Alarko Kombi Arıza Kodları

ALARKO KOMBİ ARIZA KODLARI

 

 

Alarko SuperFit SUF Kombi Arıza Kodları
( Superfit Suf Hata Kodları )

Alarko Superfit Suf 24

HATA KODU AÇIKLAMASI SEBEBİ – ÇÖZÜMÜ
Super Fit E01 Arıza Kodu Alev Yok veya Sahte Alev Bu hata kodu yakıcı üzerinde alev (İyonizasyon akımı) görülmediği zaman görünür. Bu durumda ekran üzerinde E01 hata yazısı belirir.

• Gaz sayacını ve kombi üzerindeki gaz vanasını kontrol edin ve şebekeden gaz geldiğinden emin olun (ya da tankın içinde gaz olduğundan).

• Kumanda panelindeki açma düğmesini kullanarak cihazı kapatın ve tekrar açın. Sistemin kendisini ateşlemesini bekleyin, eğer tekrar E01 hatası görünürse cihazı bir kez daha kapatıp açın. Bu işlem borulardaki gazın cihaza ulaştığından emin olmak için yapılmaktadır.

• Ekrandaki hata kodu kaybolduğunda, kombi tekrar çalışacaktır. Problem devam ederse Servisi arayın.

Bu hataya daha çok uzun süre gaz girişi olmayan cihazlarda rastlanmaktadır. Böyle bir durumda, cihaza gaz verildiğinde ve birkaç ateşleme denemesinden sonra cihaz kendini çalıştırmaktadır.

Super Fit E02 Arıza Kodu Limit Termostat Hatası E02 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.
Super Fit E03 Arıza Kodu Baca Sigortası Arızası E03 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.
Super Fit E04 Arıza Kodu Düşük Su Basıncı Hatası Bu hata kalorifer sisteminde oluşan düşük basınca bağlı olarak meydana gelir.
E04 Düşük Tesisat Suyu Basıncı Hatası, ekranda sürekli olarak yanarsa;• Manometreyi kullanarak kalorifer devresindeki su basıncını kontrol edin.• Basınç değeri 1.2 bar’a ulaşıncaya kadar sistemi su ile doldurun.• Kombi otomatik olarak yeniden çalışacaktır. Problem devam ederse servisi arayın.Yüksek su basıncı hatası için hata kodu bulunmamaktadır. Böyle bir durumda kaloriferdeki suyu boşaltmak için;

1. Cihazın altındaki kullanım suyu giriş vanasını kapatın.

2. Mutfak veya banyodaki bir SICAK su musluğunu açın (Cihaza en yakın olan musluğu tercih edin)

3. Cihaz içindeki doldurma musluğunu açın ve manometre yardımıyla basınç değerini istenilen seviyeye düşünceye kadar kontrol edin.

4. Manometrede uygun basınç değerini gördüğünüzde; sıcak su musluğunu ve cihaz içindeki doldurma musluğunu kapatın ve cihazın altındaki kullanım suyu ana giriş vanasını açın.

Super Fit E05 Arıza Kodu Kalorifer Gidiş Suyu Sensörü Arızası E05 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.
Super Fit E06 Arıza Kodu Kullanım Suyu Sensörü Arızası E06 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.
Super Fit E16 Arıza Kodu Fan Arızası E16 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.
Super Fit E22 Arıza Kodu Elektronik Kart Mikro İşlemci Arızası E22 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.
Super Fit E31 Arıza Kodu Uzaktan Kumanda Arızası E31 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Uzaktan kumandanın pilini ve kablosunu kontrol edin. Sorun devam ederse Servisi arayın.
Super Fit E98 Arıza Kodu Ana Besleme Arızası E98 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.
Super Fit E99 Arıza Kodu Güvenlik Arızası E99 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.
Super Fit – – – Arıza Kodu Ana Güç Kaynağı Hatası – – – ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.

 


 

Alarko Wolf FGB Arıza Kodları
( Alarko Wolf FGB Hata Kodları )

Alarko Wolf Fgb

ARIZA KODU ARIZA OLASI NEDENLER ÇÖZÜM
WoLF FGB 01 Arıza Kodu STB limit ternostat yüksek sıcaklığı Emniyet limit termostatı (Termostat) tetiklendi.

Isı eşanjörü kapağındaki sıcaklık 110°C’ı aştı.

Yanma odası kirli

Emniyet sıcaklık termostatı

– Kablo ve soket kontrolü

– Şayet elektrik bağlantısı normal ve fonksi­yon yoksa. Limit termostatı değiştirin

Yanma odası:

– Şayet yanma odası kirlenmişse, temizleyin veya yanma odasını değiştirin

Isıtma devresi pompasını kontrol edin.

Sistem havasını alın

Reset tuşuna basın.

WoLF FGB 02 Arıza Kodu TB termostat yüksek sıcaklığı Gidiş veya dönüşte bulunan sıcaklık sensörlerinden biri, sıcaklık sınırını (105°C) aştı

Sistem basıncı

Isıtma devresinde hava

Termostat

Pompa

Tesisat basıncını kontrol edin.

Isıtma sistemi havasını alın.

Termostat (gidiş/dönüş)

– Kablo ve soket kontrolü gerçekleştirin.

– Şayet normalse ve fonksiyon yoksa, gidiş veya dönüş sensörlerini değişti­rin.

Pompa:

– Pompanın çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

– Çalışmıyorsa, kablo ve soketleri kont­rol edin.

– Şayet elektrik bağlantısı normal ve fonksi­yon yoksa. Pompayı değiştirin.

Reset tuşuna basın.

WoLF FGB 03 Arıza Kodu Gidiş-Dönüş delta T sapması Sensör testi başarısız, gidiş ve dönüş sensörleri arası sıcaklık farkı > 5°C Sensörleri kontrol edin gerekirse değiştirin
WoLF FGB 04 Arıza Kodu Alev oluşmamakta Yakıcı başlatıldığındaki emniyet süresi sonuna kadar alev oluşmuyor

Gözetleme elektrodu arızalı

Ateşleme elektrodu arızalı, ateşleme trafosu arızalı

Gaz beslemesi

Gaz yakıtlı yoğuşmalı cihaz kirli

Gaz beslemesi:

– Gaz hattını kontrol edin (gaz vanası açık mı?)

İyonizasyon elektrodu:

– Elektrodun durumu kontrol edin gerekirse ayarlayın veya değiştirin.

Ateşleme elektrodu:

– Ateşleme elektroduna ait konumu kontrol edin gerekirse ayarlayın. Ateşleme trafo­sunu ve kabloları kontrol edin.

Gaz valfi:

– Gaz valfinin açılıp açılmadığını kontrol edin, açılmıyorsa kablo ve soketi kontrol edip testi tekrarlayın.

– Arıza durumunda gaz vafini değiştirin. Reset tuşuna basın.

WoLF FGB 05 Arıza Kodu Alev kesintisi

(FW 1.10‘dan itibaren)

Çalışma esnasındaki alev kesintisi,

İyonizasyon elektrodu arızalı

Atık gaz yolu tıkalı

Yoğuşma suyu akışı tıkalı

Gaz tipi ayarı

Gaz basıncı

Atık gazın yeniden sirkülasyonu

(Besleme havasındaki atık gaz)

Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan kirli

Gaz tipi ayarı:

– Gaz tipi ayarını gaz valfinde ve H12‘de kontrol edin.

Gaz basıncı:

– Gaz bağlantısı basıncını (gidiş basıncı) kontrol edin.

İyonizasyon elektrodu:

– Elektrodun durumu kontrol edin, gerekirse temizleyin veya değiştirin.

– Mesafeyi ve pozisyonu ayarlayın veya gerekirse değiştirin.

Atık gazın yeniden sirkülasyonu:

– Cihaz içindeki ve dışında atık gaz hattını kontrol edin (sızıntı, blokaj, tıkanma) gerekirse gaz/hava karışımını (venturi) değiştirin.

Reset tuşuna basın.

WoLF FGB 06 Arıza Kodu TW (termostat) Yüksek sıcaklık Atık gaz sıcaklığı 115°C atık gaz sıcaklık termostatı kapatma sıcaklık sınırını aşmıştır

Yanma odası

Atık gaz sıcaklık termostat

Yanma odası:

– Yanma odası çok kirlenmişse, bakım uygulayın veya değiştirin.

Atık gaz termostatı:

– Kablo ve soket bağlantısının kontrolünü gerçekleştirin.

– Şayet elektrik bağlantısı normal ve fonksi­yon yoksa. Termostatı değiştirin.

WoLF FGB 11 Arıza Kodu Sahte alev Alev sinyali, yakıcı beklemedeyken algılanıyor Gözetleme elektrodunu kontrol edin

Reset tuşuna basın

WoLF FGB 07 Arıza Kodu TB-Atık gaz yüksek sıcaklığı Atık gaz sıcaklığı 115°C atık gaz sıcaklık termostatı kapatma sıcaklık sınırını aşmıştır

Yanma odası

Atık gaz sıcaklık termostat

Yanma odası:

– Yanma odası çok kirlenmişse, bakım uygulayın veya değiştirin.

Atık gaz termostatı:

– Kablo ve soket bağlantısının kontrolünü gerçekleştirin.

– Şayet elektrik bağlantısı normal ve fonksi­yon yoksa. Termostatı değiştirin.

WoLF FGB 12 Arıza Kodu Kazan sensörü arızalı Kazan sensörü veya kablosunda kısa devre veya pompada açık devre mevcut Pompa:

– Pompa minimum devrini arttırın. Gidiş suyunda aşırı sıcaklık

– Pompa minimum devrini arttırın.
Kazan sensörü:

– Kablo ve soket bağlantısının kontrolünü gerçekleştirin.

– Şayet normalse ve fonksiyon yoksa, kazan sensörünü değiştirin.

Reset tuşuna basın.

WoLF FGB 13 Arıza Kodu Atık gaz sensörü arızalı Atık gaz sensörü veya sensör kablosunda kısa devre veya kesinti mevcut Atık gaz sıcaklık sensörü:

– Kablo ve soket bağlantısının kontrolünü gerçekleştirin.

– Şayet elektrik bağlantısı normal ve fonksi­yon yoksa. Sensörü değiştirin.

Reset / Şebeke gerilimini kapatın/açın

WoLF FGB 14 Arıza Kodu Kullanım suyu sensörü arızalı Kullanım suyu sensörü (boyler sensörü) veya sensör kablosunda kısa devre veya kesinti mevcut Kullanım suyu sıcaklık sensörü:

– Kablo ve soket bağlantısının kontrolünü gerçekleştirin.

– Şayet normalse, sensörü değiştirin.

Reset tuşuna basın.

WoLF FGB 15 Arıza Kodu Dış hava sıcaklık sensörü arızalı Dış hava sensörü veya sensör kablosunda kısa devre veya kesinti mevcut Dış hava sıcaklık sensörü:

– Kablo ve soket bağlantısının kontrolünü gerçekleştirin.

– Sinyal alışının kesintiye uğrayıp uğramadı­ğını veya dış hava sensör pilinin boş olup olmadığını kontrol edin

WoLF FGB 16 Arıza Kodu Dönüş suyu sensörü arızası Dönüş suyu sensörü veya sensör kablosunda kısa devre veya kesinti mevcut Dönüş suyu sensörü:

– Kablo ve soket bağlantısının kontrolünü gerçekleştirin.

– Şayet normalse ve fonksiyon yoksa, dönüş sensörünü değiştirin.

WoLF FGB 24 Arıza Kodu Fan devri <

(çok düşük)

Fan ayar devrine erişilemiyor Fan:

– Kabloyu, soket bağlantılarını, besleme

gerilimini ve kumandayı kontrol edin.

– Şayet normal ve fonksiyon yoksa. Fanı

değiştirin

Reset tuşuna basın.

WoLF FGB 27 Arıza Kodu Kullanım suyu sensörü

arızalı (geçerli parametre algımala kontrolü)

Kullanım suyu sensörü arızalı

Boyler tankı sensörü arızalı

Kullanım suyu sensörü:

– Kablo ve soket bağlantısının kontrolünü

gerçekleştirin.

– Şayet normalse ve fonksiyon yoksa, sensörü

değiştirin.

WoLF FGB 30 Arıza Kodu CRC yakıcı kontrol

ünitesi (geçerli parametre

algılama kontrolü)

EEPROM (kontrolör iç belliği) verileri

geçersiz

Şebeke gerilimini kapatın/açın

Değişiklik yoksa devre kartını değiştirin

WoLF FGB 32 Arıza Kodu VAC-beslemesi VAC-beslemesi, izin verilen aralık

dışında ( < 170VAC)

– Gerilim beslemesini kontrol edin.

Şebeke gerilimini kapatın/açın

WoLF FGB 47 Arıza Kodu Gidiş/dönüş sensörünün

kontrolü başarısız

Yakıcı başlatıldıktan sonra gidiş/dönüş

sensörü değeri değişiklik göstermiyor (2

dakika)

Sistem basıncı çok düşük

Isıtma devresinde hava

Pompa arızalı / düşük güç

Gidiş / dönüş sensörünü kontrol edin

Tesisat basıncını kontrol edin.

Tesisatın havasını alın.

– Minimum pompa devrini arttırın

Pompa:

– Pompanın çalışıp çalışmadığını kontrol

edin.

– Çalışmıyorsa, kablo ve soketleri kontrol

edin.

– Şayet elektrik bağlantısı normal ve fonksiyon

yoksa: Pompayı değiştirin

WoLF FGB 85 Arıza Kodu Valf geri bildirim hatası Valf geri bildirimleri, kontrol ünitesi

komutlarına uygunluk göstermiyor

WoLF FGB 96 Arıza Kodu Reset Reset tuşuna çok sık basılmış Şebeke gerilimini kapatın/açın

Değişiklik yoksa, servis elemanı talep edin

WoLF FGB 98 Arıza Kodu Alev algılama hatası Yakıcı kontrol ünitesinde dahili arıza

Gözetleme elektrodunda kısa devre

Alev yükselteç devresinde arıza

Gözetleme elektrodunu kontrol edin.

Alev yükselteç devresinde arıza:

– Reset tuşuna basın.

Değişiklik yoksa,

Servis elemanı talep edin

WoLF FGB 99 Arıza Kodu Yakıcı kontrol ünitesi

sistem hatası

Yakıcı kontrol ünitesi arızası.

Devre kartı arızası.

Yakıcı kontrol ünitesinde dahili arıza:

Devre kartı:

– Soket bağlantısı veya

gerilim beslemesini kontrol edin.

– Şayet normalse, devre kartını değiştirin.

Reset tuşuna basın.

WoLF FGB 107 Arıza Kodu Isıtma devresi basıncı Sistem basıncı çok düşük / çok yüksek

Besleme hattı basınç sensörü arızalı

Basınç sensörü arızalı

Tesisat basıncını kontrol edin.

Besleme hattının arızalı olup olmadığını

kontrol edin.

Basınç sensörü:

– Kablo ve soket bağlantısının kontrolünü

gerçekleştirin.

– Şayet normalse ve fonksiyon yoksa, basınç

sensörünü değiştirin.

 


 

Alarko Seradens Super Plus Arıza Kodları
( Seradens Super Plus Hata Kodları )

Alarko Seradens Super Plus

 

ARIZA KODU ARIZA SEBEP / ÇÖZÜM
Seradens Super Plus E01 Arıza Kodu ALEV YOK VEYA SAHTE ALEV
Seradens Super Plus E02 Arıza Kodu LİMİT TERMOSTAT HATASI E02 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.
Seradens Super Plus E03 Arıza Kodu BACA SİGORATSI VEYA GÜVENLİK SİGORTA ARIZASI E02 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.
Seradens Super Plus E04 Arıza Kodu SU BASINÇ HATASI E04 Düşük Tesisat Suyu Basıncı Hatası, ekranda sürekli olarak yanarsa;

• Kullanıcı bilgilendirme menüsünü kullanarak kalorifer devresindeki su basıncını kontrol edin.
• Basınç değeri 1.2 bar’a ulaşıncaya kadar sistemi su ile doldurun

• Kombi otomatik olarak yeniden çalışacaktır. Problem devam ederse servisi arayın.

Seradens Super Plus E46 Arıza Kodu SU BASINÇ HATASI E46 Basınç Sensörü Arızası, ekranda sürekli olarak yanarsa;

Açma düğmesine 2 saniye süresince basarak sistemi yeniden kurun, hata devam ederse servisi arayın.

Seradens Super Plus E47 Arıza Kodu SU BASINÇ HATASI E47 Yüksek Tesisat Suyu Basıncı Hatası, ekranda sürekli olarak yanarsa;

• Kullanıcı bilgilendirme menüsünü kullanarak kalorifer devresindeki su basıncını kontrol edin.

• Basınç değeri 1.2 bar’a düşünceye kadar sistemdeki suyu tahliye edin.

• Kombi otomatik olarak yeniden çalışacaktır. Problem devam ederse servisi arayın.

Kalorifer sistemindeki suyu boşaltmak için;

1. Cihazın altındaki kullanım suyu giriş vanasını kapatın.

2. Mutfak veya banyodaki bir SICAK su musluğunu açın (Cihaza en yakın olan musluğu tercih edin)

3. Cihaz içindeki doldurma musluğunu açın ve kullanıcı bilgilendirme menüsünden basınç değerini istenilen seviyeye düşünceye kadar kontrol edin.

4. Ekranda uygun basınç değerini gördüğünüzde; sıcak su musluğunu ve cihaz içindeki doldurma musluğunu kapatın ve cihazın altındaki kullanım suyu ana giriş vanasını açın.

• Kombi kışın uzun süre kullanılmayacaksa: Kombiyi bekleme modunda (standby), elektrik ve gaz bağlantıları takılı ve böylece donma koruması aktif halde bırakın.

Seradens Super Plus E05 Arıza Kodu KALORİFER GİDİŞ SUYU SENSÖR ARIZASI E05 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.
Seradens Super Plus E06 Arıza Kodu KALORİFER DÖNÜŞ SUYU SENSÖR ARIZASI E06 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.
Seradens Super Plus E15 Arıza Kodu KULLANIM SUYU SENSÖR ARIZASI E15 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.
Seradens Super Plus E16 Arıza Kodu FAN ARIZASI E16 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.
Seradens Super Plus E22 Arıza Kodu ELEKTORNİK KART MİKRO İŞLEMCİSİ E22 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.
Seradens Super Plus E31 Arıza Kodu UZAKTAN KUMANDA ARIZASI E31 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.
Seradens Super Plus E32 Arıza Kodu EKRAN KART ARIZASI E32 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.
Seradens Super Plus E35 Arıza Kodu ALEV ALGILAMA HATASI E35 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.
Seradens Super Plus E98 Arıza Kodu ANA BESLEME ARIZAIS E98 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.
Seradens Super Plus E99 Arıza Kodu GÜVENLİK ARIZASI E99 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.
Seradens Super Plus – – – Arıza Kodu ANA GÜÇ KAYNAĞI HATASI – – – kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.

 


 

Alarko Seradens Super SRS Premix Arıza Kodları
( Seradens Super SRS Premix Hata Kodları )

Alarko Seradens Super Srs 20

 

ARIZA KODU ARIZA SEBEP / ÇÖZÜM
Seradens Super Premiks E01 Arıza Kodu ALEV YOK VEYA SAHTE ALEV
Seradens Super Premiks E02 Arıza Kodu LİMİT TERMOSTAT HATASI E02 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.
Seradens Super Premiks E03 Arıza Kodu BACA SİGORATSI VEYA GÜVENLİK SİGORTA ARIZASI E02 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.
Seradens Super Premiks E04 Arıza Kodu SU BASINÇ HATASI E04 Düşük Tesisat Suyu Basıncı Hatası, ekranda sürekli olarak yanarsa;

• Kullanıcı bilgilendirme menüsünü kullanarak kalorifer devresindeki su basıncını kontrol edin.
• Basınç değeri 1.2 bar’a ulaşıncaya kadar sistemi su ile doldurun

• Kombi otomatik olarak yeniden çalışacaktır. Problem devam ederse servisi arayın.

Seradens Super Premiks E46 Arıza Kodu SU BASINÇ HATASI E46 Basınç Sensörü Arızası, ekranda sürekli olarak yanarsa;

Açma düğmesine 2 saniye süresince basarak sistemi yeniden kurun, hata devam ederse servisi arayın.

Seradens Super Premiks E47 Arıza Kodu SU BASINÇ HATASI E47 Yüksek Tesisat Suyu Basıncı Hatası, ekranda sürekli olarak yanarsa;

• Kullanıcı bilgilendirme menüsünü kullanarak kalorifer devresindeki su basıncını kontrol edin.

• Basınç değeri 1.2 bar’a düşünceye kadar sistemdeki suyu tahliye edin.

• Kombi otomatik olarak yeniden çalışacaktır. Problem devam ederse servisi arayın.

Kalorifer sistemindeki suyu boşaltmak için;

1. Cihazın altındaki kullanım suyu giriş vanasını kapatın.

2. Mutfak veya banyodaki bir SICAK su musluğunu açın (Cihaza en yakın olan musluğu tercih edin)

3. Cihaz içindeki doldurma musluğunu açın ve kullanıcı bilgilendirme menüsünden basınç değerini istenilen seviyeye düşünceye kadar kontrol edin.

4. Ekranda uygun basınç değerini gördüğünüzde; sıcak su musluğunu ve cihaz içindeki doldurma musluğunu kapatın ve cihazın altındaki kullanım suyu ana giriş vanasını açın.

• Kombi kışın uzun süre kullanılmayacaksa: Kombiyi bekleme modunda (standby), elektrik ve gaz bağlantıları takılı ve böylece donma koruması aktif halde bırakın.

Seradens Super Premiks E05 Arıza Kodu KALORİFER GİDİŞ SUYU SENSÖR ARIZASI E05 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.
Seradens Super Premiks E06 Arıza Kodu KALORİFER DÖNÜŞ SUYU SENSÖR ARIZASI E06 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.
Seradens Super Premiks E15 Arıza Kodu KULLANIM SUYU SENSÖR ARIZASI E15 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.
Seradens Super Premiks E16 Arıza Kodu FAN ARIZASI E16 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.
Seradens Super Premiks E22 Arıza Kodu ELEKTORNİK KART MİKRO İŞLEMCİSİ E22 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.
Seradens Super Premiks E31 Arıza Kodu UZAKTAN KUMANDA ARIZASI E31 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.
Seradens Super Premiks E32 Arıza Kodu EKRAN KART ARIZASI E32 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.
Seradens Super Premiks E35 Arıza Kodu ALEV ALGILAMA HATASI E35 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.
Seradens Super Premiks E98 Arıza Kodu ANA BESLEME ARIZAIS E98 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.
Seradens Super Premiks E99 Arıza Kodu GÜVENLİK ARIZASI E99 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.
Seradens Super Premiks – – – Arıza Kodu ANA GÜÇ KAYNAĞI HATASI – – – kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Servisi arayın.

 


 

Alarko Trendy Arıza Kodları
( Trendy Hata Kodları )

Alarko Trendy

ARIZA ŞEKLİ LED Alev LED 40 LED 50 LED 60 LED 70 LED 80
Kombi Kilitlenmiş – Alev yok + + / –
Kombi Kilitlenmiş – Aşırı Yüksek Sıcaklık + + / – + / –
Kombi Kilitlenmiş – Baca Problemi + + / – + / –
Fan / Baca Problemi + + / –
Tesisatta Su Yok / Su Dolaşımı Yok + + / – + / –
Kullanım Suyu Sıcaklık Sensörü Arızası + + / –
Kalorifer Sistemi Sıcaklık Sensörü Arızası + + / –

+ : Sürekli Yanıyor.
+ / – : Sürekli Yanıp Sönüyor.
– : Yanmıyor.

 


 

Alarko SuperFit Arıza Kodları
( SuperFit Hata Kodları )

 

Alarko Superfit suf

 

ARIZA KODU ARIZA TANIMI ÇÖZÜM
Alarko Superfit E02 Arıza Kodu Limit Termostat Hatası E02 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. servisi arayın.
Alarko Superfit E03 Arıza Kodu Baca Sigortası Hatası E03 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. servisi arayın.
Alarko Superfit E04 Arıza Kodu Düşük Su Basıncı Hatası Bu hata kalorifer sisteminde oluşan düşük basınca bağlı olarak

meydana gelir.

Alarko Superfit E05 Arıza Kodu Kalorifer Gidiş Suyu Sensörü Arızası E05 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. servisi arayın.
Alarko Superfit E06 Arıza Kodu Kullanım Suyu Sensörü Arızası E06 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. servisi arayın.
Alarko Superfit E16 Arıza Kodu Fan Arızası E16 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. servisi arayın.
Alarko Superfit E22 Arıza Kodu Elektronik Kart Mikro İşlemci Arızası E22 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. servisi arayın.
Alarko Superfit E31 Arıza Kodu Uzaktan Kumanda Arızası E31 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. Uzaktan kumandanın

pilini ve kablosunu kontrol edin. Sorun devam ederse servisi

arayın.

Alarko Superfit E98 Arıza Kodu Ana Besleme Arızası E98 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. servisi arayın.
Alarko Superfit E99 Arıza Kodu Güvenlik Arızası E99 kodu ekranda sürekli olarak yanmaktadır. servisi arayın.
Alarko Superfit Arıza Kodu Ana Güç Kaynağı Hatası – – – ekranda sürekli olarak yanmaktadır. servisi arayın.

 


 

Alarko WOLF FGB Arıza Kodları
( Wolf FGB Hata Kodları )

Alarko Wolf kombi fgb premiks

 

ARIZA KODU ARIZA TANIMI OLASI NEDENLER ÇÖZÜM
Alarko Wolf FGB 01 Arıza Kodu STB limit ternostat

yüksek sıcaklığı

Emniyet limit termostatı (Termostat)

tetiklendi.

Isı eşanjörü kapağındaki sıcaklık 110°C’ı

aştı.

Yanma odası kirli

Emniyet sıcaklık termostatı

– Kablo ve soket kontrolü

– Şayet elektrik bağlantısı normal ve fonksiyon

yoksa. Limit termostatı değiştirin

Yanma odası:

– Şayet yanma odası kirlenmişse, temizleyin

veya yanma odasını değiştirin

Isıtma devresi pompasını kontrol edin.

Sistem havasını alın

Reset tuşuna basın.

Alarko Wolf FGB 02 Arıza Kodu TB termostat yüksek

sıcaklığı

Gidiş veya dönüşte bulunan sıcaklık

sensörlerinden biri, sıcaklık sınırını

(105°C) aştı

Sistem basıncı

Isıtma devresinde hava

Termostat

Pompa

Tesisat basıncını kontrol edin.

Isıtma sistemi havasını alın.

Termostat (gidiş/dönüş)

– Kablo ve soket kontrolü gerçekleştirin.

– Şayet normalse ve fonksiyon yoksa,

gidiş veya dönüş sensörlerini değiştirin.

Pompa:

– Pompanın çalışıp çalışmadığını kontrol

edin.

– Çalışmıyorsa, kablo ve soketleri kontrol

edin.

– Şayet elektrik bağlantısı normal ve fonksiyon

yoksa. Pompayı değiştirin.

Reset tuşuna basın.

Alarko Wolf FGB 03 Arıza Kodu Gidiş-Dönüş delta T

sapması

Sensör testi başarısız, gidiş ve dönüş

sensörleri arası sıcaklık farkı > 5°C

Sensörleri kontrol edin gerekirse değiştirin
Alarko Wolf FGB 04 Arıza Kodu Alev oluşmamakta Yakıcı başlatıldığındaki emniyet süresi

sonuna kadar alev oluşmuyor

Gözetleme elektrodu arızalı

Ateşleme elektrodu arızalı, ateşleme

trafosu arızalı

Gaz beslemesi

Gaz yakıtlı yoğuşmalı cihaz kirli

Gaz beslemesi:

– Gaz hattını kontrol edin (gaz vanası açık

mı?)

İyonizasyon elektrodu:

– Elektrodun durumu kontrol edin gerekirse

ayarlayın veya değiştirin.

Ateşleme elektrodu:

– Ateşleme elektroduna ait konumu kontrol

edin gerekirse ayarlayın. Ateşleme trafosunu

ve kabloları kontrol edin.

Gaz valfi:

– Gaz valfinin açılıp açılmadığını kontrol

edin, açılmıyorsa kablo ve soketi kontrol

edip testi tekrarlayın.

– Arıza durumunda gaz vafini değiştirin.

Reset tuşuna basın.

Alarko Wolf FGB 05 Arıza Kodu Alev kesintisi

(FW 1.10‘dan itibaren)

Çalışma esnasındaki alev kesintisi,

İyonizasyon elektrodu arızalı

Atık gaz yolu tıkalı

Yoğuşma suyu akışı tıkalı

Gaz tipi ayarı

Gaz basıncı

Atık gazın yeniden sirkülasyonu

(Besleme havasındaki atık gaz)

Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan kirli

Gaz tipi ayarı:

– Gaz tipi ayarını gaz valfinde ve H12‘de

kontrol edin.

Gaz basıncı:

– Gaz bağlantısı basıncını (gidiş basıncı)

kontrol edin.

İyonizasyon elektrodu:

– Elektrodun durumu kontrol edin, gerekirse

temizleyin veya değiştirin.

– Mesafeyi ve pozisyonu ayarlayın veya

gerekirse değiştirin.

Atık gazın yeniden sirkülasyonu:

– Cihaz içindeki ve dışında atık gaz hattını

kontrol edin (sızıntı, blokaj, tıkanma)

gerekirse gaz/hava karışımını (venturi)

değiştirin.

Reset tuşuna basın.

Alarko Wolf FGB 06 Arıza Kodu TW (termostat) Yüksek

sıcaklık

Gidiş suyu sensörü, termostat sıcaklık

sınırını (95°C) aştı.

Sistem basıncı

Isıtma devresinde hava

Gidiş sıcaklık termostatı

Pompa

Tesisat basıncını kontrol edin.

Isıtma sistemi havasını alın.

Gidiş termostatı (sıcaklık sınırlandırıcı):

– Kablo ve soket bağlantısının kontrolünü

gerçekleştirin.

– Şayet elektrik bağlantısı normal ve

fonksiyon yoksa,

termostatı değiştirin.

Pompa:

– Pompanın çalışıp çalışmadığını kontrol

edin.

– Çalışmıyorsa, kablo ve soketleri kontrol

edin.

– Şayet elektrik bağlantısı normal ve fonksiyon

yoksa. Pompayı değiştirin

Reset tuşuna basın.

Alarko Wolf FGB 07 Arıza Kodu TB-Atık gaz yüksek

sıcaklığı

Atık gaz sıcaklığı 115°C atık gaz sıcaklık

termostatı kapatma sıcaklık sınırını

aşmıştır

Yanma odası

Atık gaz sıcaklık termostat

Yanma odası:

– Yanma odası çok kirlenmişse, bakım

uygulayın veya değiştirin.

Atık gaz termostatı:

– Kablo ve soket bağlantısının kontrolünü

gerçekleştirin.

– Şayet elektrik bağlantısı normal ve fonksiyon

yoksa. Termostatı değiştirin.

Alarko Wolf FGB 11 Arıza Kodu Sahte alev Alev sinyali, yakıcı beklemedeyken

algılanıyor.

Gözetleme elektrodunu kontrol edin

Reset tuşuna basın.

Alarko Wolf FGB 12 Arıza Kodu Kazan sensörü arızalı Kazan sensörü veya kablosunda kısa

devre veya pompada açık devre mevcut

Pompa:

– Pompa minimum devrini arttırın.

Gidiş suyunda aşırı sıcaklık

– Pompa minimum devrini arttırın.

Kazan sensörü:

– Kablo ve soket bağlantısının kontrolünü

gerçekleştirin.

– Şayet normalse ve fonksiyon yoksa, kazan

sensörünü değiştirin.

Reset tuşuna basın.

Alarko Wolf FGB 13 Arıza Kodu Atık gaz sensörü arızalı Atık gaz sensörü veya sensör

kablosunda kısa devre veya kesinti

mevcut

Atık gaz sıcaklık sensörü:

– Kablo ve soket bağlantısının kontrolünü

gerçekleştirin.

– Şayet elektrik bağlantısı normal ve fonksiyon

yoksa. Sensörü değiştirin.

Reset / Şebeke gerilimini kapatın/açın.

Alarko Wolf FGB 14 Arıza Kodu Kullanım suyu sensörü

arızalı

Kullanım suyu sensörü (boyler sensörü)

veya sensör kablosunda kısa devre

veya kesinti mevcut

Kullanım suyu sıcaklık sensörü:

– Kablo ve soket bağlantısının kontrolünü

gerçekleştirin.

– Şayet normalse, sensörü değiştirin.

Reset tuşuna basın.

Alarko Wolf FGB 15 Arıza Kodu Dış hava sıcaklık

sensörü arızalı

Dış hava sensörü veya sensör

kablosunda kısa devre veya kesinti

mevcut

Dış hava sıcaklık sensörü:

– Kablo ve soket bağlantısının kontrolünü

gerçekleştirin.

– Sinyal alışının kesintiye uğrayıp uğramadığını

veya dış hava sensör pilinin boş olup

olmadığını kontrol edin

Alarko Wolf FGB 16 Arıza Kodu Dönüş suyu sensörü

arızası

Dönüş suyu sensörü veya sensör

kablosunda kısa devre veya kesinti

mevcut

Dönüş suyu sensörü:

– Kablo ve soket bağlantısının kontrolünü

gerçekleştirin.

– Şayet normalse ve fonksiyon yoksa,

dönüş sensörünü değiştirin.

Alarko Wolf FGB 24 Arıza Kodu Fan devri <

(çok düşük)

Fan ayar devrine erişilemiyor Fan:

– Kabloyu, soket bağlantılarını, besleme

gerilimini ve kumandayı kontrol edin.

– Şayet normal ve fonksiyon yoksa. Fanı

değiştirin

Reset tuşuna basın.

Alarko Wolf FGB 27 Arıza Kodu Kullanım suyu sensörü

arızalı (geçerli parametre

algımala kontrolü)

Kullanım suyu sensörü arızalı

Boyler tankı sensörü arızalı

Kullanım suyu sensörü:

– Kablo ve soket bağlantısının kontrolünü

gerçekleştirin.

– Şayet normalse ve fonksiyon yoksa, sensörü

değiştirin.

Alarko Wolf FGB 30 Arıza Kodu CRC yakıcı kontrol

ünitesi (geçerli parametre

algılama kontrolü)

EEPROM (kontrolör iç belliği) verileri

geçersiz

Şebeke gerilimini kapatın/açın

Değişiklik yoksa devre kartını değiştirin

Alarko Wolf FGB 32 Arıza Kodu VAC-beslemesi VAC-beslemesi, izin verilen aralık

dışında ( < 170VAC)

– Gerilim beslemesini kontrol edin.

Şebeke gerilimini kapatın/açın

Alarko Wolf FGB 47 Arıza Kodu Gidiş/dönüş sensörünün

kontrolü başarısız

Yakıcı başlatıldıktan sonra gidiş/dönüş

sensörü değeri değişiklik göstermiyor (2

dakika)

Sistem basıncı çok düşük

Isıtma devresinde hava

Pompa arızalı / düşük güç

Gidiş / dönüş sensörünü kontrol edin

Tesisat basıncını kontrol edin.

Tesisatın havasını alın.

– Minimum pompa devrini arttırın

Pompa:

– Pompanın çalışıp çalışmadığını kontrol

edin.

– Çalışmıyorsa, kablo ve soketleri kontrol

edin.

– Şayet elektrik bağlantısı normal ve fonksiyon

yoksa: Pompayı değiştirin

Alarko Wolf FGB 85 Arıza Kodu Valf geri bildirim hatası Valf geri bildirimleri, kontrol ünitesi

komutlarına uygunluk göstermiyor

Alarko Wolf FGB 96 Arıza Kodu Reset Reset tuşuna çok sık basılmış Şebeke gerilimini kapatın/açın

Değişiklik yoksa, servis elemanı talep edin

Alarko Wolf FGB 98 Arıza Kodu Alev algılama hatası Yakıcı kontrol ünitesinde dahili arıza

Gözetleme elektrodunda kısa devre

Alev yükselteç devresinde arıza

Gözetleme elektrodunu kontrol edin.

Alev yükselteç devresinde arıza:

– Reset tuşuna basın.

Değişiklik yoksa,

Servis elemanı talep edin

Alarko Wolf FGB 99 Arıza Kodu Yakıcı kontrol ünitesi

sistem hatası

Yakıcı kontrol ünitesi arızası.

Devre kartı arızası.

Yakıcı kontrol ünitesinde dahili arıza:

Devre kartı:

– Soket bağlantısı veya

gerilim beslemesini kontrol edin.

– Şayet normalse, devre kartını değiştirin.

Reset tuşuna basın.

Alarko Wolf FGB 107 Arıza Kodu Isıtma devresi basıncı Sistem basıncı çok düşük / çok yüksek

Besleme hattı basınç sensörü arızalı

Basınç sensörü arızalı

Tesisat basıncını kontrol edin.

Besleme hattının arızalı olup olmadığını

kontrol edin.

Basınç sensörü:

– Kablo ve soket bağlantısının kontrolünü

gerçekleştirin.

– Şayet normalse ve fonksiyon yoksa, basınç

sensörünü değiştirin.

 

Bir Cevap Yazın