devridaim varlığı, kararsız gaz basıncı, fan hızı kararsız veya sistemin bir arıza nedeniyle.
Immergas Victrix Zeus E90 Arıza Kodu Yakıt sınır dışı sinyali Yanma sinyali uzun bir süre için öngörülen ayarlama aralığı dışında belirlendi
Immergas Victrix Zeus E91 Arıza Kodu Hatalı ateşleme bloke Kartın, brülörün en iyi şekilde ateşlenmesini sağlamak için tüm olası eylemleri tükendi.
Immergas Victrix Zeus E92 Arıza Kodu Fan dönüş düzeltme limiti Sistem vantilatörün olası dönüş sayısının tüm düzeltmelerini bitirdi
Immergas Victrix Zeus E93 Arıza Kodu Yakıt sınır dışı sinyali Yanma sinyali belli bir süre için öngörülen ayarlama aralığının dışında belirlendi.
Immergas Victrix Zeus E94 Arıza Kodu Yakıtta anormallik Yanma kontrolü üzerinde bir sorunla karşılaşılır bu neden olabilir: düşük gaz basıncı, baca gazı devridaim, gaz vanası veya hatalı elektronik kartı
Immergas Victrix Zeus E95 Arıza Kodu Süreksizlik yakıt sinyali Sistem bir yakıt süreksizlik sinyali algılar.
Immergas Victrix Zeus E96 Arıza Kodu Baca tıkalı Duman borusu sisteminde bir tıkanma belirlendiğinde görülür.
Immergas Victrix Zeus E98 Arıza Kodu Maksimum software ha- taları bloke n. Kabul edilen software maksimum hata sayısına ulaşıldı.
Immergas Victrix Zeus E99 Arıza Kodu Genel Bloke Kazanda bir arıza tespit edildi.

 

Bir Cevap Yazın