Buderus Kombi Arıza Kodları

BUDERUS KOMBİ ARIZA KODLARI

 

 

Buderus Logomax U012 Kombi Arıza Kodları
( Buderus U012 Hata Kodları )

Buderus U012

 

ARIZA KODU ARIZA TİPİ ARIZA TANIMI SEBEP – ÇÖZÜM
Buderus U012 11 Arıza Kodu Cihaz çalışmaz.

 

MAP (Atık gaz boru uzunluğuna

göre fan hızı seçimi) seçimi

yapılmamış.

Ayarları kontrol edin.

 

Buderus U012 1H Arıza Kodu 3 defa 15 dak. blokaj. Daha sonra

kilitlemeli

 

Yanma odası sıcaklık sensörü

arızalı, algılanmıyor veya aşırı

ısınma (pompa çalışır).

Sensörü ve bağlantılarını kontrol edin. Eşanjörlerin ve atık gaz borusunun tıkalı olup olmadığını kontrol edin.
Buderus U012 2P Arıza Kodu Blokaj Isıtma devresinde sıcaklık artış hızı çok yüksek (pompa çalışmaz) Pompa ve by-pass hattını kontrol edin
Buderus U012 3A Arıza Kodu Kilitlemeli Fan sensörü algılanmıyor Fan ve hız kontrolü sensörünü kontrol edin.
Buderus U012 3C Arıza Kodu Cihaz 3 defa bloke edilir, sonra kilitlenir.

 

Fan hızı, olması gereken değere

ulaşamıyor.

Fanın sıkışıklığını ve şebeke gerilimini kontrol edin
Buderus U012 4C Arıza Kodu Kilitlemeli

 

Emniyet termostatı (STB) veya

düşük basınç emniyet şalteri

devreye girmiş

Tesisat basıncını, sıcaklık sensörünü, pompayı, elektronik kart sigortasını ve düşük basınç emniyet şalterini ve bağlı kablolarını kontrol edin, cihazın havasını alın.
Buderus U012 4Y Arıza Kodu

 

Blokaj Gidiş suyu sıcaklık sensörü arızalı (pompa çalışır). Gidiş suyu sıcaklık sensörü ve

bağlantılarını kontrol edin.

Buderus U012 6A Arıza Kodu Kilitleme Alev algılanmıyor veya ateşleme

kilitlenmiş (pompa çalışır).

Gaz giriş vanası açık mı? Gaz giriş basıncını, şebeke bağlantısını, ateşleme elektrodu ve kablosunu, iyonizasyon

elektrodu ve kablosunu kontrol edin.

Buderus U012 6C Arıza Kodu Kilitlemeli Cihaz kapattığı halde alev

algılanmaya devam ediyor.

Emniyet ventilleri kapalı olmasına rağmen iyonizasyon sinyali algılanıyor. Gaz armatürü kablo bağlantılarını ve gaz armatürünü kontrol edin, elektrod setini kontrol edi
Buderus U012 B3 Arıza Kodu Kilitlemeli

 

Yoğuşma eşanjöründe su seviye

kontrolü sonucu hata (kısa devre)

Yoğuşma eşanjörünü ve sifon giderini kontrol edin
Buderus U012 CL Arıza Kodu NTC Bozuk = blokaj, Hatalı montaj = Kilitleme

 

Sıcak kullanım suyu sıcaklık

sensörü doğru monte edilmemiş

veya arızalı.

Kullanım suyu sıcaklık sensörünü ve bağlantı kablosunu kontrol edin
Buderus U012 d7 Arıza Kodu Cihaz çalışır. Hata Kodu gösterilir Hata Kodu gösterilir Gaz armatürü reglaj ventili arızalı. Reglaj ventili kablolarını kontrol edin

 


 

Buderus Logomax U022 Kombi Arıza Kodları
( Buderus U022 Hata Kodları )

Buderus U022

 

ARIZA KODU ARIZA TANIMI ÇÖZÜM
Buderus U022 2E Arıza Kodu Isıtma tesisatının doldurma basıncı cok duşuk. ▶ Su ilave edin.
Buderus U022 3A Arıza Kodu Fan devir sayısı cok duşuk. ▶ Şebeke gerilimini kontrol edin.

▶ Atık gaz sistemini kontrol edin, gerekirse temizleyin veya onarın.

Buderus U022 3C Arıza Kodu Diferansiyel basınc şalteri kapatmıyor. ▶ Fişli fan kablosunu ve fanı kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Diferansiyel basınc şalterini ve atık gaz tahliyesini kontrol edin.

Buderus U022 3Y Arıza Kodu Diferansiyel basınc şalteri fan kapalı durumdayken acılmıyor. ▶ Diferansiyel basınc şalterini ve kablo bağlantılarını kontrol edin, bağlantı hortumlarını kontrol edin.
Buderus U022 4C Arıza Kodu Isı bloğu sıcaklık sınırlayıcısı devreye girdi. ▶ Isı bloğu sıcaklık sınırlayıcısını ve bağlantı kablosunu kopukluk bakımından kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Isıtma sisteminin calışma basıncını kontrol edin.

▶ Sıcaklık sınırlayıcısını kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Pompanın calışmasını kontrol edin, gerekirse pompayı değiştirin.

▶ Sigortayı kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Cihazın havasını alın.

▶ Isı bloğunun su tarafını kontrol edin, gerekirse değiştirin.

Buderus U022 4Y Arıza Kodu Gidiş suyu sıcaklık sensoru arızalı (kopukluk). ▶ Sıcaklık sensorunu ve bağlantı kablosunu kopukluk ve kısa devre bakımından kontrol edin, gerekirse değiştirin.
Buderus U022 6A Arıza Kodu Alev algılanmıyor. ▶ Koruyucu toprak iletkeninin duzgun bir şekilde bağlanmış olup olmadığını kontrol edin.

▶ Gaz vanasının acık olup olmadığını kontrol edin.

▶ Gaz bağlantı basıncını kontrol edin, gerekirse duzeltin.

▶ Şebeke bağlantısını kontrol edin.

▶ Elektrodları kabloları ile birlikte kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Atık gaz sistemini kontrol edin, gerekirse temizleyin veya onarın.

▶ Gaz ayarını kontrol edin, gerekirse duzeltin.

▶ Doğalgazda: Harici gaz akış denetleyicisini kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Oda havasına bağlı calışma şeklinde, yanma havası grubunu veya havalandırma acıklıklarını kontrol edin.

▶ Isı bloğunu temizleyin.

▶ Gaz armaturunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

Buderus U022 6C Arıza Kodu Gaz kesildikten sonra: Alev algılanıyor. ▶ Gaz armaturunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Elektrodları ve bağlantı kablosunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Atık gaz sistemini kontrol edin, gerekirse temizleyin veya onarın.

Buderus U022 C7 Arıza Kodu Fan calışmıyor. ▶ Fişli fan kablosunu ve fanı kontrol edin, gerekirse değiştirin.
Buderus U022 CL Arıza Kodu Sıcak kullanım suyu sıcaklık sensoru bozuk. ▶ Sıcaklık sensorunu ve bağlantı kablosunu kopukluk ve kısa devre bakımından kontrol edin, gerekirse değiştirin.
Buderus U022 d7 Arıza Kodu Gaz armaturu bozuk. ▶ Bağlantı kablosunu kontrol edin.

▶ Gaz armaturunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

Buderus U022 Fd Arıza Kodu Tuşa yanlışlıkla uzun sure basılmış (30 saniyeden uzun). ▶ Tuşa yeniden basın, 30 saniyeden daha kısa.
Buderus U022 P Arıza Kodu Cihaz tipleri tanımlanmamış. ▶ Cihaz tiplerini ayarlayın.
ALEV İŞARETİ Brulor kapalı olmasına rağmen alev algılanıyor. ▶ Elektrodları kirlenme acısından kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Atık gaz sistemini kontrol edin, gerekirse temizleyin veya onarın.

▶ Elektronik devre kartını ıslaklığa yonelik kontrol edin, gerektiğinde kurutun.

Buderus U022 11 Arıza Kodu Fan kademesi ayarlanmamış. ▶ Fan kademesini ayarlayın.

 


 

Buderus Logomax U072 Kombi Arıza Kodları
( Buderus U072 Hata Kodları )

Buderus U072

 

ARIZA KODU ARIZA TANIMI ÇÖZÜM
Buderus U072 2E Arıza Kodu Isıtma tesisatının doldurma basıncı cok duşuk. ▶ Su ilave edin.
Buderus U072 3A Arıza Kodu Fan devir sayısı cok duşuk. ▶ Şebeke gerilimini kontrol edin.

▶ Atık gaz sistemini kontrol edin, gerekirse temizleyin veya onarın.

Buderus U072 3C Arıza Kodu Diferansiyel basınc şalteri kapatmıyor. ▶ Fişli fan kablosunu ve fanı kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Diferansiyel basınc şalterini ve atık gaz tahliyesini kontrol edin.

Buderus U072 3Y Arıza Kodu Diferansiyel basınc şalteri fan kapalı durumdayken acılmıyor. ▶ Diferansiyel basınc şalterini ve kablo bağlantılarını kontrol edin, bağlantı hortumlarını kontrol edin.
Buderus U072 4C Arıza Kodu Isı bloğu sıcaklık sınırlayıcısı devreye girdi. ▶ Isı bloğu sıcaklık sınırlayıcısını ve bağlantı kablosunu kopukluk bakımından kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Isıtma sisteminin calışma basıncını kontrol edin.

▶ Sıcaklık sınırlayıcısını kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Pompanın calışmasını kontrol edin, gerekirse pompayı değiştirin.

▶ Sigortayı kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Cihazın havasını alın.

▶ Isı bloğunun su tarafını kontrol edin, gerekirse değiştirin.

Buderus U072 4Y Arıza Kodu Gidiş suyu sıcaklık sensoru arızalı (kopukluk). ▶ Sıcaklık sensorunu ve bağlantı kablosunu kopukluk ve kısa devre bakımından kontrol edin, gerekirse değiştirin.
Buderus U072 6A Arıza Kodu Alev algılanmıyor. ▶ Koruyucu toprak iletkeninin duzgun bir şekilde bağlanmış olup olmadığını kontrol edin.

▶ Gaz vanasının acık olup olmadığını kontrol edin.

▶ Gaz bağlantı basıncını kontrol edin, gerekirse duzeltin.

▶ Şebeke bağlantısını kontrol edin.

▶ Elektrodları kabloları ile birlikte kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Atık gaz sistemini kontrol edin, gerekirse temizleyin veya onarın.

▶ Gaz ayarını kontrol edin, gerekirse duzeltin.

▶ Doğalgazda: Harici gaz akış denetleyicisini kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Oda havasına bağlı calışma şeklinde, yanma havası grubunu veya havalandırma acıklıklarını kontrol edin.

▶ Isı bloğunu temizleyin.

▶ Gaz armaturunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

Buderus U072 6C Arıza Kodu Gaz kesildikten sonra: Alev algılanıyor. ▶ Gaz armaturunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Elektrodları ve bağlantı kablosunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Atık gaz sistemini kontrol edin, gerekirse temizleyin veya onarın.

Buderus U072 C7 Arıza Kodu Fan calışmıyor. ▶ Fişli fan kablosunu ve fanı kontrol edin, gerekirse değiştirin.
Buderus U072 CL Arıza Kodu Sıcak kullanım suyu sıcaklık sensoru bozuk. ▶ Sıcaklık sensorunu ve bağlantı kablosunu kopukluk ve kısa devre bakımından kontrol edin, gerekirse değiştirin.
Buderus U072 CP Arıza Kodu Boyler sıcaklık sensoru tanınmadı. ▶ Boyler sıcaklık sensorunu ve bağlantı kablosunu kontrol edin, gerekirse değiştirin.
Buderus U072 d7 Arıza Kodu Gaz armaturu bozuk. ▶ Bağlantı kablosunu kontrol edin.

▶ Gaz armaturunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

Buderus U072 Fd Arıza Kodu Tuşa yanlışlıkla uzun sure basılmış (30 saniyeden uzun). ▶ Tuşa yeniden basın, 30 saniyeden daha kısa.
Buderus U072 P Arıza Kodu Cihaz tipleri tanımlanmamış. ▶ Cihaz tiplerini ayarlayın.
ALEV İŞARETİ Brulor kapalı olmasına rağmen alev algılanıyor. ▶ Elektrodları kirlenme acısından kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Atık gaz sistemini kontrol edin, gerekirse temizleyin veya onarın.

▶ Elektronik devre kartını ıslaklığa yonelik kontrol edin, gerektiğinde kurutun.

Buderus U072 11 Arıza Kodu Fan kademesi ayarlanmamış. ▶ Fan kademesini ayarlayın.

 


 

Buderus Logomax GB012 Kombi Arıza Kodları
( Buderus GB012 Hata Kodları )

Buderus GB012

 

HATA KODU HATA TİPİ HATA TANIMI SEBEP – ÇÖZÜM
Buderus GB012 11 Arıza Kodu Cihaz çalışmaz. MAP (Atık gaz boru uzunluğuna

göre fan hızı seçimi) seçimi

yapılmamış.

Ayarları kontrol edin
Buderus GB012 1H Arıza Kodu 3 defa 15 dak. blokaj. Daha sonra kilitlemeli Yanma odası sıcaklık sensörü

arızalı, algılanmıyor veya aşırı

ısınma (pompa çalışır).

Sensörü ve bağlantılarını kontrol edin. Eşanjörlerin ve atık gaz borusunun tıkalı

olup olmadığını kontrol edin.

Buderus GB012 2P Arıza Kodu Blokaj Isıtma devresinde sıcaklık artış hızı çok yüksek (pompa çalışmaz) Pompa ve by-pass hattını kontrol edin.
Buderus GB012 3A Arıza Kodu Kilitlemeli Fan sensörü algılanmıyor. Fan ve hız kontrolü sensörünü kontrol

edin.

Buderus GB012 3C Arıza Kodu Cihaz 3 defa bloke edilir, sonra kilitlenir. Fan hızı, olması gereken değere

ulaşamıyor.

Fanın sıkışıklığını ve şebeke gerilimini

kontrol edin.

Buderus GB012 4C Arıza Kodu Kilitlemeli Emniyet termostatı (STB) devreye girmiş. Isı talebi durdurulur ve pompa 3 dak. çalışır. Tesisat basıncını, atık gaz sıcaklık sensörünü (yoğ. eşanjör), gidiş suyu sıcaklık sensörünü, pompayı, elektronik kart sigortasını kontrol edin, cihazın havasını alın.
Buderus GB012 4Y Arıza Kodu Blokaj Gidiş suyu sıcaklık sensörü arızalı (pompa çalışır). Gidiş suyu sıcaklık sensörü ve

bağlantılarını kontrol edin.

Buderus GB012 6A Arıza Kodu Kilitlemeli Alev algılanmıyor veya ateşleme

kilitlenmiş (pompa çalışır).

Gaz giriş vanası açık mı ? Gaz giriş basıncını, şebeke bağlantısını, ateşleme elektrodu ve kablosunu, iyonizasyon elektrodu ve kablosunu kontrol edin.
Buderus GB012 6C Arıza Kodu Kilitlemeli Cihaz kapattığı halde alev

algılanmaya devam ediyor. Emniyet ventilleri kapalı olmasına rağmen iyonizasyon sinyali algılanıyor.

Gaz armatürü kablo bağlantılarını ve gaz armatürünü kontrol edin, elektrod setini kontrol edin.
Buderus GB012 B3 Arıza Kodu Kilitlemeli Yoğuşma eşanjöründe su seviye

kontrolü sonucu hata ( kısa devre ).

Yoğuşma eşanjörünü ve sifon giderini kontrol edin.
Buderus GB012 CL Arıza Kodu NTC Bozuk = blokaj, Hatalı montaj = Kilitleme Sıcak kullanım suyu sıcaklık sensörü doğru monte edilmemiş veya arızalı. Kullanım suyu sıcaklık sensörünü ve bağlantı kablosunu kontrol edin.
Buderus GB012 d7 Arıza Kodu Cihaz çalışır. Hata Kodu gösterilir. Gaz armatürü reglaj ventili arızalı. Reglaj ventili kablolarını kontrol edin.

 


 

Buderus Logomax GB022i Kombi Arıza Kodları
( Buderus GB022i Hata Kodları )

Buderus GB022i

 

ARIZA KODU TANIM ÇÖZÜM
Buderus GB022i 200 Arıza Kodu Cihaz ısıtma modunda.
Buderus GB022i 201 Arıza Kodu Cihaz kullanım suyu işletmesinde.

 

Buderus GB022i 202 Arıza Kodu Cihaz çalışma optimizasyonu programında

çalışıyor: Brülörün tekrar devreye girmesi için zaman aralığına henüz ulaşılmadı.

 

Buderus GB022i 203 Arıza Kodu Cihaz işletmeye hazır durumda, bir ısı ihtiyacı yok.
Buderus GB022i 204 Arıza Kodu Güncel gidiş suyu sıcaklığı, gidiş suyu ayarsıcaklığından daha yüksek. Brülör devre dışı bırakıldı.
Buderus GB022i 207 Arıza Kodu Sistem basıncı çok düşük ▶ Sistemi doldurun ve boşaltın.
▶ Gerekirse basınç sensörünü değiştirin.
Buderus GB022i 208 Arıza Kodu Cihaz, bacacı çalışma modundadır. Bacacı çalışma modu 30 dakika sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır.
Buderus GB022i 212 Arıza Kodu Emniyet veya kazan akış sensöründe sıkcaklık artışı çok hızlı ▶ Kapatma vanalarını açın.
Buderus GB022i 214 Arıza Kodu  Fan, emniyet süresi içerisinde kapatılıyor.

 

▶ Fanı kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Şebeke gerilimini kontrol edin.

Buderus GB022i 215 Arıza Kodu Fan çok hızlı ▶ Fanı değiştirin.

▶ Şebeke gerilimi varsayılan değer ile aynı olmalıdır.

Buderus GB022i 224 Arıza Kodu Atık gaz sıcaklık sınırlayıcı veya ısı bloğu sıcaklık

sınırlayıcı devreye girdi.

Bloke edici arıza uzun bir süre devam ettiğinde, bloke edici arıza, kilitleyici arızaya dönüşür.

▶ Isıtma devresinde vana konumunu kontrol edin, gerektiğinde vanayı açın.

▶ Su basıncını kontrol edin ve gerektiğinde öngörülen basınca ulaşılana kadar su ilave edin.

▶ Isı bloğu sıcaklık sınırlayıcısını ve bağlantı kablosunu kopukluk bakımından kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Atık gaz sıcaklık sınırlayıcısını ve bağlantı kablosunu kopukluk bakımından kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ 4-A1 servis fonksiyonu ile cihazın havasını alın.

Buderus GB022i 227 Arıza Kodu Alev algılanmıyor. Bloke edici arıza, 5. ateşleme denemesinden sonra kilitleyici bir arızaya dönüşür.

▶ Gaz vanasının açık olup olmadığını kontrol edin.

▶ Gaz bağlantı basıncını kontrol edin.

▶ İyonizasyon sinyalini kontrol edin.

▶ Şebeke bağlantısını kontrol edin.

▶ Elektrotları kabloları ile birlikte kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Atık gaz sistemini kontrol edin, gerekirse temizleyin veya onarın.

▶ Gaz-hava oranını kontrol edin, gerektiğinde düzeltin.

▶ Isı bloğunu temizleyin.

▶ Gaz armatürünü kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Brülör ayarını kontrol edin, gerektiğinde düzeltin.

Buderus GB022i 228 Arıza Kodu Brülör kapalı olmasına rağmen alev sinyali. ▶ Alev olup olmadığını kontrol edin.

▶ Elektrotları ve bağlantı kablosunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Gaz armatürünü kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Cihaz elektroniğini kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

Buderus GB022i 259 Arıza Kodu Elektronik kart sistem arızası. ▶ Cihaz elektroniğini sıfırlayın.

▶ Elektrik bağlantılarını kontrol edin.

▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.

Buderus GB022i 262 Arıza Kodu Elektronik kart sistem arızası. ▶ Cihaz elektroniğini sıfırlayın.

▶ Elektrik bağlantılarını kontrol edin.

▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.

Buderus GB022i 263 Arıza Kodu Elektronik kart sistem arızası. ▶ Cihaz elektroniğini sıfırlayın.

▶ Elektrik bağlantılarını kontrol edin.

▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.

Buderus GB022i 264 Arıza Kodu Çalışma aşamasında hava iletimi devre dışı

kaldı.

▶ Soketi düzgün bir şekilde tekrar bağlayın, kilidini açın.

▶ Fanı değiştirin.

▶ Şebeke gerilimi varsayılan değer ile aynı olmalıdır.

▶ Atık gaz donanımındaki tıkanıklıkları giderin.

▶ Hava basıncı denetleyicisini tekrar bağlayın.

▶ Hava basınç denetleyicisini değiştirin.

▶ Basınç hortumunu tekrar bağlayın.

▶ Basınç hortumunu değiştirin.

Buderus GB022i 265 Arıza Kodu Isı ihtiyacı, verilen enerjiden daha az.
Buderus GB022i 268 Arıza Kodu Bileşen test modu Geçerli değil, durum mesajıdır.
Buderus GB022i 269 Arıza Kodu Alev denetimi. ▶ Cihaz elektroniğini sıfırlayın.

▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.

Buderus GB022i 270 Arıza Kodu Isıtma cihazı devreye sokuluyor.
Buderus GB022i 273 Arıza Kodu Çalışma kesintisi: 24 saat kesintisiz işletim

sonrası görsel kontrol.

Buderus GB022i 275 Arıza Kodu Test kod anahtarı tespit edildi.
Buderus GB022i 281 Arıza Kodu Pompa takılmış veya havada çalışıyor ▶ Pompayı değiştirin.

▶ Sistemin havasını alın.

Buderus GB022i 305 Arıza Kodu Kazan, boyler önceliğine göre geçici olarak

devreye giremiyor.

Buderus GB022i 306 Arıza Kodu Gaz kesildikten sonra: Alev algılanıyor. ▶ Gaz armatürünü kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Elektrotları ve bağlantı kablosunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.

Buderus GB022i 323 Arıza Kodu Kumanda cihazı iletişim hatası
Buderus GB022i 328 Arıza Kodu Şebeke geriliminde kısa süreli kesinti. ▶ Binadaki elektrik tesisatını, ısıtma cihazına doğru hatlarda gerilim kesintisine yönelik kontrol edin.
Buderus GB022i 341 Arıza Kodu Isıtma cihazı sıcaklık artışı çok hızlı. ▶ Bakım vanalarını açın.

▶ Bağlantı soketini sirkülasyon pompasına takın.

▶ Sirkülasyon pompasını değiştirin.

▶ Karakteristik eğrileri/pompa kademesini sisteme uygun ayarlayın.

Buderus GB022i 342 Arıza Kodu Boyler işletmesindeki sıcaklık artışı çok hızlı ▶ Su basıncı çok düşük olduğunda, su ilave edin ve tesisatın havasını alın.

▶ Boyler devresindeki bakım vanalarını açın.

▶ Dağıtıcı vanayı/boyler pompasını değiştirin.

Buderus GB022i 350 Arıza Kodu Gidiş suyu sıcaklık sensöründe kısa devre. ▶ Gidiş suyu sıcaklık sensörünü değiştirin.

▶ Gidiş suyu sıcaklık sensörüne giden bağlantı kablosunu değiştirin.

▶ Kumanda cihazını/ brülör beynini değiştirin.

Buderus GB022i 351 Arıza Kodu Gidiş suyu sıcaklık sensöründe kesinti. ▶ Bağlantı soketini gidiş suyu sıcaklık sensörüne takın.

▶ Gidiş suyu sıcaklık sensörünü değiştirin.

▶ Gidiş suyu sıcaklık sensörüne giden bağlantı kablosunu değiştirin.

▶ Kumanda cihazını/ brülör beynini değiştirin.

Buderus GB022i 356 Arıza Kodu Isıtma cihazı için besleme gerilimi çok düşük. ▶ En az 196 VAC besleme gerilimi oluşturun.
Buderus GB022i 357 Arıza Kodu Hava alma programı. ▶ En az 196 VAC besleme gerilimi oluşturun.
Buderus GB022i 358 Arıza Kodu Blokaj koruması etkin. ▶ En az 196 VAC besleme gerilimi oluşturun.
Buderus GB022i 360 Arıza Kodu Yanlış kod anahtarı. ▶ Kod anahtarını kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.
Buderus GB022i 362 Arıza Kodu Servis kod anahtarı tespit edildi. ▶ Kod anahtarını kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.
Buderus GB022i 363 Arıza Kodu Elektronik kart sistem arızası: İyonizasyon

sinyali testi sırasında hata oluştu.

▶ Cihaz elektroniğini sıfırlayın, gerektiğinde değiştirin.
Buderus GB022i 364 Arıza Kodu Solenoid valf EV2 sızdırıyor. ▶ Gaz armatürünü kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Elektrotları ve bağlantı kablosunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.

Buderus GB022i 365 Arıza Kodu Solenoid valf EV1 sızdırıyor. ▶ Gaz armatürünü kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Elektrotları ve bağlantı kablosunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.

Buderus GB022i 1075 Arıza Kodu Isı bloğu sıcaklık sınırlayıcı kısa devresi. ▶ Isı bloğu sıcaklık sınırlayıcıyı kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Bağlantı kablosunu kısa devreye yönelik kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.

Buderus GB022i 1076 Arıza Kodu Isı bloğu sıcaklık sınırlayıcıdan sinyal yok. ▶ Bağlantı soketini kontrol edin, gerektiğinde doğru takın.

▶ Isı bloğu sıcaklık sınırlayıcıyı kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Bağlantı kablosunu kopukluğa yönelik kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.

Buderus GB022i 2051 Arıza Kodu Dahili hata. ▶ Tesisatı 30 saniye süreliğine gerilimsiz duruma getirin.

▶ Brülör beynini (SAFe) değiştirin.

▶ Müşteri hizmetlerine başvurun.

Buderus GB022i 2052 Arıza Kodu Ateşleme trafosu maks. çalışma süresi aşıldı. ▶ Sıvı yakıt beslemesindeki hatayı kontrol edin, gerektiğinde giderin.

▶ Brülör bileşenlerini kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Brülör beynini kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

Buderus GB022i 2085 Arıza Kodu Brülör beyninde dahili hata. ▶ Cihazı sıfırlayın.

▶ Sıfırlama sonrası arıza devam ettiği takdirde, brülör beyni arızalıdır ve

değiştirilmelidir.

Buderus GB022i 2908 Arıza Kodu Brülör beyninde dahili hata. ▶ Cihazı sıfırlayın.

▶ Sıfırlama sonrası arıza devam ettiği takdirde, brülör beyni arızalıdır ve

değiştirilmelidir.

Buderus GB022i 2909 Arıza Kodu Cihaz elektroniği / temel kontrl ünitesi sistem

arızası.

▶ Sıfırlama sonrası arıza devam ettiği takdirde, brülör beyni veya harici brülör modülü arızalıdır ve değiştirilmelidir.
Buderus GB022i 2910 Arıza Kodu Atık gaz donanımında hata var. ▶ Atık gaz donanımının bağlanmış olduğunu kontrol edin, gerektiğinde donanımı monte edin.

▶ Atık gaz donanımını tıkanmaya yönelik kontrol edin, gerektiğinde sedimantasyonu

giderin.

Buderus GB022i 2911 Arıza Kodu Kalibrasyon başarısız. ▶ Arızalı bileşeni değiştirin.
Buderus GB022i 2912 Arıza Kodu Kalibrasyon sırasında alev sinyali yok. ▶ Arızalı bileşeni değiştirin.
Buderus GB022i 2913 Arıza Kodu Kalibrasyon sırasında alev sinyali çok düşük. ▶ İyonizasyon çubuğunu değiştirin.
Buderus GB022i 2914 Arıza Kodu Cihaz elektroniği sistem arızası. ▶ Sıfırlama sonrası arıza devam ettiği takdirde, cihaz kumandası veya brülör modülü

arızalıdır ve değiştirilmelidir.

Buderus GB022i 2915 Arıza Kodu Elektronik kart sistem arızası. ▶ Cihazı sıfırlayın.

▶ Sıfırlama sonrası arıza devam ettiği  takdirde, brülör beyni arızalıdır ve

değiştirilmelidir.

Buderus GB022i 2916 Arıza Kodu Cihaz elektroniği sistem arızası. ▶ Cihazı sıfırlayın.

▶ Isı isteği verin.

▶ Isı isteğini bitirin.

Eğer bundan sonra arıza tekrar görülürse brülör kumandası arızalıdır ve değiştirilmesi

gerekir.

Buderus GB022i 2917 Arıza Kodu Yanma regülasyonu kontrolü sırasında alev

sinyali yok.

▶ Cihaza güç döngüsü yaptırın.

▶ Isı isteği verin.

▶ 5 dakika bekleyin.

▶ Bu süre içerisinde hata tekrar oluşursa, gücü kesmeden cihazı sıfırlayın.

Bu işlem iyonizasyon devrelerinin kalibre edilmesini tetikler.

▶ Kalibrasyondan sonra hata tekrar oluşursa, brülör kumandası arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.

Buderus GB022i 2918 Arıza Kodu Atık gaz yolunda arıza. ▶ Sifonu temizleyin ve cihazdan suyu tahliye edin (gaz tarafında).
Buderus GB022i 2920 Arıza Kodu Alev denetimi arızası. ▶ Elektrotları ve bağlantı kablosunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Cihaz elektroniğini kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

Buderus GB022i 2921 Arıza Kodu Cihaz test modundadır
Buderus GB022i 2922 Arıza Kodu Dahili brülör kumandası hatası ▶ Brülör kumanda cihazını değiştirin.
Buderus GB022i 2923 Arıza Kodu Elektronik kart sistem arızası. ▶ Cihazı sıfırlayın.

▶ Sıfırlama sonrası arıza devam ettiği takdirde, cihaz elektroniği arızalıdır ve değiştirilmelidir.

Buderus GB022i 2924 Arıza Kodu Elektronik kart sistem arızası. ▶ Cihazı sıfırlayın.

▶ Sıfırlama sonrası arıza devam ettiği takdirde, cihaz elektroniği arızalıdır ve değiştirilmelidir.

Buderus GB022i 2925 Arıza Kodu Elektronik kart sistem arızası. ▶ Gaz armatürünü kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Cihaz elektroniğini kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

Buderus GB022i 2926 Arıza Kodu Elektronik kart sistem arızası. ▶ Gaz armatürünü kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Cihaz elektroniğini kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

Buderus GB022i 2950 Arıza Kodu Başlatma işlemi sonrası alev sinyali yok. Brülör, çalkalama sonrası otomatik olarak yeniden başlatılır.

▶ Gaz-hava oranını kontrol edin, gerektiğinde düzeltin.

Buderus GB022i 2951 Arıza Kodu * Çok fazla sayıda alev kesintisi var.
* Kilitleme hatasını (service menu L1-A2’den)Görünüz.
* İlk önce cihazı resetleyip hatanın giderilip

giderilmediğini kontrol ediniz.
* Hatanın devam etmesi halinde öncelik olarak

aşağıdakileri kontrol ediniz;
* İonizasyon ( ionizasyon kablosu, soketi, kart

bağlantı noktası )
* Gaz Yolu
* Fan

▶ Bu kilitleme hatasına neden olan engelleme hatasını/hatalarını görün.
▶ Güncel arızayı L1-A2 servis menüsünden kontrol ediniz.
▶ Cihazın reset tuşuna basarak hatanın giderilip giderilmediğini kontrol ediniz.▶ İyonizasyon kablosunu ve soket bağlantılarını kontrol ediniz, ayrıca L1-C1 servis menüsünden iyonizasyon akımının değerini kontrol ederek hatalı olup olmadığını

kontrol ediniz.
▶ Cihazın gaz giriş basıncını kontrol ediniz, cihazın gaz ayarlarını kontrol ediniz ve eğer gaz valfi arızalı ise değiştiriniz.
▶ Cihazın fanını kontrol ediniz, eğer fan çalışmıyor ise; elektronik kart üzerinden fan’a

enerji çıkışını kontrol ediniz ve enerji olmasına rağmen fan çalışmıyor ise fan’ı

değiştiriniz.

Buderus GB022i 2952 Arıza Kodu İyonizasyon sinyali testi sırasında dahili hata

oluştu.

▶ Brülör kumandasını sıfırlayın.

▶ Brülör kumandasını değiştirin.

Buderus GB022i 2953 Arıza Kodu Düşük kapasitede alev sinyali yok. Tahliye sonrasında brülör otomatik olarak tekrar başlar.

▶ Bu hata daha sık görünürse CO2 ayarını kontrol edin.

Buderus GB022i 2954 Arıza Kodu Yüksek kapasitede alev sinyali yok. Tahliye sonrasında brülör otomatik olarak tekrar başlar.

▶ Brülör contalarını değiştirin.

▶ Brülörün yükünü azaltın.

Buderus GB022i 2955 Arıza Kodu Hidrolik konfigürasyon için ayarlanmış

parametreler ısıtma cihazı tarafından

desteklenmiyor.

▶ Hidrolik konfigürasyonunu kontrol edin, gerektiğinde düzeltin.
Buderus GB022i 2956 Arıza Kodu Isıtma cihazında hidrolik konfigürasyon etkin.
Buderus GB022i 2957 Arıza Kodu Elektronik kart sistem arızası. ▶ Cihaz elektroniğini sıfırlayın.

▶ Elektrik bağlantılarını kontrol edin.

▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.

Buderus GB022i 2958 Arıza Kodu Elektronik kart sistem arızası. ▶ Cihaz elektroniğini sıfırlayın.

▶ Elektrik bağlantılarını kontrol edin.

▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.

Buderus GB022i 2959 Arıza Kodu Elektronik kart sistem arızası. ▶ Kod anahtarını güncelleyin.
Buderus GB022i 2960 Arıza Kodu Elektronik kart sistem arızası. ▶ Kod anahtarını güncelleyin.
Buderus GB022i 2961 Arıza Kodu Fan sinyali yok. ▶ Fanı kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Şebeke gerilimini kontrol edin.

Buderus GB022i 2962 Arıza Kodu Fan sinyali yok. ▶ Fanı kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Şebeke gerilimini kontrol edin.

Buderus GB022i 2963 Arıza Kodu Isı bloğu sıcaklık sınırlayıcı ve gidiş suyu sıcaklık

sensörü sinyali, müsaade edilen aralığın

dışındadır.

▶ Isı bloğu sıcaklık sınırlayıcıyı kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Gidiş suyu sıcaklık sensörünü kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Bağlantı soketini kontrol edin, gerektiğinde doğru takın.

▶ Bağlantı kablosunu kopukluğa yönelik kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

Buderus GB022i 2964 Arıza Kodu Isı bloğundak debi çok düşük. ▶ Gidiş suyu sıcaklık sensörünün montaj pozisyonunu kontrol edin, gerektiğinde

sensörü doğru monte edin.

▶ Su basıncını kontrol edin ve gerektiğinde öngörülen basınca ulaşılana kadar su ilave

edin.

▶ Pompayı kontrol edin.

▶ Isıtma devresinde vana konumunu kontrol edin, gerektiğinde vanayı açın.

Buderus GB022i 2965 Arıza Kodu Gidiş suyu sıcaklığı çok yüksek. ▶ Su basıncını kontrol edin ve gerektiğinde öngörülen basınca ulaşılana kadar su ilave

edin.

▶ Pompayı kontrol edin.

▶ Isıtma devresinde vana konumunu kontrol edin, gerektiğinde vanayı açın.

Buderus GB022i 2966 Arıza Kodu Isı bloğundaki gidiş suyu sıcaklığı çok hızlı

yükseliyor.

▶ Su basıncını kontrol edin ve gerektiğinde öngörülen basınca ulaşılana kadar su ilave

edin.

▶ Pompayı kontrol edin.

▶ Isıtma devresinde vana konumunu kontrol edin, gerektiğinde vanayı açın.

 


 

Buderus Logomax GB062 Kombi Arıza Kodları
( Buderus GB062 Hata Kodları )

Buderus GB062

 

ARIZA KODU TANIM SEBEP – ÇÖZÜM
Buderus GB062 2E Arıza Kodu Isıtma tesisatının doldurma basıncı cok duşuk. ▶ Su ilave edin.
Buderus GB062 3C Arıza Kodu Fan çalışmıyor. ▶ Fişli fan kablosunu ve fanı kontrol edin, gerekirse değiştirin.
Buderus GB062 3Y Arıza Kodu Diferansiyel basınc şalteri fan kapalı durumdayken acılmıyor. ▶ Diferansiyel basınc şalterini ve kablo bağlantılarını kontrol edin, bağlantı hortumlarını kontrol edin.

▶ Atık gaz sistemini kontrol edin, gerekirse temizleyin veya onarın.

Buderus GB062 4Y Arıza Kodu Gidiş suyu sıcaklık sensoru hatalı. ▶ Sıcaklık sensorunu ve bağlantı kablosunu kopukluk ve kısa devre bakımından kontrol edin, gerekirse değiştirin.
Buderus GB062 4C Arıza Kodu Yanma govdesi sıcaklık sınırlayıcısı veya atık gaz sınırlayıcısı devreye girdi.

 

Diferansiyel basınc şalteri fan kapalı durumdayken acılmıyor.

▶ Isı bloğu sıcaklık sınırlayıcısını ve bağlantı kablosunu kopukluk bakımından kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Atık gaz sıcaklık sınırlayıcısını ve bağlantı kablosunu kopukluk bakımından kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Isıtma tesisatının calışma basıncını kontrol edin.

▶ Sıcaklık sınırlayıcısını kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Pompanın calışmasını kontrol edin, gerekirse pompayı değiştirin.

▶ Sigortayı kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Cihazın havasını alın.

▶ Isı bloğunun su tarafını kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Yanma govdesinin atık gaz yonlendiricisi bulunan cihazlarda: Atık gaz yonlendiricisinin takılı olup olmadığını kontrol edin.
▶ Diferansiyel basınc şalterini ve kablo bağlantılarını kontrol edin, bağlantı hortumlarını kontrol edin.

Buderus GB062 5L Arıza Kodu İletişimi kesildi. ▶ BUS katılımcılarının bağlantı kablosunu kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Kontrol elemanını kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin.

Buderus GB062 6A Arıza Kodu Alev algılanmıyor. ▶ Koruyucu toprak iletkeninin duzgun bir şekilde bağlanmış olup olmadığını kontrol edin.

▶ Gaz vanasının acık olup olmadığını kontrol edin.

▶ Gaz bağlantı basıncını kontrol edin, gerekirse duzeltin.

▶ Şebeke bağlantısını kontrol edin.

▶ Elektrotları kabloları ile birlikte kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Atık gaz sistemini kontrol edin, gerekirse temizleyin veya onarın.

▶ Gaz-hava oranını kontrol edin, gerektiğinde duzeltin.

▶ Doğalgazda: Harici gaz akış denetleyicisini kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Oda havasına bağlı calışma şeklinde, yanma havası grubunu veya

havalandırma deliklerini kontrol edin.

▶ Kondens suyu sifonunun tahliyesini temizleyin.

▶ Fanın karıştırma unitesindeki membranı sokun ve catlama veya kirlenme bakımından kontrol edin.
▶ Isı bloğunu temizleyin.

▶ Gaz armaturunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ 2 fazlı şebeke (IT): Devre kartının şebeke bağlantısındaki PE ve N arasına 2 M direnc takın.

Buderus GB062 6C Arıza Kodu Brulor kapalı olmasına rağmen alev algılanıyor.

 

Gaz kesildikten sonra: Alev algılanıyor.

▶ Elektrotları kirlenme acısından kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Atık gaz sistemini kontrol edin, gerekirse temizleyin veya onarın.

▶ Elektronik devre kartını ıslaklığa yonelik kontrol edin, gerektiğinde

kurutun.

 

▶ Gaz armaturunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Yoğuşma suyu sifonunu temizleyin.

▶ Elektrotları ve bağlantı kablosunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Atık gaz sistemini kontrol edin, gerekirse temizleyin veya onarın.

Buderus GB062 8Y Arıza Kodu Harici şalt kontağı tetiklendi.

 

Köprü eksik.

▶ Harici şalt kontağını ve bağlantı kablosunu kopukluk ve kısa devre bakımından kontrol edin, gerekirse değiştirin.

 

▶ Kopruyu monte edin.

Buderus GB062 CL Arıza Kodu Sıcak kullanım suyu sıcaklık sensoru bozuk. ▶ Sıcaklık sensorunu ve bağlantı kablosunu kopukluk ve kısa devre bakımından kontrol edin, gerekirse değiştirin.
Buderus GB062 CP Arıza Kodu Boyler sıcaklık sensoru tanınmadı.

(Sadece harici boylerli GB062 … tipi cihazlarda.)

▶ Boyler sıcaklık sensorunu ve bağlantı kablosunu kontrol edin, gerekirse değiştirin.
Buderus GB062 EC Arıza Kodu Dahili veri arızası.

 

Dış hava sıcaklık sensoru algılanmadı.

 

Dahili arıza.

▶ Elektronik sistemi temel ayara geri getirin (8.E servis fonksiyonu).

 

▶ Dış hava sıcaklık sensorunu ve bağlantı kablosunu kopukluk bakımından kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Dış hava sıcaklık sensorunu A ve F bağlantı klemenslerine doğru bağlayın.

 

▶ tuşunu en az 5 saniye basılı tutun (= sıfırlama) ve ardından serbest bırakın. Tuş serbest bırakıldıktan sonra cihaz yeniden

calışmaya başlar.

▶ Gecmeli elektrik kontaklarını ve ateşleme kablolarını kontrol edin, gerektiğinde devre kartını değiştirin.

▶ Gaz-hava oranını kontrol edin, gerektiğinde duzeltin.

Buderus GB062 EP Arıza Kodu Tuşa yanlışlıkla uzun sure basılmış (30 saniyeden uzun). ▶ Kalorifer tuşunu 3 saniye basılı tutun.

▶ STB ve gaz armaturunun kablo demetini topraklama hatasına yonelik kontrol edin.

Buderus GB062 P Cihaz tanımlanmamış. ▶ Cihaz tipini ayarlayın (E.1 servis fonksiyonu).

 


 

Buderus Logomax GB122i Kombi Arıza Kodları
( Buderus GB122İ Hata Kodları )

Buderus GB0122i

 

ARIZA KODU TANIM ÇÖZÜM
Buderus GB122i 200 Arıza Kodu Cihaz ısıtma modunda.
Buderus GB122i 201 Arıza Kodu Cihaz kullanım suyu işletmesinde.

 

Buderus GB122i 202 Arıza Kodu Cihaz çalışma optimizasyonu programında

çalışıyor: Brülörün tekrar devreye girmesi için zaman aralığına henüz ulaşılmadı.

 

Buderus GB122i 203 Arıza Kodu Cihaz işletmeye hazır durumda, bir ısı ihtiyacı yok.
Buderus GB122i 204 Arıza Kodu Güncel gidiş suyu sıcaklığı, gidiş suyu ayarsıcaklığından daha yüksek. Brülör devre dışı bırakıldı.
Buderus GB122i 207 Arıza Kodu Sistem basıncı çok düşük ▶ Sistemi doldurun ve boşaltın.
▶ Gerekirse basınç sensörünü değiştirin.
Buderus GB122i 208 Arıza Kodu Cihaz, bacacı çalışma modundadır. Bacacı çalışma modu 30 dakika sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır.
Buderus GB122i 212 Arıza Kodu Emniyet veya kazan akış sensöründe sıkcaklık artışı çok hızlı ▶ Kapatma vanalarını açın.
Buderus GB122i 214 Arıza Kodu  Fan, emniyet süresi içerisinde kapatılıyor.

 

▶ Fanı kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Şebeke gerilimini kontrol edin.

Buderus GB122i 215 Arıza Kodu Fan çok hızlı ▶ Fanı değiştirin.

▶ Şebeke gerilimi varsayılan değer ile aynı olmalıdır.

Buderus GB122i 224 Arıza Kodu Atık gaz sıcaklık sınırlayıcı veya ısı bloğu sıcaklık

sınırlayıcı devreye girdi.

Bloke edici arıza uzun bir süre devam ettiğinde, bloke edici arıza, kilitleyici arızaya dönüşür.

▶ Isıtma devresinde vana konumunu kontrol edin, gerektiğinde vanayı açın.

▶ Su basıncını kontrol edin ve gerektiğinde öngörülen basınca ulaşılana kadar su ilave edin.

▶ Isı bloğu sıcaklık sınırlayıcısını ve bağlantı kablosunu kopukluk bakımından kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Atık gaz sıcaklık sınırlayıcısını ve bağlantı kablosunu kopukluk bakımından kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ 4-A1 servis fonksiyonu ile cihazın havasını alın.

Buderus GB122i 227 Arıza Kodu Alev algılanmıyor. Bloke edici arıza, 5. ateşleme denemesinden sonra kilitleyici bir arızaya dönüşür.

▶ Gaz vanasının açık olup olmadığını kontrol edin.

▶ Gaz bağlantı basıncını kontrol edin.

▶ İyonizasyon sinyalini kontrol edin.

▶ Şebeke bağlantısını kontrol edin.

▶ Elektrotları kabloları ile birlikte kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Atık gaz sistemini kontrol edin, gerekirse temizleyin veya onarın.

▶ Gaz-hava oranını kontrol edin, gerektiğinde düzeltin.

▶ Isı bloğunu temizleyin.

▶ Gaz armatürünü kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Brülör ayarını kontrol edin, gerektiğinde düzeltin.

Buderus GB122i 228 Arıza Kodu Brülör kapalı olmasına rağmen alev sinyali. ▶ Alev olup olmadığını kontrol edin.

▶ Elektrotları ve bağlantı kablosunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Gaz armatürünü kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Cihaz elektroniğini kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

Buderus GB122i 259 Arıza Kodu Elektronik kart sistem arızası. ▶ Cihaz elektroniğini sıfırlayın.

▶ Elektrik bağlantılarını kontrol edin.

▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.

Buderus GB122i 262 Arıza Kodu Elektronik kart sistem arızası. ▶ Cihaz elektroniğini sıfırlayın.

▶ Elektrik bağlantılarını kontrol edin.

▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.

Buderus GB122i 263 Arıza Kodu Elektronik kart sistem arızası. ▶ Cihaz elektroniğini sıfırlayın.

▶ Elektrik bağlantılarını kontrol edin.

▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.

Buderus GB122i 264 Arıza Kodu Çalışma aşamasında hava iletimi devre dışı

kaldı.

▶ Soketi düzgün bir şekilde tekrar bağlayın, kilidini açın.

▶ Fanı değiştirin.

▶ Şebeke gerilimi varsayılan değer ile aynı olmalıdır.

▶ Atık gaz donanımındaki tıkanıklıkları giderin.

▶ Hava basıncı denetleyicisini tekrar bağlayın.

▶ Hava basınç denetleyicisini değiştirin.

▶ Basınç hortumunu tekrar bağlayın.

▶ Basınç hortumunu değiştirin.

Buderus GB122i 265 Arıza Kodu Isı ihtiyacı, verilen enerjiden daha az.
Buderus GB122i 268 Arıza Kodu Bileşen test modu Geçerli değil, durum mesajıdır.
Buderus GB122i 269 Arıza Kodu Alev denetimi. ▶ Cihaz elektroniğini sıfırlayın.

▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.

Buderus GB122i 270 Arıza Kodu Isıtma cihazı devreye sokuluyor.
Buderus GB122i 273 Arıza Kodu Çalışma kesintisi: 24 saat kesintisiz işletim

sonrası görsel kontrol.

Buderus GB122i 275 Arıza Kodu Test kod anahtarı tespit edildi.
Buderus GB122i 281 Arıza Kodu Pompa takılmış veya havada çalışıyor ▶ Pompayı değiştirin.

▶ Sistemin havasını alın.

Buderus GB122i 305 Arıza Kodu Kazan, boyler önceliğine göre geçici olarak

devreye giremiyor.

Buderus GB122i 306 Arıza Kodu Gaz kesildikten sonra: Alev algılanıyor. ▶ Gaz armatürünü kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Elektrotları ve bağlantı kablosunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.

Buderus GB122i 323 Arıza Kodu Kumanda cihazı iletişim hatası
Buderus GB122i 328 Arıza Kodu Şebeke geriliminde kısa süreli kesinti. ▶ Binadaki elektrik tesisatını, ısıtma cihazına doğru hatlarda gerilim kesintisine yönelik kontrol edin.
Buderus GB122i 341 Arıza Kodu Isıtma cihazı sıcaklık artışı çok hızlı. ▶ Bakım vanalarını açın.

▶ Bağlantı soketini sirkülasyon pompasına takın.

▶ Sirkülasyon pompasını değiştirin.

▶ Karakteristik eğrileri/pompa kademesini sisteme uygun ayarlayın.

Buderus GB122i 342 Arıza Kodu Boyler işletmesindeki sıcaklık artışı çok hızlı ▶ Su basıncı çok düşük olduğunda, su ilave edin ve tesisatın havasını alın.

▶ Boyler devresindeki bakım vanalarını açın.

▶ Dağıtıcı vanayı/boyler pompasını değiştirin.

Buderus GB122i 350 Arıza Kodu Gidiş suyu sıcaklık sensöründe kısa devre. ▶ Gidiş suyu sıcaklık sensörünü değiştirin.

▶ Gidiş suyu sıcaklık sensörüne giden bağlantı kablosunu değiştirin.

▶ Kumanda cihazını/ brülör beynini değiştirin.

Buderus GB122i 351 Arıza Kodu Gidiş suyu sıcaklık sensöründe kesinti. ▶ Bağlantı soketini gidiş suyu sıcaklık sensörüne takın.

▶ Gidiş suyu sıcaklık sensörünü değiştirin.

▶ Gidiş suyu sıcaklık sensörüne giden bağlantı kablosunu değiştirin.

▶ Kumanda cihazını/ brülör beynini değiştirin.

Buderus GB122i 356 Arıza Kodu Isıtma cihazı için besleme gerilimi çok düşük. ▶ En az 196 VAC besleme gerilimi oluşturun.
Buderus GB122i 357 Arıza Kodu Hava alma programı. ▶ En az 196 VAC besleme gerilimi oluşturun.
Buderus GB122i 358 Arıza Kodu Blokaj koruması etkin. ▶ En az 196 VAC besleme gerilimi oluşturun.
Buderus GB122i 360 Arıza Kodu Yanlış kod anahtarı. ▶ Kod anahtarını kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.
Buderus GB122i 362 Arıza Kodu Servis kod anahtarı tespit edildi. ▶ Kod anahtarını kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.
Buderus GB122i 363 Arıza Kodu Elektronik kart sistem arızası: İyonizasyon

sinyali testi sırasında hata oluştu.

▶ Cihaz elektroniğini sıfırlayın, gerektiğinde değiştirin.
Buderus GB122i 364 Arıza Kodu Solenoid valf EV2 sızdırıyor. ▶ Gaz armatürünü kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Elektrotları ve bağlantı kablosunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.

Buderus GB122i 365 Arıza Kodu Solenoid valf EV1 sızdırıyor. ▶ Gaz armatürünü kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Elektrotları ve bağlantı kablosunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.

Buderus GB122i 1075 Arıza Kodu Isı bloğu sıcaklık sınırlayıcı kısa devresi. ▶ Isı bloğu sıcaklık sınırlayıcıyı kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Bağlantı kablosunu kısa devreye yönelik kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.

Buderus GB122i 1076 Arıza Kodu Isı bloğu sıcaklık sınırlayıcıdan sinyal yok. ▶ Bağlantı soketini kontrol edin, gerektiğinde doğru takın.

▶ Isı bloğu sıcaklık sınırlayıcıyı kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Bağlantı kablosunu kopukluğa yönelik kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.

Buderus GB122i 2051 Arıza Kodu Dahili hata. ▶ Tesisatı 30 saniye süreliğine gerilimsiz duruma getirin.

▶ Brülör beynini (SAFe) değiştirin.

▶ Müşteri hizmetlerine başvurun.

Buderus GB122i 2052 Arıza Kodu Ateşleme trafosu maks. çalışma süresi aşıldı. ▶ Sıvı yakıt beslemesindeki hatayı kontrol edin, gerektiğinde giderin.

▶ Brülör bileşenlerini kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Brülör beynini kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

Buderus GB122i 2085 Arıza Kodu Brülör beyninde dahili hata. ▶ Cihazı sıfırlayın.

▶ Sıfırlama sonrası arıza devam ettiği takdirde, brülör beyni arızalıdır ve

değiştirilmelidir.

Buderus GB122i 2908 Arıza Kodu Brülör beyninde dahili hata. ▶ Cihazı sıfırlayın.

▶ Sıfırlama sonrası arıza devam ettiği takdirde, brülör beyni arızalıdır ve

değiştirilmelidir.

Buderus GB122i 2909 Arıza Kodu Cihaz elektroniği / temel kontrl ünitesi sistem

arızası.

▶ Sıfırlama sonrası arıza devam ettiği takdirde, brülör beyni veya harici brülör modülü arızalıdır ve değiştirilmelidir.
Buderus GB122i 2910 Arıza Kodu Atık gaz donanımında hata var. ▶ Atık gaz donanımının bağlanmış olduğunu kontrol edin, gerektiğinde donanımı monte edin.

▶ Atık gaz donanımını tıkanmaya yönelik kontrol edin, gerektiğinde sedimantasyonu

giderin.

Buderus GB122i 2911 Arıza Kodu Kalibrasyon başarısız. ▶ Arızalı bileşeni değiştirin.
Buderus GB122i 2912 Arıza Kodu Kalibrasyon sırasında alev sinyali yok. ▶ Arızalı bileşeni değiştirin.
Buderus GB122i 2913 Arıza Kodu Kalibrasyon sırasında alev sinyali çok düşük. ▶ İyonizasyon çubuğunu değiştirin.
Buderus GB122i 2914 Arıza Kodu Cihaz elektroniği sistem arızası. ▶ Sıfırlama sonrası arıza devam ettiği takdirde, cihaz kumandası veya brülör modülü

arızalıdır ve değiştirilmelidir.

Buderus GB122i 2915 Arıza Kodu Elektronik kart sistem arızası. ▶ Cihazı sıfırlayın.

▶ Sıfırlama sonrası arıza devam ettiği  takdirde, brülör beyni arızalıdır ve

değiştirilmelidir.

Buderus GB122i 2916 Arıza Kodu Cihaz elektroniği sistem arızası. ▶ Cihazı sıfırlayın.

▶ Isı isteği verin.

▶ Isı isteğini bitirin.

Eğer bundan sonra arıza tekrar görülürse brülör kumandası arızalıdır ve değiştirilmesi

gerekir.

Buderus GB122i 2917 Arıza Kodu Yanma regülasyonu kontrolü sırasında alev

sinyali yok.

▶ Cihaza güç döngüsü yaptırın.

▶ Isı isteği verin.

▶ 5 dakika bekleyin.

▶ Bu süre içerisinde hata tekrar oluşursa, gücü kesmeden cihazı sıfırlayın.

Bu işlem iyonizasyon devrelerinin kalibre edilmesini tetikler.

▶ Kalibrasyondan sonra hata tekrar oluşursa, brülör kumandası arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.

Buderus GB122i 2918 Arıza Kodu Atık gaz yolunda arıza. ▶ Sifonu temizleyin ve cihazdan suyu tahliye edin (gaz tarafında).
Buderus GB122i 2920 Arıza Kodu Alev denetimi arızası. ▶ Elektrotları ve bağlantı kablosunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Cihaz elektroniğini kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

Buderus GB122i 2921 Arıza Kodu Cihaz test modundadır
Buderus GB122i 2922 Arıza Kodu Dahili brülör kumandası hatası ▶ Brülör kumanda cihazını değiştirin.
Buderus GB122i 2923 Arıza Kodu Elektronik kart sistem arızası. ▶ Cihazı sıfırlayın.

▶ Sıfırlama sonrası arıza devam ettiği takdirde, cihaz elektroniği arızalıdır ve değiştirilmelidir.

Buderus GB122i 2924 Arıza Kodu Elektronik kart sistem arızası. ▶ Cihazı sıfırlayın.

▶ Sıfırlama sonrası arıza devam ettiği takdirde, cihaz elektroniği arızalıdır ve değiştirilmelidir.

Buderus GB122i 2925 Arıza Kodu Elektronik kart sistem arızası. ▶ Gaz armatürünü kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Cihaz elektroniğini kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

Buderus GB122i 2926 Arıza Kodu Elektronik kart sistem arızası. ▶ Gaz armatürünü kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Cihaz elektroniğini kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

Buderus GB122i 2950 Arıza Kodu Başlatma işlemi sonrası alev sinyali yok. Brülör, çalkalama sonrası otomatik olarak yeniden başlatılır.

▶ Gaz-hava oranını kontrol edin, gerektiğinde düzeltin.

Buderus GB122i 2951 Arıza Kodu * Çok fazla sayıda alev kesintisi var.
* Kilitleme hatasını (service menu L1-A2’den)Görünüz.
* İlk önce cihazı resetleyip hatanın giderilip

giderilmediğini kontrol ediniz.
* Hatanın devam etmesi halinde öncelik olarak

aşağıdakileri kontrol ediniz;
* İonizasyon ( ionizasyon kablosu, soketi, kart

bağlantı noktası )
* Gaz Yolu
* Fan

▶ Bu kilitleme hatasına neden olan engelleme hatasını/hatalarını görün.
▶ Güncel arızayı L1-A2 servis menüsünden kontrol ediniz.
▶ Cihazın reset tuşuna basarak hatanın giderilip giderilmediğini kontrol ediniz.▶ İyonizasyon kablosunu ve soket bağlantılarını kontrol ediniz, ayrıca L1-C1 servis menüsünden iyonizasyon akımının değerini kontrol ederek hatalı olup olmadığını

kontrol ediniz.
▶ Cihazın gaz giriş basıncını kontrol ediniz, cihazın gaz ayarlarını kontrol ediniz ve eğer gaz valfi arızalı ise değiştiriniz.
▶ Cihazın fanını kontrol ediniz, eğer fan çalışmıyor ise; elektronik kart üzerinden fan’a

enerji çıkışını kontrol ediniz ve enerji olmasına rağmen fan çalışmıyor ise fan’ı

değiştiriniz.

Buderus GB122i 2952 Arıza Kodu İyonizasyon sinyali testi sırasında dahili hata

oluştu.

▶ Brülör kumandasını sıfırlayın.

▶ Brülör kumandasını değiştirin.

Buderus GB122i 2953 Arıza Kodu Düşük kapasitede alev sinyali yok. Tahliye sonrasında brülör otomatik olarak tekrar başlar.

▶ Bu hata daha sık görünürse CO2 ayarını kontrol edin.

Buderus GB122i 2954 Arıza Kodu Yüksek kapasitede alev sinyali yok. Tahliye sonrasında brülör otomatik olarak tekrar başlar.

▶ Brülör contalarını değiştirin.

▶ Brülörün yükünü azaltın.

Buderus GB122i 2955 Arıza Kodu Hidrolik konfigürasyon için ayarlanmış

parametreler ısıtma cihazı tarafından

desteklenmiyor.

▶ Hidrolik konfigürasyonunu kontrol edin, gerektiğinde düzeltin.
Buderus GB122i 2956 Arıza Kodu Isıtma cihazında hidrolik konfigürasyon etkin.
Buderus GB122i 2957 Arıza Kodu Elektronik kart sistem arızası. ▶ Cihaz elektroniğini sıfırlayın.

▶ Elektrik bağlantılarını kontrol edin.

▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.

Buderus GB122i 2958 Arıza Kodu Elektronik kart sistem arızası. ▶ Cihaz elektroniğini sıfırlayın.

▶ Elektrik bağlantılarını kontrol edin.

▶ Cihaz elektroniğini değiştirin.

Buderus GB122i 2959 Arıza Kodu Elektronik kart sistem arızası. ▶ Kod anahtarını güncelleyin.
Buderus GB122i 2960 Arıza Kodu Elektronik kart sistem arızası. ▶ Kod anahtarını güncelleyin.
Buderus GB122i 2961 Arıza Kodu Fan sinyali yok. ▶ Fanı kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Şebeke gerilimini kontrol edin.

Buderus GB122i 2962 Arıza Kodu Fan sinyali yok. ▶ Fanı kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Şebeke gerilimini kontrol edin.

Buderus GB122i 2963 Arıza Kodu Isı bloğu sıcaklık sınırlayıcı ve gidiş suyu sıcaklık

sensörü sinyali, müsaade edilen aralığın

dışındadır.

▶ Isı bloğu sıcaklık sınırlayıcıyı kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Gidiş suyu sıcaklık sensörünü kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Bağlantı soketini kontrol edin, gerektiğinde doğru takın.

▶ Bağlantı kablosunu kopukluğa yönelik kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

Buderus GB122i 2964 Arıza Kodu Isı bloğundak debi çok düşük. ▶ Gidiş suyu sıcaklık sensörünün montaj pozisyonunu kontrol edin, gerektiğinde

sensörü doğru monte edin.

▶ Su basıncını kontrol edin ve gerektiğinde öngörülen basınca ulaşılana kadar su ilave

edin.

▶ Pompayı kontrol edin.

▶ Isıtma devresinde vana konumunu kontrol edin, gerektiğinde vanayı açın.

Buderus GB122i 2965 Arıza Kodu Gidiş suyu sıcaklığı çok yüksek. ▶ Su basıncını kontrol edin ve gerektiğinde öngörülen basınca ulaşılana kadar su ilave

edin.

▶ Pompayı kontrol edin.

▶ Isıtma devresinde vana konumunu kontrol edin, gerektiğinde vanayı açın.

Buderus GB122i 2966 Arıza Kodu Isı bloğundaki gidiş suyu sıcaklığı çok hızlı

yükseliyor.

▶ Su basıncını kontrol edin ve gerektiğinde öngörülen basınca ulaşılana kadar su ilave

edin.

▶ Pompayı kontrol edin.

▶ Isıtma devresinde vana konumunu kontrol edin, gerektiğinde vanayı açın.

Buderus GB122i 2967 Arıza Kodu Gidiş suyu sıcaklık sensörü ile ısı bloğı sıcaklık

sınırlayıcı arasındaki sıcaklık farkı çok fazla.

▶ Gidiş suyu sıcaklık sensörünün montaj pozisyonunu kontrol edin, gerektiğinde sensörü doğru monte edin.

▶ Su basıncını kontrol edin ve gerektiğinde öngörülen basınca ulaşılana kadar su ilave

edin.

▶ Pompayı kontrol edin.

▶ Isıtma devresinde vana konumunu kontrol edin, gerektiğinde vanayı açın.

Buderus GB122i 2968 Arıza Kodu Sisteme ek dolum yapılıyor.
Buderus GB122i 2969 Arıza Kodu Sisteme ek dolum yapılıyor.
Buderus GB122i 2971 Arıza Kodu Çalışma basıncı çok düşük. ▶ Isıtma tesisatının havasını alın.

▶ Su basıncını kontrol edin ve gerektiğinde öngörülen basınca ulaşılana kadar su ilave

edin.

▶ Basınç sensörünü kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

Buderus GB122i 2972 Arıza Kodu Şebeke gerilimi çok düşük. ▶ Doğru gerilim beslemesini oluşturun.
Buderus GB122i 2973 Arıza Kodu Cihaz elektroniği / temel kontrl ünitesi sistem

arızası.

▶ Sıfırlama uygulayın.

▶ Brülör beynini değiştirin.

Buderus GB122i 2974 Arıza Kodu Dahili hata ▶ Cihazı yeniden başlatın.

▶ Brülör kumanda cihazını değiştirin.

 


 

Buderus Logomax GB172i Kombi Arıza Kodları
( Buderus GB172i Hata Kodları )

Buderus GB0172i

 

ARIZA KODU İLAVE KOD ARIZA TANIMI ÇÖZÜM
Buderus GB172i –A Arıza Kodu 208 Cihaz, bacacı calışma modundadır. Bacacı calışma modu 15 dakika sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır.
Buderus GB172i -H Arıza Kodu 200 Cihaz ısıtma modunda.
Buderus GB172i =H Arıza Kodu 201 Cihaz boyler işletmesinde.
Buderus GB172i 0A Arıza Kodu 202 Acma/Kapatma kilitlemesi aktif: Brulorun tekrar calışması icin gereken zaman aralığına henuz ulaşılmadı
Buderus GB172i 0A Arıza Kodu 305 Sıcak kullanım suyunu sıcak tutma

fonksiyonu icin zaman aralığına henuz ulaşılmadı

Buderus GB172i 0C Arıza Kodu 283 Brulor calıştırılır.
Buderus GB172i 0E Arıza Kodu 265 Isı ihtiyacı, cihazın minimum ısıtma kapasitesinden duşuktur. Cihaz, On/Off işletmesinde calışıyordur.
Buderus GB172i 0H Arıza Kodu 203 Cihaz işletmeye hazır durumda, bir ısı ihtiyacı yok.
Buderus GB172i 0L Arıza Kodu 284 Gaz armaturu acılıyor, birinci emniyet suresi.
Buderus GB172i 0U Arıza Kodu 270 Cihaz acılıyor.
Buderus GB172i 0Y Arıza Kodu 204 Guncel gidiş suyu sıcaklığı, gidiş suyu ayar sıcaklığından daha yuksek. Cihaz kapatıldı.
Buderus GB172i 0Y Arıza Kodu 276 Gidiş suyu sıcaklık sensorundeki sıcaklık 95 °C’nin uzerinde. Bu arıza gostergesi, tum radyatorler aniden kapatıldığında bir arıza soz konusu olmasa dahi gosterilebilir.

▶ Isıtma tesisatının calışma basıncını kontrol edin.

▶ Bakım vanalarını acın.

▶ Sirkulasyon pompasını t03 servis fonksiyonu ile kontrol edin.

▶ Sirkulasyon pompası bağlantı kablosunu kontrol edin.

▶ Sirkulasyon pompasını cevirin, gerekirse değiştirin.

▶ Pompanın gucunu veya pompa karakteristik alanını doğru bir şekilde ayarlayın ve

maksimum guce uyarlayın.

Buderus GB172i 0Y Arıza Kodu 359 GB172i-.. K tipi cihazlar: Kullanım suyu sıcaklık sensorundeki sıcaklık cok yuksek. ▶ Sıcaklık sensorunun doğru bir konumda monte edilip edilmediğini kontrol edin.

▶ Kabloyu sıcaklık sensorunden cekin.

▶ Sıcaklık sensorunu kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin.

▶ Bağlantı kablosunu kopukluk ve kısa devre bakımından kontrol edin, gerekirse değiştirin.

Buderus GB172i 2E Arıza Kodu 357 Hava tahliye fonksiyonu etkin.
Buderus GB172i 2H Arıza Kodu 358 3 yollu vana blokaj koruması etkindir.
Buderus GB172i 2P Arıza Kodu 341 Artış sınırlaması: Isıtma işletmesinde, cok hızlı sıcaklık artışı. ▶ Isıtma tesisatının calışma basıncını kontrol edin.

▶ Bakım vanalarını acın.

▶ Sirkulasyon pompasını t03 servis fonksiyonu ile kontrol edin.

▶ Sirkulasyon pompası bağlantı kablosunu kontrol edin.

▶ Sirkulasyon pompasını cevirin, gerekirse değiştirin.

▶ Pompanın gucunu veya pompa karakteristik alanını doğru bir şekilde ayarlayın ve maksimum guce uyarlayın.

Buderus GB172i 2P Arıza Kodu 212 Isıtma devresi gidiş suyu hattının artış denetlemesi tepki vermiştir.
Buderus GB172i 2P Arıza Kodu 341 Artış sınırlaması: Isıtma işletmesinde, cok hızlı sıcaklık artışı.
Buderus GB172i 2P Arıza Kodu 342 Artış sınırlaması: Sıcak kullanım suyu işletmesinde, cok hızlı sıcaklık artışı.
Buderus GB172i 2Y Arıza Kodu 281 Sirkulasyon pompası basınc uretmiyor. ▶ Isıtma tesisatının calışma basıncını kontrol edin.

▶ Bakım vanalarını acın.

▶ 2.2C servis fonksiyonu ile cihazın havasını boşaltın.

▶ Sirkulasyon pompasını cevirin, gerekirse değiştirin.

Buderus GB172i 2Y Arıza Kodu 282 Sirkulasyon pompasında devir sayısı geri bildirimi yok.
Buderus GB172i 3A Arıza Kodu 264 Fan devre dışı. ▶ Fişli fan kablosunu kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Fanda kir ve blokaj kontrolu yapın ve gerekirse değiştirin.

Buderus GB172i 3C Arıza Kodu 217 Fan calışmıyor. ▶ Fişli fan kablosunu kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Fanda kir ve blokaj kontrolu yapın ve gerekirse değiştirin.

Buderus GB172i 3F Arıza Kodu 273 Brulor ve fan, 24 saat boyunca aralıksız bir şekilde calıştı ve emniyet kontrolu icin kısa sureliğine devreden cıkarılıyor.
Buderus GB172i 3L Arıza Kodu 214 Fan, emniyet suresi icerisinde kapatılıyor. ▶ Fişli fan kablosunu kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Fanda kir ve blokaj kontrolu yapın ve gerekirse değiştirin.

Buderus GB172i 3P Arıza Kodu 216 Fan cok yavaş ▶ Fişli fan kablosunu kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Fanda kir ve blokaj kontrolu yapın ve gerekirse değiştirin.

Buderus GB172i 3Y Arıza Kodu 215 Fan cok hızlı ▶ Atık gaz sistemini kontrol edin, gerekirse temizleyin veya onarın.
Buderus GB172i 4C Arıza Kodu 224 Isı bloğu sıcaklık sınırlayıcısı veya atık gaz sınırlayıcısı veya diferansiyel basınc şalteri devreye girdi. Bloke edici arıza uzun bir sure devam ettiğinde, bloke edici arıza, kilitleyici arızaya donuşur.

▶ Isı bloğu sıcaklık sınırlayıcısını ve bağlantı kablosunu kopukluk bakımından kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Atık gaz sıcaklık sınırlayıcısını ve bağlantı kablosunu kopukluk bakımından kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Atık gaz sistemini kontrol edin, gerekirse temizleyin veya onarın.

▶ Atık gaz borusu ile diferansiyel basınc şalteri arasındaki hortumu kontrol edin, gerekirse temizleyin veya değiştirin.

▶ Diferansiyel basınc şalterini ve bağlantı kablosunu kesinti bakımından kontrol edin, gerekirse değiştirin (bekleme durumunda kontak kapalı olmalıdır).

▶ Isıtma tesisatının calışma basıncını kontrol edin.

▶ 2.2C servis fonksiyonu ile cihazın havasını boşaltın.

▶ Pompanın gucunu veya pompa karakteristik alanını doğru bir şekilde ayarlayın ve maksimum guce uyarlayın.

▶ Sirkulasyon pompasını t03 servis fonksiyonu ile kontrol edin.

▶ Sirkulasyon pompasını cevirin, gerekirse değiştirin.

▶ Atık gaz yonlendiricisinin ısı blokuna takılı olup olmadığını kontrol edin.

▶ Isı bloğunun su tarafını kontrol edin, gerekirse değiştirin.

Buderus GB172i 4U Arıza Kodu 350 Gidiş suyu sıcaklık sensoru arızalı (kısa devre). Bloke edici arıza uzun bir sure devam ettiğinde, bloke edici arıza, kilitleyici arızaya donuşur.

▶ Sıcaklık sensorunu ve bağlantı kablosunu kısa devre bakımından kontrol edin, gerekirse değiştirin.

Buderus GB172i 4U Arıza Kodu 222 Gidiş suyu sıcaklık sensoru arızalı (kısa devre). Bloke edici arıza uzun bir sure devam ettiğinde, bloke edici arıza, kilitleyici arızaya donuşur.

▶ Sıcaklık sensorunu ve bağlantı kablosunu kısa devre bakımından kontrol edin,

gerekirse değiştirin.

Buderus GB172i 4Y Arıza Kodu 351 Gidiş suyu sıcaklık sensoru arızalı

(kopukluk).

Bloke edici arıza uzun bir sure devam ettiğinde, bloke edici arıza, kilitleyici arızaya donuşur.

▶ Sıcaklık sensorunu ve bağlantı kablosunu kopukluk bakımından kontrol edin,

gerekirse değiştirin.

Buderus GB172i 4Y Arıza Kodu 223 Gidiş suyu sıcaklık sensoru arızalı

(kopukluk).

Bloke edici arıza uzun bir sure devam ettiğinde, bloke edici arıza, kilitleyici arızaya donuşur.

▶ Sıcaklık sensorunu ve bağlantı kablosunu kopukluk bakımından kontrol edin, gerekirse değiştirin.

Buderus GB172i 5A Arıza Kodu 275 Cihaz test modundadır.
Buderus GB172i 5H Arıza Kodu 268 Cihaz test modundadır
Buderus GB172i 6A Arıza Kodu 227 Alev algılanmıyor. Bloke edici arıza, 4. ateşleme denemesinden sonra kilitleyici bir arızaya donuşur.

▶ Gaz vanasının acık olup olmadığını kontrol edin.

▶ Gaz bağlantı basıncını kontrol edin.

▶ Şebeke bağlantısını kontrol edin.

▶ Elektrotları kabloları ile birlikte kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Atık gaz sistemini kontrol edin, gerekirse temizleyin veya onarın.

▶ Gaz-hava oranını kontrol edin.

▶ Doğalgazda: Harici gaz akış denetleyicisini kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Kondens suyu sifonunun tahliyesini temizleyin.

▶ Fanın karıştırma unitesindeki cekvalfi sokun ve catlama veya kirlenme bakımından kontrol edin.

▶ Isı bloğunu temizleyin.

▶ Gaz armaturunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Oda havasına bağlı calışma şeklinde, yanma havası grubunu veya havalandırma deliklerini kontrol edin.

Buderus GB172i 6C Arıza Kodu 228 Brulor kapalı olmasına rağmen alev algılanıyor. ▶ Elektrotları kirlenme acısından kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Atık gaz sistemini kontrol edin, gerekirse temizleyin veya onarın.

▶ Elektronik devre kartını ıslaklığa yonelik kontrol edin, gerektiğinde kurutun.

Buderus GB172i 6C Arıza Kodu 306 Gaz kesildikten sonra: Alev algılanıyor. ▶ Gaz armaturunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Kondens suyu sifonunun tahliyesini temizleyin.

▶ Elektrotları ve bağlantı kablosunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Atık gaz sistemini kontrol edin, gerekirse temizleyin veya onarın.

Buderus GB172i 6L Arıza Kodu 229 Brulor işletmesi sırasında iyonizasyon sinyali yok. Brulor yeniden calışmaya başlar. Ateşleme denemesi başarısız olduğunda, bloke edici arıza EA 227 goruntulenir.
Buderus GB172i 7C Arıza Kodu 356 Şebeke gerilimi kesikti. ▶ Şebeke gerilimini ve şebeke kablosunu kontrol edin.
Buderus GB172i 7C Arıza Kodu 328 Şebeke gerilimi kesikti. ▶ Şebeke gerilimini ve şebeke kablosunu kontrol edin.
Buderus GB172i 7C Arıza Kodu 231 Şebeke gerilimi kesikti. ▶ Şebeke gerilimini ve şebeke kablosunu kontrol edin.
Buderus GB172i 7H Arıza Kodu 356 Şebeke gerilimi duşuk. ▶ Şebeke gerilimini kontrol edin.
Buderus GB172i 7L Arıza Kodu 261 Birinci emniyet zamanında zaman hatası ▶ Kumanda cihazına giden gecmeli elektrik kontaklarını ve kabloları kontrol edin ve gerekirse değiştirin.

▶ Kumanda cihazını değiştirin.

Buderus GB172i 7L Arıza Kodu 280 Tekrar calışma denemesinde sure hatası ▶ Kumanda cihazına giden gecmeli elektrik kontaklarını ve kabloları kontrol edin ve gerekirse değiştirin.

▶ Kumanda cihazını değiştirin.

Buderus GB172i 8Y Arıza Kodu 232 *Sıcaklık denetleyicisi TB 1 devreye girdi.

 

*Sıcaklık denetleyicisi TB 1 arızalı.

 

*Harici sıcaklık denetleyicisi TB 1 bağlantı klemenslerindeki kopru eksik.

 

*Limit termostat kilitli.

 

*Yoğuşma suyu pompası devre dışı kaldı.

▶ Sıcaklık denetleyicisi TB 1 ayarını kontrol edin.

▶ Isıtma tesisatı kontrol unitesinin ayarını kontrol edin.

 

▶ Sıcaklık sensorunu ve bağlantı kablosunu kopukluk ve kısa devre bakımından kontrol edin, gerekirse değiştirin.

 

▶ Harici şalt kontağı bağlantısındaki kopruyu monte edin

 

▶ Limit termostatın kilidini acın.

 

▶ Yoğuşma suyu tahliye hattını kontrol edin.

▶ Yoğuşma suyu pompasını değiştirin.

Buderus GB172i 9A Arıza Kodu 235 Yanlış kod anahtarı (KIM). ▶ Kod anahtarını (KIM) kontrol edin.
360
361
362
Buderus GB172i 9U Arıza Kodu 233 Kod anahtarı (KIM) algılanmadı. ▶ Kod anahtarını (KIM) duzgun bir şekilde takın, gerekirse değiştirin.
Buderus GB172i 9L Arıza Kodu 230 Gaz armaturu bozuk. ▶ Kablolamayı kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Gaz armaturunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin

Buderus GB172i 9L Arıza Kodu 234 Gaz armaturunun bağlantı kablosu, gaz armaturu veya kumanda cihazı arızalı. ▶ Kablolamayı kontrol edin, gerekirse değiştirin.

▶ Gaz armaturunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

▶ Kumanda cihazını değiştirin.

238
Buderus GB172i A01 Arıza Kodu 815 Hidrolik denge kabı sıcaklık sensoru arızalı. ▶ Sensor bağlantısını kontrol edin.

▶ Sıcaklık sensorunun yanlış pozisyona monte edilip edilmediğini veya sensoru kırılma yerlerine yonelik kontrol edin.

Buderus GB172i A12 Arıza Kodu 815 Hidrolik denge kabı sıcaklık sensoru arızalı. ▶ Denge kabı modulu ile sıcaklık sensoru arasındaki bağlantı kablosunu kontrol edin.

▶ Denge kabı modulundeki bağlantı kablosunun elektrik bağlantısını kontrol edin.

▶ Sıcaklık sensorunu ve bağlantı kablosunu kopukluk ve kısa devre bakımından kontrol edin, gerekirse değiştirin.

Buderus GB172i A8 Arıza Kodu 323 BUS iletişimi kesildi. ▶ BUS uyesi bağlantı kablosunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.
Buderus GB172i EL Arıza Kodu 239 Dahili arıza. ▶ Kod anahtarını (KIM) değiştirin.

▶ Kumanda cihazını değiştirin.

259
Buderus GB172i EL Arıza Kodu 290 Dahili arıza. ▶ reset duğmesine, Reset metin satırı gosterilene kadar basın. Cihaz tekrar calışmaya başlar ve gidiş suyu sıcaklığı gosterilir.

▶ Gecmeli elektrik kontaklarını, kabloları ve ateşleme kablolarını kontrol edin.

▶ Gaz-hava oranını kontrol edin.

▶ Kumanda cihazını değiştirin.

Buderus GB172i H11 Arıza Kodu Sıcak kullanım suyu sıcaklık sensoru bozuk. ▶ Kabloyu sıcaklık sensorunden cekin.

▶ Sıcaklık sensorunu kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin

▶ Bağlantı kablosunu kopukluk ve kısa devre bakımından kontrol edin, gerekirse değiştirin.

Buderus GB172i H12 Arıza Kodu GB172i-.. tipi cihazlar: Boyler sıcaklık sensoru arızalı. ▶ Kabloyu sıcaklık sensorunden cekin.

▶ Sıcaklık sensorunu kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin.

▶ Bağlantı kablosunu kopukluk ve kısa devre bakımından kontrol edin, gerekirse değiştirin.

Buderus GB172i H13 Arıza Kodu Kontrol zaman aralığına ulaşıldı. ▶ Kontrol yapın.

▶ Bloke edici olmayan arızayı sıfırlayın (gerekli).

Buderus GB172i H31 Arıza Kodu Sirkulasyon pompası algılanmadı. ▶ Bağlantı kablosunu kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

 

Bir Cevap Yazın