Ferroli Kombi Arıza Kodları

FERROLİ KOMBİ ARIZA KODLARI

 

 

Ferroli BlueHeliX Tech Kombi Arıza Kodları
( Ferroli BlueHelix Hata Kodları )

Ferroli Bluehelix Tech

 

ARIZA KODU ARIZA NEDENİ ÇÖZÜMÜ
Ferroli BlueHeliX A01 Arıza Kodu Brülör ateşleme yapmIyor Gaz yok

 

Elektrot tespıt/ateşleme hatasI

 

ArızalI gaz valfI

 

Şebeke gaz basIncI yetersız

 

Sıfon tIkalI

Kombıye gaz akIşInIn normal olduğunu ve havanIn borulardan tahlıye edıldığını kontrol ediniz

 

Elektrot kablo tesısatInI kontrol ediniz, doğru konumlandIğIndan ve herhangı bır tortu ıçermedığınden emın olunuz

 

Gaz valfInI kontrol ediniz ve değiştiriniz

 

Şebeke gaz basIncInI kontrol ediniz

 

Sıfonu kontrol ediniz ve gerekırse temızleyınız

Ferroli BlueHeliX A02 Arıza Kodu Brülör kapalI ıken alev var sınyalı Elektrot arızası

 

Kart arızası

İyonızasyon elektrot kablolarını kontrol ediniz

 

KartI kontrol ediniz

Ferroli BlueHeliX A03 Arıza Kodu AşIrI-sIcaklIk korumasInIn devreye gırmesı IsItma sensörü hasarlı

 

Sıstemde su devır-daımı (sırkülasyon) yok

 

Sıstemde hava var

IsItma sensörünün doğru konumlandIğIndan ve düzgün çalIştIğIndan emın olunuz

 

Sırkülatörü kontrol ediniz

 

Sıstemın havasInI boşaltInIz

Ferroli BlueHeliX A04 Arıza Kodu Duman tahlıye emnıyetının devreye gırmesı Son 24 saat ıçerısınde 3 kez F07 arızası F07 arızasına bakInIz
Ferroli BlueHeliX A05 Arıza Kodu Fan korumasInIn devreye gırmesı 1 saat boyunca art arda F15 arızası F15 arızasına bakInIz
Ferroli BlueHeliX A06 Arıza Kodu Ateşleme aşamasIndan sonra alev yetersızlığı (4 dakıkada 6 defa) İyonızasyon elektrotu arızası

 

Düzensız alev

 

Gaz valfInda ofset arızası

 

Hava/duman kanallarI tIkalI

 

Sıfon tIkalI

İyonızasyon elektrotunun pozısyonunu kontrol ediniz ve gerekırse değiştiriniz

 

Brülörü kontrol ediniz

 

Mınımum güç ofset ayarInI kontrol ediniz

 

BacanIn, duman çIkIş kanallarInIn ve hava gırışı ıle termınallerın tIkanIklIğInI gıderınız

 

Sıfonu kontrol ediniz ve gerekırse temızleyınız

Ferroli BlueHeliX F07 Arıza Kodu Duman sIcaklIğI yüksek Duman sensörü aşIrI bır sıcaklık tespıt edıyor Eşanjörü kontrol ediniz
Ferroli BlueHeliX F10 Arıza Kodu ÇIkIş sensörü 1 arızası Sensör hasarlı

 

Kablo tesısatI kısa-devre

 

Kablolarda kopukluk var

Sensörün kablo tesisatını kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz
Ferroli BlueHeliX F11 Arıza Kodu Gırış sensörü arızası Sensör hasarlı

 

Kablo tesısatI kısa-devre

 

Kablolarda kopukluk var

Sensörün kablo tesisatını kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz
Ferroli BlueHeliX F12 Arıza Kodu SIhhı su devresı sensöründe arıza Sensör hasarlı

 

Kablo tesısatI kısa-devre

 

Kablolarda kopukluk var

Sensörün kablo tesisatını kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz
Ferroli BlueHeliX F13 Arıza Kodu Duman sensörü arızası Sensör hasarlı

 

Kablo tesısatI kısa-devre

 

Kablolarda kopukluk var

Sensörün kablo tesisatını kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz
Ferroli BlueHeliX F14 Arıza Kodu ÇIkIş sensörü 2 arızası Sensör hasarlı

 

Kablo tesısatI kısa-devre

 

Kablolarda kopukluk var

Sensörün kablo tesisatını kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz
Ferroli BlueHeliX F15 Arıza Kodu Fan arızası 230V Besleme gerılımı yetersızlığı

 

Takımetre kesıntısı sınyalı

 

Fan hasarlı

8 kutuplu konnektörün kablolarını kontrol ediniz

 

8 kutuplu konnektörün kablolarını kontrol ediniz

 

FanI kontrol ediniz

Ferroli BlueHeliX F34 Arıza Kodu Besleme gerılımı 170V’dan az Elektrık şebekesı problem Elektrık tesısatInI kontrol ediniz
Ferroli BlueHeliX F35 Arıza Kodu Şebeke frekansI anormal Elektrık şebekesı problem Elektrık tesısatInI kontrol ediniz
Ferroli BlueHeliX F37 Arıza Kodu Sıstem su basIncI doğru değil BasInç çok düşük

 

Su presostatI bağlı değil veya hasarlı

Sıstemı doldurunuz/ yükleme yapInIz

 

Sensörü kontrol ediniz

Ferroli BlueHeliX F39 Arıza Kodu Harıcı sensör arızası Sensör hasarlı veya kablo bağlantIlarInda kısa-devre

 

SIcaklIk akIşI aktıvasyonundan sonra sensörün bağlantIsI kesılmıştır

Sensörün kablo tesısatInI kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz

 

Harıcı sensör bağlantIsInI tekrar yapInIz veya sIcaklIk akIşInI devre dIşI bIrakInIz

Ferroli BlueHeliX A41 Arıza Kodu Sensörlerın konumlandIrIlmasI ÇIkIş sensörünün boru ıle bağlantIsI kesılmış IsItma sensörünün doğru konumlandIğIndan ve düzgün çalIştIğIndan emın olunuz
Ferroli BlueHeliX A42 Arıza Kodu IsItma sensöründe anormallık Sensör hasarlı Sensörü değiştiriniz
Ferroli BlueHeliX F43 Arıza Kodu Eşanjör korumasInIn devreye gırmesı Sıstemde H2O sırkülasyonu yok

 

Sıstemde hava var

Sırkülatörü kontrol ediniz

 

Sıstemın havasInI boşaltInIz

Ferroli BlueHeliX F52 Arıza Kodu IsItma sensöründe anormallık Sensör hasarlı Sensörü değiştiriniz
Ferroli BlueHeliX A61 Arıza Kodu Santral arızası Santralde dahili arıza Topraklama bağlantIsInI kontrol ediniz, gerekırse santralı değiştiriniz
Ferroli BlueHeliX A62 Arıza Kodu Gaz valfI ıle santral arasInda ıletışım yok Santral bağlı değil

 

Valf hasarlı

Santralı gaz valfIna bağlayInIz

 

ValfI değiştiriniz

Ferroli BlueHeliX A63 Arıza Kodu Santral arızası Santralde dahili arıza Topraklama bağlantIsInI kontrol ediniz, gerekırse santralı değiştiriniz.
Ferroli BlueHeliX F64 Arıza Kodu
Ferroli BlueHeliX A65 Arıza Kodu
Ferroli BlueHeliX F66 Arıza Kodu
Ferroli BlueHeliX A23 Arıza Kodu Kart parametrelerı arızası Kart parametre ayarI yanlış Kontrol ediniz ve gerekırse kart parametresını değiştiriniz.
Ferroli BlueHeliX A24 Arıza Kodu
Ferroli BlueHeliX F20 Arıza Kodu
Ferroli BlueHeliX F21 Arıza Kodu
Ferroli BlueHeliX A26 Arıza Kodu
Ferroli BlueHeliX F40 Arıza Kodu
Ferroli BlueHeliX F47 Arıza Kodu

 


 

Ferroli DIVACondens Kombi Arıza Kodları
( Ferroli DIVACondens Hata Kodları )

Ferroli DivaCondens

 

ARIZA KODU ARIZA NEDENİ ÇÖZÜMÜ
Ferroli DIVAcondens A01 Arıza Kodu Brülör ateşleme yapmıyor Gaz yok

 

Elektrot tespıt/ateşleme hatası

 

Arızalı gaz valfi

 

Ateşleme gücü çok düşük

 

Aşırı yoğunlaşma seviyesi

Kombıye gaz akışının normal olduğunu ve havanIn borulardan tahlıye edıldığını kontrol ediniz

 

Elektrot kablo tesisatınI kontrol ediniz, doğru konumlandIğIndan ve herhangı bır tortu ıçermedığınden emın olunuz

 

Gaz valfInI kontrol ediniz ve değiştiriniz

 

Ateşleme gücünü ayarlayın

 

Sifon aparatını boşaltınız temizleyiniz.

Ferroli DIVAcondens A02 Arıza Kodu Brülör kapalı iken alev var sınyalı Elektrot arızası

 

Kart arızası

İyonızasyon elektrot kablolarını kontrol ediniz

 

KartI kontrol ediniz

Ferroli DIVAcondens A03 Arıza Kodu Aşırı-sıcaklık korumasının devreye gırmesı Isıtma sensörü hasarlı

 

Sıstemde su devır-daımı (sırkülasyon) yok

 

Sıstemde hava var

 

Emniyet termostatının devreye girmesi

Isıtma sensörünün doğru konumlandIğIndan ve düzgün çalIştIğIndan emın olunuz

 

Sırkülatörü kontrol ediniz

 

Sıstemın havasInI boşaltınız

 

Emniyet termostatının çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

Ferroli DIVAcondens F04 Arıza Kodu Kart parametreleri arızası Kart parametresi yanlış ayarlanmış Kontrol ediniz gerekirse kart parametresini değiştiriniz.
Ferroli DIVAcondens F05 Arıza Kodu Hava prosestatı (fanı açtıktan 20 saniye içinde kontakları kapatmıyor)

 

Hava prosestatı (fanı açtıktan sonra 20 saniye içinde kontakları kapatmıyor) duman termostatının devreye girmesi

Hava prosestatı kontağı açık.

 

Hava prosestatı yanlış kablolanmış.

 

Yanlış diyafram

 

Baca yanlış boyutlandırılmış veya tıkalı

 

Eşanjörler kirlidir (su tarafı tıkalı)

 

Su devir daim arızası

Prosestatı / Fanı / Fan çıkışını kontrol edin.

 

Kablo tesisatını kontrol edin.

 

Diyaframın doğru olduğunu kontrol edin.

 

Bacaların uzunluğunu kontrol edin. Bacaları temizleyin.

 

Eşanjörleri temizleyiniz.

Ferroli DIVAcondens A06 Arıza Kodu Ateşleme aşamasIndan sonra alev yetersızlığı Gaz sisteminde düşük basınç

 

Brülör minimum basınç kalibrasyonu

Gaz basıncını kontrol ediniz.

 

Basınç değerlerini kontrol ediniz.

Ferroli DIVAcondens F07 Arıza Kodu Hava prosestatı (fan çalıştığında kontaklar kapanıyor) Hava prosestatı kontağı açık.

 

Hava prosestatı yanlış kablolanmış.

 

Yanlış diyafram

 

Baca yanlış boyutlandırılmış veya tıkalı

Prosestatı / Fanı / Fan çıkışını kontrol edin.

 

Kablo tesisatını kontrol edin.

 

Diyaframın doğru olduğunu kontrol edin.

 

Bacaların uzunluğunu kontrol edin. Bacaları temizleyin.

Ferroli DIVAcondens A09 Arıza Kodu Gaz valfinde anormallik Kablolarda kopukluk var

 

Arızalı gaz valfi

Kablo tesisatını kontrol ediniz.

 

Kontrol ediniz ve gerekirse gaz valfini değiştiriniz.

Ferroli DIVAcondens F10 Arıza Kodu Çıkış sensörü 1 arızası Sensör hasarlı

 

Kablo tesisatı kısa-devre

 

Kablolarda kopukluk var

Sensörün kablo tesisatını kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz
Ferroli DIVAcondens F11 Arıza Kodu Sıcak su devresinin sensöründe arıza Sensör hasarlı

 

Kablo tesisatı kısa-devre

 

Kablolarda kopukluk var

Sensörün kablo tesisatını kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz
Ferroli DIVAcondens F15 Arıza Kodu Hava prosestatı (fanı açtıktan sonra 20 saniye içinde kontakları kapatmıyor) Arıza F05 son 24 saat içerisinde 5 kez tekrar Arıza F05 kontrol
Ferroli DIVAcondens A16 Arıza Kodu Gaz valfinde anormallik Kablolarda kopukluk var

 

Arızalı gaz valfi

Kablo tesisatını kontrol ediniz.

 

Kontrol ediniz ve gerekirse gaz valfini değiştiriniz.

Ferroli DIVAcondens A23 Arıza Kodu Kart parametreleri arızası Kart parametresi yanlış ayarlanmış Kontrol ediniz gerekirse kart parametresini değiştiriniz.
Ferroli DIVAcondens A24 Arıza Kodu Kart parametreleri arızası Kart parametresi yanlış ayarlanmış Kontrol ediniz gerekirse kart parametresini değiştiriniz.
Ferroli DIVAcondens F34 Arıza Kodu Besleme gerılımı 140V’dan az Elektrık şebekesı problem Elektrık tesisatınI kontrol ediniz
Ferroli DIVAcondens F35 Arıza Kodu Şebeke frekansI anormal Elektrık şebekesı problem Elektrık tesisatınI kontrol ediniz
Ferroli DIVAcondens F37 Arıza Kodu Sıstem su basıncı doğru değil Basınç çok düşük

 

Su basınç sivici bağlı değil veya hasarlı

Sıstemı doldurunuz/ yükleme yapInIz

 

Sensörü kontrol ediniz

Ferroli DIVAcondens F43 Arıza Kodu Eşanjör korumasının

devreye girmesi.

Sistemde H2O (su) devir-daimi yok

 

Sistemde hava var

Sirkülatörü kontrol ediniz

 

Sistemin havasını boşaltınız

Ferroli DIVAcondens F50 Arıza Kodu Kontrol ünitesi arızası – DBM32 Kontrol ünitesinde dahili hata DBM32 Topraklama bağlantısını kontrol edin, gerekirse kontrol ünitesini değiştirin.
Ferroli DIVAcondens F51 Arıza Kodu Kontrol ünitesi arızası – DBM32 Kontrol ünitesinde dahili hata DBM32 Topraklama bağlantısını kontrol edin, gerekirse kontrol ünitesini değiştirin.

 


 

Ferroli DIVATech Kombi Arıza Kodları
( Ferroli DIVATech Hata Kodları )

Ferroli DivaTech

 

ARIZA KODU ARIZA NEDENİ ÇÖZÜMÜ
Ferroli DIVAtech A01 Arıza Kodu Brülör ateşleme yapmıyor Gaz yok

 

Elektrot tespıt/ateşleme hatası

 

Arızalı gaz valfi

 

Gaz valfi kablo bağlantılarında kopukluk var

 

Ateşleme gücü çok düşük

Kombıye gaz akışının normal olduğunu ve havanIn borulardan tahlıye edıldığını kontrol ediniz

 

Elektrot kablo tesisatınI kontrol ediniz, doğru konumlandIğIndan ve herhangı bır tortu ıçermedığınden emın olunuz

 

Gaz valfInI kontrol ediniz ve değiştiriniz

 

Kablo tesisatını kontrol ediniz.

 

Ateşleme gücünü ayarlayın

Ferroli DIVAtech A02 Arıza Kodu Brülör kapalı iken alev var sınyalı Elektrot arızası

 

Kart arızası

İyonızasyon elektrot kablolarını kontrol ediniz

 

KartI kontrol ediniz

Ferroli DIVAtech A03 Arıza Kodu Aşırı-sıcaklık korumasının devreye gırmesı Isıtma sensörü hasarlı

 

Sıstemde su devır-daımı (sırkülasyon) yok

 

Sıstemde hava var

Isıtma sensörünün doğru konumlandIğIndan ve düzgün çalIştIğIndan emın olunuz

 

Sırkülatörü kontrol ediniz

 

Sıstemın havasInI boşaltınız

Ferroli DIVAtech F04 Arıza Kodu Kart parametreleri arızası Kart parametresi yanlış ayarlanmış Kontrol ediniz gerekirse kart parametresini değiştiriniz.
Ferroli DIVAtech F05 Arıza Kodu Kart parametreleri arızası

 

Fan arızası

Kart parametresi yanlış ayarlanmış

 

Fan kusurlu

 

Kart arızası

Kontrol ediniz gerekirse kart parametresini değiştiriniz.

 

Fanı kontrol ediniz.

 

Kartı kontrol ediniz.

Ferroli DIVAtech A06 Arıza Kodu Ateşleme aşamasIndan sonra alev yetersızlığı Gaz sisteminde düşük basınç

 

Brülör minimum basınç kalibrasyonu

Gaz basıncını kontrol ediniz.

 

Basınç değerlerini kontrol ediniz.

Ferroli DIVAtech F07 Arıza Kodu Kart parametreleri arızası Kart parametresi yanlış ayarlanmış Kontrol ediniz gerekirse kart parametresini değiştiriniz.
Ferroli DIVAtech A09 Arıza Kodu Gaz valfinde anormallik Kablolarda kopukluk var

 

Arızalı gaz valfi

Kablo tesisatını kontrol ediniz.

 

Kontrol ediniz ve gerekirse gaz valfini değiştiriniz.

Ferroli DIVAtech F10 Arıza Kodu Çıkış sensörü 1 arızası Sensör hasarlı

 

Kablo tesisatı kısa-devre

 

Kablolarda kopukluk var

Sensörün kablo tesisatını kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz
Ferroli DIVAtech F11 Arıza Kodu Sıcak su devresinin sensöründe arıza Sensör hasarlı

 

Kablo tesisatı kısa-devre

 

Kablolarda kopukluk var

Sensörün kablo tesisatını kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz
Ferroli DIVAtech F14 Arıza Kodu ÇIkIş sensörü 2 arızası Sensör hasarlı

 

Kablo tesisatı kısa-devre

 

Kablolarda kopukluk var

Sensörün kablo tesisatını kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz
Ferroli DIVAtech A16 Arıza Kodu Gaz valfinde anormallik Kablolarda kopukluk var

 

Arızalı gaz valfi

Kablo tesisatını kontrol ediniz.

 

Kontrol ediniz ve gerekirse gaz valfini değiştiriniz.

Ferroli DIVAtech F20 Arıza Kodu Yanma kontrolü arızası Fan arızası

 

Yanlış diyafram

 

Bacanın ebatları yanlıştır veya tıkalı durumdadır

Fanı ve fan kablo bağlantılarını kontrol ediniz.

 

Kontrol ediniz ve gerekirse diyaframı değiştiriniz.

 

Bacayı kontrol ediniz.

Ferroli DIVAtech A21 Arıza Kodu Uygunsuz yanma arızası Son 10 dakika içerisinde 6 kez F20 arızası F20 arızasına bakınız.
Ferroli DIVAtech A23 Arıza Kodu Kart parametreleri arızası Kart parametresi yanlış ayarlanmış Kontrol ediniz gerekirse kart parametresini değiştiriniz.
Ferroli DIVAtech A24 Arıza Kodu Kart parametreleri arızası Kart parametresi yanlış ayarlanmış Kontrol ediniz gerekirse kart parametresini değiştiriniz.
Ferroli DIVAtech F34 Arıza Kodu Besleme gerılımı 180V’dan az Elektrık şebekesı problem Elektrık tesisatınI kontrol ediniz
Ferroli DIVAtech F35 Arıza Kodu Şebeke frekansI anormal Elektrık şebekesı problem Elektrık tesisatınI kontrol ediniz
Ferroli DIVAtech F37 Arıza Kodu Sıstem su basıncı doğru değil Basınç çok düşük

 

Su basınç sivici bağlı değil veya hasarlı

Sıstemı doldurunuz/ yükleme yapInIz

 

Sensörü kontrol ediniz

Ferroli DIVAtech F39 Arıza Kodu Harici sensör arızası Sensör hasarlı veya kablo bağlantılarında kısa-devre

 

Sıcaklık akışı aktivasyonundan sonra sensörün bağlantısı kesilmiştir

Sensörün kablo tesisatını kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz

 

Harici sensör bağlantısını tekrar yapınız veya sıcaklık akışını devre dışı bırakınız

Ferroli DIVAtech A41 Arıza Kodu Sensörlerın konumlandIrIlmasI ÇIkIş sensörünün boru ıle bağlantIsI kesılmış IsItma sensörünün doğru konumlandIğIndan ve düzgün çalIştIğIndan emın olunuz
Ferroli DIVAtech F42 Arıza Kodu IsItma sensöründe anormallık Sensör hasarlı Sensörü değiştiriniz
Ferroli DIVAtech F43 Arıza Kodu Eşanjör korumasının

devreye girmesi.

Sistemde H2O (su) devir-daimi yok

 

Sistemde hava var

Sirkülatörü kontrol ediniz

 

Sistemin havasını boşaltınız

Ferroli DIVAtech F50 Arıza Kodu Gaz valfinde anormallik Modüle edici operatör kablo bağlantılarında kopukluk var

 

Gaz valfi kusurlu

Kablo tesisatını kontrol ediniz

 

Kontrol ediniz ve gerekirse gaz valfini değiştiriniz.

Ferroli DIVAtech F51 Arıza Kodu Uygunsuz yanma arızası Tahliye / emme bacasında tıkanma Bacayı kontrol ediniz.

 


 

Ferroli DIVATop Kombi Arıza Kodları
( Ferroli DIVATop Hata Kodları )

Ferroli DivaTop ST

 

ARIZA KODU ARIZA NEDENİ ÇÖZÜMÜ
Ferroli DIVAtop A01 Arıza Kodu Brülör ateşleme yapmıyor Gaz yok

 

Elektrot tespıt/ateşleme hatası

 

Arızalı gaz valfi

 

Ateşleme gücü çok düşük

Kombıye gaz akışının normal olduğunu ve havanIn borulardan tahlıye edıldığını kontrol ediniz

 

Elektrot kablo tesisatınI kontrol ediniz, doğru konumlandIğIndan ve herhangı bır tortu ıçermedığınden emın olunuz

 

Gaz valfInI kontrol ediniz ve değiştiriniz

 

Ateşleme gücünü ayarlayın

Ferroli DIVAtop A02 Arıza Kodu Brülör kapalı iken alev var sınyalı Elektrot arızası

 

Kart arızası

İyonızasyon elektrot kablolarını kontrol ediniz

 

KartI kontrol ediniz

Ferroli DIVAtop A03 Arıza Kodu Aşırı-sıcaklık korumasının devreye gırmesı Isıtma sensörü hasarlı

 

Sıstemde su devır-daımı (sırkülasyon) yok

 

Sıstemde hava var

Isıtma sensörünün doğru konumlandIğIndan ve düzgün çalIştIğIndan emın olunuz

 

Sırkülatörü kontrol ediniz

 

Sıstemın havasInI boşaltınız

Ferroli DIVAtop F05 Arıza Kodu Hava basınç sivici (fanı açtıktan sonra 20 saniye içinde kontakları kapatmıyor) Hava basınç sivici kontağı açık

 

Hava basınç sivicinin kablo tesisatı Yanlıştır

 

Yanlış diyafram

 

Bacanın ebatları yanlıştır veya tıkalı durumdadır

Kablo tesisatını kontrol ediniz

 

Fanı kontrol ediniz

 

Basınç sivicini kontrol ediniz

 

Diyaframı değiştiriniz

Ferroli DIVAtop A06 Arıza Kodu Ateşleme aşamasIndan sonra alev yetersızlığı (4 dakıkada 6 defa) İyonizasyon elektrotu arızası

 

Düzensız alev

 

Gaz valfInda ofset arızası

 

Hava/duman kanallarI tıkalı

 

Sıfon tıkalı

İyonızasyon elektrotunun pozısyonunu kontrol ediniz ve gerekırse değiştiriniz

 

Brülörü kontrol ediniz

 

Mınımum güç ofset ayarını kontrol ediniz

 

BacanIn, duman çIkIş kanallarInIn ve hava gırışı ıle terminallerın tIkanIklIğInI gıderınız

 

Sifonu kontrol ediniz ve gerekırse temızleyınız

Ferroli DIVAtop F7 Arıza Kodu Kablo tesisatında veya bağlantılarında sorun X5 konnektörünün üzerindeki köprü bağlı değil (4ve5 terminalleri) Kablo tesisatını kontrol ediniz
Ferroli DIVAtop F10 Arıza Kodu Çıkış sensörü 1 arızası Sensör hasarlı

 

Kablo tesisatı kısa-devre

 

Kablolarda kopukluk var

Sensörün kablo tesisatını kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz
Ferroli DIVAtop F11 Arıza Kodu Sıcak su devresinin sensöründe arıza Sensör hasarlı

 

Kablo tesisatı kısa-devre

 

Kablolarda kopukluk var

Sensörün kablo tesisatını kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz
Ferroli DIVAtop F12 Arıza Kodu Kazan bölmesi sensöründe arıza Sensör hasarlı

 

Kablo tesisatı kısa-devre

 

Kablolarda kopukluk var

Sensörün kablo tesisatını kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz
Ferroli DIVAtop F14 Arıza Kodu ÇIkIş sensörü 2 arızası Sensör hasarlı

 

Kablo tesisatı kısa-devre

 

Kablolarda kopukluk var

Sensörün kablo tesisatını kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz
Ferroli DIVAtop A15 Arıza Kodu Hava sinyali korumasının devreye girmesi Son 15 dakika içerisinde 5 kez F05 arızası F05 arızasına bakınız
Ferroli DIVAtop F34 Arıza Kodu Besleme gerılımı 170V’dan az Elektrık şebekesı problem Elektrık tesisatınI kontrol ediniz
Ferroli DIVAtop F35 Arıza Kodu Şebeke frekansI anormal Elektrık şebekesı problem Elektrık tesisatınI kontrol ediniz
Ferroli DIVAtop F37 Arıza Kodu Sıstem su basıncı doğru değil BasInç çok düşük

 

Su presostatI bağlı değil veya hasarlı

Sıstemı doldurunuz/ yükleme yapInIz

 

Sensörü kontrol ediniz

Ferroli DIVAtop F39 Arıza Kodu Harici sensör arızası Sensör hasarlı veya kablo bağlantılarında kısa-devre

 

Sıcaklık akışı aktivasyonundan sonra sensörün bağlantısı kesilmiştir

Sensörün kablo tesisatını kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz

 

Harici sensör bağlantısını tekrar yapınız veya sıcaklık akışını devre dışı bırakınız

Ferroli DIVAtop F40 Arıza Kodu Sistem su basıncı doğru değil Basınç çok yüksek Sistemi kontrol ediniz.

 

Emniyet valfini kontrol ediniz.

 

Genleşme tankını kontrol ediniz.

Ferroli DIVAtop A41 Arıza Kodu Sensörlerın konumlandIrIlmasI ÇIkIş sensörünün boru ıle bağlantIsI kesılmış IsItma sensörünün doğru konumlandIğIndan ve düzgün çalIştIğIndan emın olunuz
Ferroli DIVAtop F42 Arıza Kodu IsItma sensöründe anormallık Sensör hasarlı Sensörü değiştiriniz
Ferroli DIVAtop F43 Arıza Kodu Eşanjör korumasının

devreye girmesi.

Sistemde H2O (su) devir-daimi yok

 

Sistemde hava var

Sirkülatörü kontrol ediniz

 

Sistemin havasını boşaltınız

Ferroli DIVAtop F47 Arıza Kodu Sistem su basıncı sensöründe arıza Kablolarda kopukluk var Kablo tesisatını kontrol ediniz.
Ferroli DIVAtop F50 Arıza Kodu Modureg arızası Kablolarda kopukluk var Kablo tesisatını kontrol ediniz

 


 

Ferroli DOMICompact Kombi Arıza Kodları
( Ferroli DOMICompact Hata Kodları )

Ferroli DomiCompact

 

ARIZA KODU ARIZA NEDENİ ÇÖZÜMÜ
Ferroli DOMICompact F1 Arıza Kodu Brülör ateşlemiyor – Gaz yok.

– Algılama veya ateşleme elektrot arızası.

– Gaz valfi arızalı.

– Ateşleme gücü çok düşük.

– Yoğuşma suyu çıkışı dolu veya kirli.

– Kombiye düzenli gaz geldiğini ve boruların havasının alındığını kontrol edin.

– Elektrot kablo bağlantılarını, doğru konumda olduğunu ve tortular bulunmadığını kontrol edin.

– Gaz valfini kontrol edin ve değiştirin

– Ateşleme gücünü ayarlayın.

– Yoğuşma suyu çıkışını kontrol edip temizleyin.

Ferroli DOMICompact F2 Arıza Kodu Alev varken brülör kapallı sinyali – Elektrot arızası.

– PCB arızası.

– İyonize edici Elektrot kablo bağlantılarını kontrol edin.

– Kartı kontrol edin.

Ferroli DOMICompact F3 Arıza Kodu Emniyet termostatı kesiyor – Isıtma sensörü hasarlı

– Sistemde su dolaşımı yok

– Sistemde hava var.

– Isıtma sensörünün doğru konumda olduğunu ve çalıştığını kontrol edin.

– Dolaşım pompasını kontrol edin.

– Sistemin havasını alın.

– Sistemdeki bypass’ın yeterliliğini kontrol edin.

Ferroli DOMICompact F5 Arıza Kodu Hava basınç şalteri (fan çalışmaya başladıktan sonra 60 saniye içinde kontakları kapanmıyor) – Hava basınç şalteri kontakları açık.

– Hava basınç şalteri kablo bağlantıları yanlış.

– Yanlış kısıtlama çemberi takılı.

– Bacanın büyüklüğü yanlış veya tıkalı.

– Fan kablo bağlantılarını kontrol edin.

– Hava basınç şalterini kontrol edin.

– Kısıtlama çemberini değiştirin.

– Fan ve ventürisini kontrol edin.

Ferroli DOMICompact F7 Arıza Kodu Gönderme sensörü arızası – Sensör arızalı

– Kablolarda kısa devre

– Kablolarda kopukluk

– Kabloları kontrol edin ve sensörü değiştirin.
Ferroli DOMICompact F9 Arıza Kodu Çeşme suyu sensörü arızası – Sensör arızalı

– Kablolarda kısa devre

– Kablolarda kopukluk

– Kabloları kontrol edin ve sensörü değiştirin.
Ferroli DOMICompact F37 Arıza Kodu Düşük sistem basıncı – Sistem boş

– Düşük sistem basıncı şalteri bağlanmamış veya hasarlı

– Sistemi 1-1,5 bar su doldurun.

– Düşük sistem basıncı şalterini kontrol edin.

 


 

Ferroli DOMITech Kombi Arıza Kodları
( Ferroli DOMITech Hata Kodları )

Ferroli DomiTech

 

ARIZA KODU ARIZA NEDENİ ÇÖZÜMÜ
Ferroli DOMItech f24 A01 Arıza Kodu Brülör ateşleme yapmıyor Gaz yok

 

Elektrot tespıt/ateşleme hatası

 

Arızalı gaz valfi

 

Ateşleme gücü çok düşük

Kombıye gaz akIşInIn normal olduğunu ve havanIn borulardan tahlıye edıldığını kontrol ediniz

 

Elektrot kablo tesisatınI kontrol ediniz, doğru konumlandIğIndan ve herhangı bır tortu ıçermedığınden emın olunuz

 

Gaz valfInI kontrol ediniz ve değiştiriniz

 

Ateşleme gücünü ayarlayın

Ferroli DOMItech f24 A02 Arıza Kodu Brülör kapalı iken alev var sınyalı Elektrot arızası

 

Kart arızası

İyonızasyon elektrot kablolarını kontrol ediniz

 

KartI kontrol ediniz

Ferroli DOMItech f24 A03 Arıza Kodu Aşırı-sıcaklık korumasının devreye gırmesı Isıtma sensörü hasarlı

 

Sıstemde su devır-daımı (sırkülasyon) yok

 

Sıstemde hava var

Isıtma sensörünün doğru konumlandIğIndan ve düzgün çalIştIğIndan emın olunuz

 

Sırkülatörü kontrol ediniz

 

Sıstemın havasInI boşaltInIz

Ferroli DOMItech f24 F05 Arıza Kodu Hava basınç sivici (fanı açtıktan sonra 20 saniye içinde kontakları kapatmıyor) Hava basınç sivici kontağı açık

 

Hava basınç sivicinin kablo tesisatı Yanlıştır

 

Yanlış diyafram

 

Bacanın ebatları yanlıştır veya tıkalı durumdadır

Kablo tesisatını kontrol ediniz

 

Fanı kontrol ediniz

 

Basınç sivicini kontrol ediniz

 

Diyaframı değiştiriniz

Ferroli DOMItech f24 A06 Arıza Kodu Ateşleme aşamasIndan sonra alev yetersızlığı (4 dakıkada 6 defa) İyonizasyon elektrotu arızası

 

Düzensız alev

 

Gaz valfInda ofset arızası

 

Hava/duman kanallarI tıkalı

 

Sıfon tıkalı

İyonızasyon elektrotunun pozısyonunu kontrol ediniz ve gerekırse değiştiriniz

 

Brülörü kontrol ediniz

 

Mınımum güç ofset ayarını kontrol ediniz

 

BacanIn, duman çIkIş kanallarInIn ve hava gırışı ıle terminallerın tIkanIklIğInI gıderınız

 

Sifonu kontrol ediniz ve gerekırse temızleyınız

Ferroli DOMItech f24 F10 Arıza Kodu Çıkış sensörü 1 arızası Sensör hasarlı

 

Kablo tesisatı kısa-devre

 

Kablolarda kopukluk var

Sensörün kablo tesisatını kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz
Ferroli DOMItech f24 F11 Arıza Kodu Sıcak su devresinin sensöründe arıza Sensör hasarlı

 

Kablo tesisatı kısa-devre

 

Kablolarda kopukluk var

Sensörün kablo tesisatını kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz
Ferroli DOMItech f24 F14 Arıza Kodu ÇIkIş sensörü 2 arızası Sensör hasarlı

 

Kablo tesisatı kısa-devre

 

Kablolarda kopukluk var

Sensörün kablo tesisatını kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz
Ferroli DOMItech f24 F34 Arıza Kodu Besleme gerılımı 170V’dan az Elektrık şebekesı problem Elektrık tesisatınI kontrol ediniz
Ferroli DOMItech f24 F35 Arıza Kodu Şebeke frekansI anormal Elektrık şebekesı problem Elektrık tesisatınI kontrol ediniz
Ferroli DOMItech f24 F37 Arıza Kodu Sıstem su basıncı doğru değil BasInç çok düşük

 

Su presostatI bağlı değil veya hasarlı

Sıstemı doldurunuz/ yükleme yapInIz

 

Sensörü kontrol ediniz

Ferroli DOMItech f24 A41 Arıza Kodu Sensörlerın konumlandIrIlmasI ÇIkIş sensörünün boru ıle bağlantIsI kesılmış IsItma sensörünün doğru konumlandIğIndan ve düzgün çalIştIğIndan emın olunuz
Ferroli DOMItech f24 F42 Arıza Kodu IsItma sensöründe anormallık Sensör hasarlı Sensörü değiştiriniz
Ferroli DOMItech f24 F43 Arıza Kodu Eşanjör korumasının

devreye girmesi.

Sistemde H2O (su) devir-daimi yok

 

Sistemde hava var

Sirkülatörü kontrol ediniz

 

Sistemin havasını boşaltınız

Ferroli DOMItech f24 F50 Arıza Kodu Modureg arızası Kablolarda kopukluk var Kablo tesisatını kontrol ediniz

 


 

Ferroli ECONCEPT Tech Kombi Arıza Kodları
( Ferroli ECONCEPT Tech Hata Kodları )

Ferroli EConceptTech

 

ARIZA KODU ARIZA NEDENİ ÇÖZÜMÜ
Ferroli Econcept TecH A01 Arıza Kodu Brülör ateşleme yapmıyor Gaz yok

 

Elektrot tespıt/ateşleme hatası

 

ArızalI gaz valfI

 

Şebeke gaz basıncı yetersız

 

Sıfon tıkalı

Kombıye gaz akIşInIn normal olduğunu ve havanIn borulardan tahlıye edıldığını kontrol ediniz

 

Elektrot kablo tesisatınI kontrol ediniz, doğru konumlandIğIndan ve herhangı bır tortu ıçermedığınden emın olunuz

 

Gaz valfInI kontrol ediniz ve değiştiriniz

 

Şebeke gaz basıncınI kontrol ediniz

 

Sıfonu kontrol ediniz ve gerekırse temızleyınız

Ferroli Econcept TecH A02 Arıza Kodu Brülör kapalı iken alev var sınyalı Elektrot arızası

 

Kart arızası

İyonızasyon elektrot kablolarını kontrol ediniz

 

KartI kontrol ediniz

Ferroli Econcept TecH A03 Arıza Kodu AşIrI-sIcaklIk korumasInIn devreye gırmesı Isıtma sensörü hasarlı

 

Sıstemde su devır-daımı (sırkülasyon) yok

 

Sıstemde hava var

Isıtma sensörünün doğru konumlandIğIndan ve düzgün çalIştIğIndan emın olunuz

 

Sırkülatörü kontrol ediniz

 

Sıstemın havasInI boşaltInIz

Ferroli Econcept TecH A04 Arıza Kodu Duman tahlıye emnıyetının devreye gırmesı Son 24 saat ıçerısınde 3 kez F07 arızası F07 arızasına bakınız
Ferroli Econcept TecH A05 Arıza Kodu Fan korumasInIn devreye gırmesı 1 saat boyunca art arda F15 arızası F15 arızasına bakınız
Ferroli Econcept TecH A06 Arıza Kodu Ateşleme aşamasIndan sonra alev yetersızlığı (4 dakıkada 6 defa) İyonizasyon elektrotu arızası

 

Düzensız alev

 

Gaz valfInda ofset arızası

 

Hava/duman kanallarI tıkalı

 

Sıfon tıkalı

İyonızasyon elektrotunun pozısyonunu kontrol ediniz ve gerekırse değiştiriniz

 

Brülörü kontrol ediniz

 

Mınımum güç ofset ayarını kontrol ediniz

 

BacanIn, duman çIkIş kanallarInIn ve hava gırışı ıle terminallerın tIkanIklIğInI gıderınız

 

Sifonu kontrol ediniz ve gerekırse temızleyınız

Ferroli Econcept TecH F07 Arıza Kodu Duman sIcaklIğI yüksek Duman sensörü aşIrI bır sıcaklık tespıt edıyor Eşanjörü kontrol ediniz
Ferroli Econcept TecH F10 Arıza Kodu ÇIkIş sensörü 1 arızası Sensör hasarlı

 

Kablo tesisatı kısa-devre

 

Kablolarda kopukluk var

Sensörün kablo tesisatını kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz
Ferroli Econcept TecH F11 Arıza Kodu Gırış sensörü arızası Sensör hasarlı

 

Kablo tesisatı kısa-devre

 

Kablolarda kopukluk var

Sensörün kablo tesisatını kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz
Ferroli Econcept TecH F12 Arıza Kodu SIhhı su devresı sensöründe arıza Sensör hasarlı

 

Kablo tesisatı kısa-devre

 

Kablolarda kopukluk var

Sensörün kablo tesisatını kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz
Ferroli Econcept TecH F13 Arıza Kodu Duman sensörü arızası Sensör hasarlı

 

Kablo tesisatı kısa-devre

 

Kablolarda kopukluk var

Sensörün kablo tesisatını kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz
Ferroli Econcept TecH F14 Arıza Kodu ÇIkIş sensörü 2 arızası Sensör hasarlı

 

Kablo tesisatı kısa-devre

 

Kablolarda kopukluk var

Sensörün kablo tesisatını kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz
Ferroli Econcept TecH F15 Arıza Kodu Fan arızası 230V Besleme gerılımı yetersızlığı

 

Takımetre kesıntısı sınyalı

 

Fan hasarlı

8 kutuplu konnektörün kablolarını kontrol ediniz

 

8 kutuplu konnektörün kablolarını kontrol ediniz

 

FanI kontrol ediniz

Ferroli Econcept TecH F34 Arıza Kodu Besleme gerılımı 170V’dan az Elektrık şebekesı problem Elektrık tesisatınI kontrol ediniz
Ferroli Econcept TecH F35 Arıza Kodu Şebeke frekansI anormal Elektrık şebekesı problem Elektrık tesisatınI kontrol ediniz
Ferroli Econcept TecH F37 Arıza Kodu Sıstem su basıncı doğru değil BasInç çok düşük

 

Su presostatI bağlı değil veya hasarlı

Sıstemı doldurunuz/ yükleme yapInIz

 

Sensörü kontrol ediniz

Ferroli Econcept TecH F39 Arıza Kodu Harıcı sensör arızası Sensör hasarlı veya kablo bağlantIlarInda kısa-devre

 

SIcaklIk akIşI aktıvasyonundan sonra sensörün bağlantIsI kesılmıştır

Sensörün kablo tesisatınI kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz

 

Harıcı sensör bağlantIsInI tekrar yapInIz veya sIcaklIk akIşInI devre dIşI bIrakInIz

Ferroli Econcept TecH A41 Arıza Kodu Sensörlerın konumlandIrIlmasI ÇIkIş sensörünün boru ıle bağlantIsI kesılmış IsItma sensörünün doğru konumlandIğIndan ve düzgün çalIştIğIndan emın olunuz
Ferroli Econcept TecH F42 Arıza Kodu IsItma sensöründe anormallık Sensör hasarlı Sensörü değiştiriniz

 

Bir Cevap Yazın